Polska. Fundusze europejskie na poprawę gospodarki wodnej, transportu miejskiego i zaopatrzenia w energię.

Na zdjęciu: Gmach Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka.

Unijne pieniądze m.in. na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Polska z powodzeniem wykorzystuje europejskie wsparcie. Nasz kraju zyskuje uznanie w Brukseli.

W pięć projektów infrastrukturalnych w Polsce zostanie zainwestowanych prawie 430 mln euro z funduszy polityki spójności – wynika z informacji, które przekazała nam Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce, podając też wypowiedź:

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Każde euro zainwestowane w ramach polityki spójności ma jeden cel: bezpośrednio i znacząco poprawić jakość życia obywateli europejskich, w tym przypadku Polaków. Dziś przyjęte projekty świadczą o tym lepiej niż słowa.

146 mln euro posłuży do sfinansowania prac nad systemem gromadzenia i dystrybucji wody w Warszawie i na jej przedmieściach. Ponad 12 400 mieszkańców zostanie podłączonych do nowoczesnego systemu gospodarki wodnej.

Wsparcie w wysokości 54,9 mln euro zostanie przekazane na budowę gazociągu między gminami Strachocina i Pogórska Wola w południowo-wschodniej części kraju. Projekt, który stanowi część zachodniej nitki głównego korytarza międzysystemowego połączenia gazowego północ – południe, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

72,7 mln euro zainwestowano w zapobieganie powodziom, ochronę ludności oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Kotliny Kłodzkiej, a tym samym we wspieranie turystyki w dorzeczu Odry.

65,7 mln euro przeznaczono na sfinansowanie rozszerzenia sieci tramwajowych i autobusowych, zakup pojazdów i poprawę systemu informacji dla pasażerów w Gdańsku, wspierając w ten sposób ekologiczną i szybką mobilność w 6. pod względem wielkości polskim mieście.

Ponadto 90,3 mln euro przeznaczono na sfinansowanie rozwoju sieci tramwajowej i zakup pojazdów w 12 miastach Górnego Śląska. Niemal 2 mln mieszkańców powinny skorzystać z szybkiego i ekologicznego transportu w tym regionie – poinformowała nas Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *