Polska rusza na podbój eksportowy świata. Już pod Wiedniem pokazaliśmy, że Europę potrafimy obronić.

Morawiecki: eksport naszą husarią ekonomiczną. Musimy podbić cały świat

 Źródło: www.kurier.pap.pl
Na zdjęciu powyżej: Mateusz Morawiecki: eksport naszą husarią ekonomiczną. Fot.PAP/D.Delmanowicz.

Rząd powoła Polską Agencję Handlu i Inwestycji (PAHiI) z budżetem wsparcia eksportu w wysokości 100 mln zł w 2017 r. – przekazali w Krynicy szefowie resortu rozwoju i PFR.

Agencja ma powstać na bazie PAIiIZ i być elementem nowego modelu promocji inwestycji zagranicznych.

Przedstawiciele rządu i Polskiego Funduszu Rozwoju zapowiedzieli też, że w ramach PFR będzie możliwość „wygenerowania 60 mld zł na instrumenty finansowania eksportu”.

Prezentacja strategii proeksportowej Ministerstwa Rozwoju była jednym z pierwszych punktów programu rozpoczętego we wtorek XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Jak powiedział wicepremier i szef resortu rozwoju Mateusz Morawiecki, nowy model wsparcia eksportu pomoże polskim przedsiębiorcom lokować produkty w całym świecie i stworzy perspektywę osiągania większych zysków wszystkim firmom z Polski, także małym i średnim.

„Po to, żeby eksport stał się naszą prawdziwą husarią ekonomiczną, musimy też podbić cały świat. Musimy umieć lokować nasze produkty, nasze usługi w pozostałych miejscach na całym świecie” – podkreślał. Przypomniał, że polskie towary już podbiły Europę Zachodnią – trafia tam 80 proc. polskiej produkcji.

Szczegóły dotyczące działania Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji przedstawił wiceszef resortu rozwoju Radosław Domagalski. Agencja będzie działała na bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i ma dysponować w przyszłym roku „budżetem minimum 100 mln zł”. Będzie też zarządzać wszystkim programami operacyjnymi wsparcia.

Wiceminister przekonywał, że „PAIiIZ jest instytucją, która ograniczona jest do przyciągania zagranicznych inwestycji do Polski, natomiast nie ma kompetencji własnych w zakresie wspierania eksportu”.

Podkreślił, że nowy model wspierania eksportu i zagranicznych inwestycji przez administrację publiczną ma być zorientowany na cele. „Zależy nam na tym, żeby dzięki działaniu administracji publicznej zwiększyć skalę polskiego eksportu” – wyjaśniał Domagalski. Resort rozwoju ma być organem nadzorującym, kontrolującym i wyznaczającym cele strategiczne rozwoju polskiego eksportu – wskazał.

Ponadto Ministerstwo Rozwoju będzie też wyznaczać zadania i cele takim instytucjom jak Polski Fundusz Rozwoju, KUKE, BGK, Polska Agencja Handlu i Inwestycji, a zarządy poszczególnych spółek mają odpowiadać za wyniki i realizowaną strategię – mówił Domagalski.

Domagalski zapowiedział ikwidację „nieefektywnego systemu placówek zagranicznych, czyli WPHI” (Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przy polskich ambasadach i konsulatach) oraz wprowadzenie nowoczesnych instrumentów wspierania eksportu, instrumentów finansowych i operacyjnych.

„Struktura WPHI jest nieelastyczna, nie odpowiada geograficznie wymogom globalizującej się gospodarki światowej” – wyjaśnił. Stąd według niego potrzebna jest rozbudowa systemu. „W najbliższych trzech latach planujemy otworzyć 69 placówek, które będą wspierać polskich przedsiębiorców” – powiedział.

Ministerstwo Rozwoju tłumaczyło, że biura powstaną w miejscu likwidowanych 49 Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji, które obecnie funkcjonują przy ambasadach RP. Powstaną też nowe: w Teheranie (gdzie już rozpoczęto procedurę uruchomienia nowego biura), San Francisco, Nairobi, Ho Chi Minh i Singapurze.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
wk/Kurier PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *