Nawet 30 000 złotych można zdobyć w ramach programu: Czyste Powietrze. Rozpatrzenie wniosku będzie trwało 30 dni kalendarzowych – zachęca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Źródło ilustracji: WFOŚiGW w Gdańsku.

Pojawiła się możliwość uzyskania dotacji do 5 000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków

15 maja rusza nowa wersja programu Czyste Powietrze, która upraszcza i skraca proces aplikowania o środki, wynoszące nawet do 30 000 zł dofinansowania.

– Rządowy program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza dzięki eliminacji starych kotłów. Kontynuujemy na Pomorzu powszechne wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii, termomodernizacją budynków i efektywnymi energetycznie źródłami ciepła, bo to właśnie zapewnia program Czyste Powietrze. Ogólnopolski budżet programu to 103 mld zł do roku 2029 – mówi Marcin Osowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program skierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub wyodrębnionych formalnie mieszkań w takich domach – informuje Urszula Pakulska – starszy inspektor w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oto ciąg dalszy:

Najważniejsze zmiany w Czystym Powietrzu

Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 000 zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można otrzymać do 25 000 zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 000 zł.

15 maja 2020 roku wprowadzony zostanie nowy regulamin oraz formularz wniosku o dofinansowanie.

– W nowej wersji programu, cały proces aplikacyjny został skrócony i uproszczony. Tam, gdzie jest to możliwe, opiera się na oświadczeniach beneficjenta, a nie urzędowych dokumentach. Poza tym rozpatrzenie wniosku będzie trwało już nie 90 dni roboczych, ale 30 dni kalendarzowych. Zależy nam też, aby jak najwięcej pomorskich gmin podpisało z nami porozumienia. Dzięki temu mieszkańcy wiele formalności załatwią na miejscu – wyjaśnia Justyna Sikora, koordynator programu Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Gdańsku.

Wprowadzane zmiany obejmują także integrację z programem Mój Prąd. Pojawiła się możliwość uzyskania dotacji do 5 000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.

Wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać do WFOŚiGW w Gdańsku lub za pośrednictwem 44 ze 123 pomorskich gmin, które podpisały porozumienia z Funduszem w zakresie wspólnej realizacji programu. Lista gmin znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku.

Formularze należy składać poprzez aplikację internetową – Portal Beneficjenta dostępną na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/

Czyste Powietrze w województwie pomorskim

W Pomorskiem program Czyste Powietrze wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który z 8 532 wniosków o dofinansowanie, podpisał do tej pory 6 927 umów i wypłacił 40 mln zł – wynika z informacji, które przekazała nam Urszula Pakulska – starszy inspektor w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *