Polska powinna bać się powstania granicy celnej 1 stycznia 2021 roku między Unią Europejską a Wielką Brytanią – dowiedzieli się uczestnicy przedsesyjnego briefingu prasowego z europosłem Januszem Lewandowskim. Sytuację komplikuje też pandemia koronawirusa i spodziewane znaczne spowolnienie gospodarki

Źródła ilustracji: nagranie briefingu.

Jaki będzie plan naprawy gospodarczej Unii Europejskiej?

W środę, 13 maja 2020 roku, w Brukseli rozpoczęła się kolejna sesja Parlamentu Europejskiego (PE). Dzień wcześniej, 12 maja, odbyła się zdalna konferencja prasowa z polskim europarlamentarzystą, Januszem Lewandowskim, wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej PE. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Podczas briefingu pan europoseł Janusz Lewandowski mówił m.in. o tym, co się znajdzie w planie naprawy gospodarczej po epidemii COVIDa-19? Jaka jest propozycja Parlamentu Europejskiego? Jaka część środków unijnego budżetu ma być przeznaczona na ten cel.

Na rozpoczętym 13 maja posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski ma przyjąć rezolucję w sprawie planu naprawy gospodarczej, którego trzonem będą wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021-2027. Plan ma pozwolić państwom członkowskim poradzić sobie z negatywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi pandemii – poinformowała Agnès Wojciechowicz – attachée prasowa Europarlamentu.

Europoseł Janusz Lewandowski, w swym wystąpieniu na początku konferencji prasowej nawiązał do specyficznej sytuacji, w której znajduje się obecnie nie tylko Polska, Europa, ale też cały świat.

Posiedzenie parlamentu Europejskiego, dotyczące wieloletnich ram finansowych to nie business as usually, to nie jest biznes jak zwykle. Zawsze są bowiem jakieś ważne tematy do omówienia podczas takiego posiedzenia, podczas którego europarlamentarzyści mają decydować o tym ile i na co pieniędzy będzie przez najbliższe siedem lat – do 2027 roku.

To bardzo unusually business – mówił europoseł Janusz Lewandowski. Niezwyczajny to biznes, ze względu m.in. na pandemię i ze względu na świat, który się zatrzymał się w biegu – mówił europoseł Janusz Lewandowski. Potem przedstawił m.in. plan naprawy gospodarczej i problemy wieloletnich ram finansowych (WRF).

Problemami które trzeba uwzględnić przy ustalaniu WRF, to są skutki pandemii, wywołane tym spowolnienie gospodarcze, ale też brexit. Państwa Członkowskie muszą się liczyć ze znacznymi cięciami finansowymi w „kopertach” narodowych z unijnego budżetu. Zmniejszenie kwot może się gać ponad 20 procent – wnika z wypowiedzi europosła Janusza Lewandowskiego. Fundusz rozwoju obszarów wiejskich może być mniejszy o 28 procent.

Projekt budżetu unijnego na lata 2021 – 2027 zawiera kij i marchewkę. Kijem jest propozycja powiązania udzielania wsparcia finansowego z unijnego budżetu z przestrzeganiem praworządności w państwie, które te pieniądze dostaje. Marchewką ma być możliwość uzyskiwania wsparcia finansowego przez organizacje pozarządowe bezpośrednio z Brukseli, czyli niezależnie od rządów.

Sen z powiek niemal wszystkim spędzają spodziewane następstwa brexitu. Brytyjczycy pragną, by okres przejściowy nie wydłużył się poza rok 2020 – mówił poseł Janusz Lewandowski. Chodzi tez o to, by nie powstała granica celna między UE i Wielka Brytania. Taka sytuacja byłaby bardzo niekorzystna dla Polski, bowiem rynek brytyjski jest bardzo ważny dla polskiego eksportu. Jeśli więc powstanie granica celna, szkody dla polskich firm mogą być wielkie. Jest jednak nadzieja, że dojdzie do tzw., umownego brexitu, a wtedy straty będą mniejsze.

Gospodarka europejska wchodzi jednak w recesję. Dla Polski ważne jest to, że UE nie zamierza dofinansować inwestycji związanych z węglem. Europejski Bank Inwestycyjny nie chce też wspierać inwestycji gazowych. Chodzi tu głównie o wymuszenie zgody m.in. Polski na osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Szczegóły zawiera nagranie z briefingu, które przekazała nam Agnès Wojciechowicz – attachée prasowa Europarlamentu. Oto nagranie:

Agnès Wojciechowicz zaprosiła na następny przedsesyjny briefing w czerwcu br.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *