Nastał nowy etap w rozwoju gospodarczym Pomorza. Samorząd wojewódzki, w porozumieniu z powiatami oraz gminami, planuje stworzyć „raje” dla inwestorów. Na ten cel przeznaczył blisko 200 mln złotych.

Pomorskie przygotowuje się do kolejnego etapu przyciągania kapitału krajowego i zagranicznego. Rozpoczyna się wielka inwentaryzacja terenów nadających się pod inwestycje, w ramach inicjatywy Invest in Pomerania 2020. Wsparcie pochodzi z Unii Europejskiej.

Wielki spis powszechny terenów pod fabryki.

Województwo Pomorskie pod względem przyciągania inwestorów jest wzorem, z którego przykład chce brać wiele innych samorządów w kraju. Jednak, życie pionierów, nie jest łatwe. Czasami giną od strzałów ww plecy – mówił Łukasz Żelewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza, – głównej realizatorki działań – spółki, będącej w 100 procentach zależnej od samorządu województwa. Pionierzy jednak trafiają również na pomniki. To wyznaczanie przez Pomorze standardów obsługi inwestorów zaczęło si,e kilka lat temu. By nadal odnosić sukcesy by standardy były od nas ściągane, ciągle musimy uciekać do przodu – mówił prezes Łukasz Żelewski.

Nowa inicjatywa – kontynuacja dotychczasowych działań, czyli obecnie realizacja pomysłu o nazwie: „Invest in Pomerania 2020” jest kolejnym etapem tych pomysłów na przyciąganie inwestorów z kraju i zagranicy.

iipprzechwytywanieŹródło ilustracji: Agencja Rozwoju Pomorza

O szczegółach mówiono 8 września 2016 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podczas spotkania pt. „Invest in Pomerania 2020 – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”.

Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, podkreślił, że aktywność o nazwie: Invest in Pomerania wchodzi w skład Agencji Rozwoju Pomorza. Invest in Pomerania skupia się jednak nie tylko na przyciąganiu inwestorów, ale tez na opiekowaniu się nimi, gdy już w Pomorskiem prowadzą działalność. Dla gospodarki Pomorza, ważne są nie tylko przedsięwzięcia podejmowane przez nowe podmioty, ale też reinwestycje firm u nas działających. Aż 40 procent firm reinwestuje – powiedział marszałek Mieczysław Struk.

Inwestorzy pytają nie tylko o uzbrojone tereny, ale również o greenfieldy; musimy więc być gotowi na przyjmowanie chętnych. Kiedyś w Pomorskiem zabrakło terenu o powierzchni około 35 hektarów , więc biznesmen osiedlił się w innym województwie – przypomniał Mieczysław Struk. Takich sytuacji powinniśmy uniknąć – podkreślił. Dlatego, realizowany jest drugi etap funkcjonującej od 2011 roku, Invest in Pomeranii. Ten etap potrwa do 2020 roku, ale rozliczenie przedsięwzięć nastąpi w 2023 roku. Pełne zagospodarowanie terenów, wyłonionych w toku Invest in Pomerania 2020, będzie mogło zakończyć się jeszcze później.

dscn8978Na zdjęciu: Biurowiec „Koga” niedaleko Portu Północnego w Gdańsku. Do Kogi przylegają grunty pod zabudowę. Fot. Kazimierz Netka.

Zadanie na dzisiaj to zbudowanie w Pomorskiem dobrej koalicji podmiotów przyciągających inwestorów polskich i zagranicznych – powiedział marszałek Mieczysław Struk.

Dotychczas, działania w pozyskiwaniu inwestorów przyniosły konkretne efekty, ale owocowały osiedlaniem się, zwłaszcza w Trójmieście, centrów usług wspólnych (BPO). Tego rodzaju biura założyły m.in. wielkie, globalne firmy. Biurowce miały więc zapewniony rozwój. Teraz samorząd województwa pragnie, by w Pomorskiem powstawało więcej zakładów produkcyjnych.

O szczegółach mówił Marcin Piątkowski – dyrektor Centrum Obsługi Inwestora w Agencji Rozwoju Pomorza.

zalozeniaprzechwytywanieŹródło ilustracji: Agencja Rozwoju Pomorza.

Głównym celem inicjatywy „Invest in Pomerania 2020” jest utworzenie w regionie minimum 3 stref przemysłowych o łącznej powierzchni minimum 70 ha (ale, ewidencjowane będą także mniejsze działki – na podstawie porozumień Agencji Rozwoju Pomorza z gminami oraz powiatami). W efekcie region dysponować będzie dogodnie zlokalizowanymi, w pełni uzbrojonymi, wielkopowierzchniowymi terenami inwestycyjnymi. Pozwoli to na skuteczne rywalizowanie o duże projekty przemysłowe, a jednocześnie stanowić będzie dobrą ofertę dla firm z sektora MŚP planujących dalszą ekspansję i rozwój. Oczekiwane jest też zaktywizowanie terenów przylegających do utworzonych stref przemysłowych, co wspierałoby również rozwój usług oraz ograniczenie bezrobocia. Powstanie parków przyczyni się bezpośrednio (poprzez inwestycje samych przedsiębiorstw) lub pośrednio (poprzez nawiązanie lub wzmocnienie sieci ich powiązań kooperacyjnych) do poprawy konkurencyjności MŚP. Jednak, mile widziane będą ze swymi inwestycjami, duże firmy.

Stworzony ma zostać spójny system zachęt inwestycyjnych, a wśród nich m.in. programy szkoleniowe, ułatwienia dla inwestorów we wstępnym etapie inwestycyjnym – mówił dyrektor Marcin Piątkowski.

Działania promocyjne skierowane będą do określonych grup docelowych, w ramach określonych branż i na określonych rynkach.

czasprzechwytywanieŹródło ilustracji: Agencja Rozwoju Pomorza

Budżet Invest in Pomerania 2020 wynosi 195 ,3 mln zł. Wsparcie z Unii Europejskiej wynosi 113,28 mln zł. Przyznane zostało z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPPM.02.05.00-22-0001/16-00; Oś – Przedsiębiorstwa; Działanie – Inwestorzy zewnętrzni).

dscn4935Na zdjęciu: Spotkanie informacyjne w sprawie Invest in Pomerania 2020. Fot. Kazimierz Netka.

Oto harmonogram:

1)Wybór lokalizacji – analiza lokalizacyjna. Jeszcze w tym roku zostanie wyłoniona specjalna firma, która zajmie się wyszukiwaniem terenów nadających się pod inwestycje. Podstawowe kryterium: wielkość parku – minimum 20 ha, preferowane są większe, zwarte kompleksy z rezerwą pod dalszą rozbudowę, zlokalizowane wzdłuż głównych korytarzy transportowych.

– U nas nie ma 20-hektarowych działek – mówi Zbigniew Ptak, starosta nowodworski. – Za to mamy atrakcyjne tereny blisko plaży morskiej, mające po kilka hektarów. Liczmy, że tymi działkami zainteresują się inwestorzy.

Zidentyfikowani zostaną też potencjalni grantobiorcy – właściciele terenów (m.in. JST, przedsiębiorcy, SSE), którzy wystartują w konkursach o granty. Przy wyborze miejsca oceniany będzie zakres uzbrojenia – m.in. niwelacja, media, drogi wewnętrzne, infrastruktura wod.-kan., budowa hal produkcyjno – magazynowych, w tym koszty oczywiście. Koszty będą wyższe na terenach zalewowych.

– To nasze szanse maleją – mówił Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie na Żuławach. – A mamy działki, bardzo dobrze położone, bo przy drodze krajowej nr 7, uzbrojone…

dscn9060Na zdjęciu: Widok na tereny inwestycyjne u styku Stogów i Przeróbki w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Jednym z najważniejszych wymogów jest konieczność zagospodarowanie 100% terenów do roku 2028 roku. W przypadku zagospodarowania przez duże firmy – zwrot środków (nie na zasadach nieprawidłowości).

Na uzbrojenie terenów przeznaczono z tego 126,0 mln zł. Dofinansowanie ma wynieść 35 procent kosztów.

Na zachęty inwestycyjne: 17,5 mln zł. Pieniądze te będą mogły być przeznaczane na szkolenia przyszłych pracowników; na dostosowanie kwalifikacji osób do wymogów inwestorów z branż kluczowych; na stypendia relokacyjne, a także na wsparcie w pozyskiwaniu nowych pracowników do regionu. Będą ułatwienia dla inwestorów na wstępnym etapie realizacji inwestycji (np. rejestracja firm, biuro tymczasowe).

Zapewniona zostanie opieka przed- i poinwestycyjna. Wskaźniki, które trzeba osiągnąć to: 750 wspartych firm oraz 1200 osób objętych wsparciem.

dscn3748Na zdjęciu: Tereny inwestycyjne w Gdańsku Stogach. Fot. Kazimierz Netka.

Na promocję inwestycyjną przeznaczono 51,8 mln zł. W tym zakresie planowane są następujące przedsięwzięcia: pozyskiwanie i obsługa projektów inwestycyjnych z zapewnieniem spójności z promocją gospodarczą województwa; promocja oferty inwestycyjnej; przyciąganie pracowników do regionu. Stworzony zostanie system ambasadorów regionu.

Wyłoniono też nowe branże kluczowe w powiązaniu z rynkami docelowymi poszukiwania inwestorów, odpowiednio: branża IT – kraje nordyckie, USA, Niemcy, Ukraina, Irlandia; usługi dla biznesu – kraje nordyckie, USA, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia; elektronika – kraje nordyckie, Korea Płd., Japonia, Tajwan, USA; logistyka – kraje azjatyckie; biotechnologia – USA, Niemcy; sektor morski – kraje nordyckie i Niemcy; przetwórstwo rolno – spożywcze – kraje nordyckie; turystyka, głównie medyczna – kraje nordyckie. Wskaźniki konieczne: 150 wydarzeń inwestycyjnych; 5000 deklarowanych miejsc pracy.

Zaplanowano też inne działania cykliczne. Spotkania z PAIiIZ (lub jej następcą) mają odbywać się raz na kwartał. Ponadto będą spotkania z zagranicznymi izbami handlowymi (np. Skandynawsko-Polską) – w celu budowania świadomości potencjału Pomorza wśród członków izb; spotkania z WPHiI (lub ich następcami) w najważniejszych krajach pochodzenia inwestorów

Przewidziane jest zwiększenie zaangażowania w inicjatywy edukacyjne – udział w targach, seminariach, konferencjach poświęconych rynkowi pracy, organizacja wydarzeń promujących Pomorze i pomorskie firmy na uczelniach poza regionem, promocja współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a inwestorami, organizacja szkoleń. Oto niektóre targi: MIPIM w Cannes – marzec; EXPO REAL w Monachium – październik. W Pomorskiem planowana jest Play of the Year – konferencja dla firm doradczych (lipiec).

dscn9529Na zdjęciu: Tereny inwestycyjne w Krynicy Morskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Oto przybliżony harmonogram głównych działań w projekcie: analiza lokalizacyjna (X 2016 – IV/V 2017); spotkania z JST nt. warunków udzielania wsparcia na uzbrojenie terenów inwestycyjnych (IX 2016 ); uruchomienie systemu szkoleń w ramach zachęt inwestycyjnych (I kw. 2017); I konkurs dotacyjny na uzbrojenie terenów inwestycyjnych (II kw. 2017); ewentualny II konkurs dotacyjny na uzbrojenie terenów inwestycyjnych (II kw. 2018) – wynika z informacji, które przekazał Marcin Piątkowski, Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora Agencji Rozwoju Pomorza.

Czas trwania projektu: styczeń 2016 – czerwiec 2023 r., czyli 8 lat.

dscn3752Na zdjęciu: Tereny inwestycyjne w Gdańsku Stogach. Fot. Kazimierz Netka.

– Bez pomocy jednostek samorządu terytorialnego, agencji, specjalnych stref nie udałoby się zrealizować tych zamierzeń – mówił Piotr Ciechowicz – wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. – Ma być kilka dużych stref inwestycyjnych, ale jednostek samorządowych mamy w Pomorskiem około 150. To nie znaczy, że tereny inwestycyjne zostaną utworzone tylko w niektórych z nich. Musimy wspólnie zidentyfikować w naszym regionie wszystkie tereny, nadające się pod inwestycje – mówił prezes Piotr Ciechowicz. – Chcemy podpisać porozumienia z samorządami nie tylko w sprawie utworzeni 3 obszarów inwestycyjnych, ale porozumienia dotyczące permanentnej współpracy. Po to, by móc zaoferować teren każdemu inwestorowi, który w województwie pomorskim zechce prowadzić działalność gospodarczą. Musi zostać wprowadzona standaryzacja procesu pozyskiwania inwestorów, głównie produkcyjnych – mówił prezes Piotr Ciechowicz. Zapewnimy system szkoleń w tym zakresie. Będziemy wspólnie się uczyć.

dscn3108Na zdjęciu: Tereny inwestycyjne w Tczewie. Fot. Kazimierz Netka.

Już zaplanowano kolejne spotkania dla przedstawicieli JST w ramach projektu: „Invest in Pomerania 2020 – Zwiększenie Atrakcyjności Inwestycyjnej Regionu”. Odbędą się one m.in. w Chojnicach, Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie oraz w Słupsku. Podczas tych spotkań przedstawiona zostanie bliżej inicjatywa Invest in Pomerania, koordynowana przez ARP. Omówione będą zasady współpracy z samorządami oraz przedstawione cele i działania zaplanowane w ramach nowego  projektu „Invest in Pomerania 2020”. Uczestnicy dowiedzą się więcej na temat możliwości pozyskania dofinansowania na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie: https://www.arp.gda.pl/1228,invest-in-pomerania-2020.html .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *