Polska zbuduje dla siebie statek pasażerski? Taka propozycja padła podczas VII Konwentu Morskiego, który obradował w Politechnice Gdańskiej, w przeddzień 99. rocznicy zaślubin Polski z morzem.

Fot. Kazimierz Netka.

W VII Konwencie Morskim uczestniczyli m.in. Stanisław Karczewski – marszałek Senatu RP, Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Adam Kwiatkowski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Politechnika Gdańska stanie się wkrótce uniwersytetem badawczym – poinformował rektor, prof. Jacek Namieśnik.

Polska umacnia się na morzach i oceanach.

Polska gospodarka morska ma czym się chwalić, Rosna przeładunki w naszych portach nad Bałtykiem. Holding Remontowa może by ć naszą światową chlubą w przemyśle okrętowym, Jako jedni z pierwszych w świecie, opracowujemy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Dlatego, powinniśmy umacniać się jeszcze bardziej na morzu i nad nim.

Fot. Kazimierz Netka

Jak najlepiej to robić, od kilku lat doradzają specjaliści, skupieni w Konwencie morskim. 9 lutego, w przeddzień 99 rocznicy zaślubin Polskim z morzem (10 lutego 1920 roku w Pucku), Konwent Morski obradował po raz siódmy, a spotkanie to zorganizowano w Politechnice Gdańskiej – która wykształcił twórców polskiego przemysłu stoczniowego. W zastępstwie kpt. ż. w. Zbigniewa Sulatyckiego – przewodniczącego Konwentu Morskiego, spotkanie prowadził Paweł Brzezicki, wiceprzewodniczący Konwentu, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej – Przedsiębiorstwo Państwowe.

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego niedawno byłego premiera Jana Olszewskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Politechnika Gdańska jest miejscem niezwykłym, jeśli chodzi o gospodarkę morską tutaj kształcą się twórcy przemysłu, m.in. okrętowego. O tym mówili prof., Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej w wykładzie pt. „Wkład Politechniki Gdańskiej w rozwój gospodarki morskiej”. oraz prof. Marek Dzida – prorektor ds. kształcenia i dydaktyki. Politechnika Gdańska daje tez kadry światu. Studiuje na tej uczelni około 700 osób z zagranicy. Politechnika Gdańska zabiega o status uniwersytetu badawczego, już spełnia wymogi do uzyskania takiego statutu. W PG powstała wyższa uczelnia „na eksport” – był to instytut dla Oranu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Prof. Marek Dzida wspomniał też o uczelniach morskich, które od 1920 roku kształcą marynarzy pływających na statkach zaprojektowanych i zbudowanych m.in. przez absolwentów Politechniki Gdańskiej. Najpierw w 1920 roku, powstała Szkoła Morska w Tczewie, później przeniesiona do Gdyni i teraz jest Uniwersytetem Morskim.

 

Fot. Kazimierz Netka

Cieszę się, że to siódme spotkanie Konwentu Morskiego odbywa się w Politechnice Gdańskiej – mówił Stanisław Karczewski – marszałek Senatu Politechniki Gdańskiej. Pan marszałek pogratulował panu rektorowi prof. Jackowi Namieśnikowi, tego, że rozwija uczelnię. Powiedział, że cieszy się iż w planach rozwoju Politechniki Gdańskiej, jest kierunek naukowy poświęcony przemysłowi stoczniowemu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski, podziękował wojewodzie pomorskiemu, Dariuszowi Drelichowi za troszczenie się o sprawy morskie. Dodał, że rozwój polskiej gospodarki morskiej wpisuje się w politykę Trójmorza, bo to jednocześnie rozwój Europy Środkowej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Poseł Dorota Arciszewska – Mielewczyk – przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeczytała list, który wystosowała do uczestników obrad wicepremier Beata Szydło. W liście tym pani premier przypomina, że podjęła decyzje o utworzeniu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Po 3 latach widać tego efekty, czego dowodem są np. rekordy przeładunków w portach morskich.

 

Fot. Kazimierz Netka

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odczytał list, który poseł Jarosław Kaczyński, były premier skierował do kpt. ż. w. Zbigniewa Sulatyckiego – przewodniczącego Konwentu Morskiego i rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacka Namieśnika. Jarosław Kaczyński podkreślił w swym liście m.in., że VII Konwent Morski obraduje w przeddzień 99. zaślubin Polski z morzem. Jarosław Kaczyński napisał też, że czeka nas jeszcze ogrom pracy, po tak poważnych zaniedbaniach w gospodarce morskiej nie da się tego wyrównać w krótkim czasie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Minister Marek Gróbarczyk przypomniał o wkładzie premiera Jana Olszewskiego i kpt. ż. w. Zbigniewa Sulatyckiego – ówczesnego ministra – w rozwój gospodarki morskiej, Podkreślił, że prywatyzacja Gdańskiej Stoczni Remontowej jest jednym z nielicznych chlubnych przykładów, gdzie prywatyzacja nie łączyła się z likwidacją zakładu, a z jego rozwojem. Teraz Gdańska Stocznia Remontowa, dzięki m.in. prezesowi Piotrowi Soyce, jest istotnym fundamentem rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Przemysł stoczniowy jest jednym z filarów Strategii Odpowiedzialnego rozwoju, premiera Mateusza Morawieckiego. Stocznie są bowiem podstawą rozwoju nie tylko technicznego, ale również technologicznego, reindustrializacji państwa, elementem innowacyjności i w tym rola Gdańskiej Stoczni Remontowej jest bardzo ważna.

 

Fot. Kazimierz Netka

Paweł Brzezicki – wiceprzewodniczący Konwentu Morskiego, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej mówił o znaczeniu transportu morskiego dla polskiej gospodarki. Posiadanie własnej gestii transportowej znacząco wzmacnia konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.

 

Fot. Kazimierz Netka

90 procent handlu światowego odbywa się na statkach morskich – mówił Paweł Brzezicki. W Unii Europejskiej jest to około 70 procent, a w Polsce 60 – 70 procent. Brak w kraju ośrodka dysponowania flotą morską oznacza że natychmiast wykorzystają to obce bandery. Spowoduje to, że polski import podrożeje o 60 – 70 masy towarowej (tyle importowanych towarów będzie nas więcej kosztowało), a w polskim eksporcie potanieje około 60 -70 masy towarowej – tyle sprzedamy po niższej cenie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Co trzeba robić, by osiągać sukcesy nie tylko w morskim biznesie? – powiedział Piotr Soyka – prezes zarządu Grupy Kapitałowej Remontowa Holding SA, w wykładzie pt. „Perspektywy rozwoju przemysłu stoczniowego na przykładzie Remontowa Holding S.A.”. Pan prezes przedstawił 10 warunków. Oto one: Miej pasję i zarażaj nią innych; Znaj firmę, którą zarządzasz; Znaj rynki swoich klientów; Poznaj dobrze swoich konkurentów; Szukaj i starannie dobieraj liderów; Współpracuj ze związkami zawodowymi; Stale podnoś poprzeczkę i stawiaj tylko ambitne cele; Przewiduj. Myśl i planuj na wiele lat naprzód; Stój pewnie na dwóch nogach, na jednej możesz się przewrócić; Nie wierz w drogi na skróty, bo trafisz na manowce.

O Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie mówił wiceprzewodniczący Konwentu. Paweł Brzezicki.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przypomniano również o świetności Polski morskiej, nawiązano do czasów, kiedy nasza flota handlowa oraz pasażerska, były znacznie większe niż są obecnie (chodzi o statki pływające pod polską banderą, nie licząc okrętów Marynarki Wojennej RP i innych państwowych jednostek). Kpt. ż. w. Marek Marzec, nawiązując do tego, że (w 2 lata od pierwszego Konwentu Morskiego w Sopocie) nasz Dar Młodzieży, pod polską banderą opływa teraz świat, rozsławiając 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, zaproponował, by Polska zbudowała dla siebie statek pasażerski. Chodzi bowiem nie tylko o prestiż, ale również o to, że morska żegluga pasażerska to dobry biznes. Nowy statek pasażerski byłby następcą polskich transatlantyków. Mieliśmy 8 oceanicznych statków pasażerskich pływających pod polską banderą.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na zakończenie, wojewoda warmińsko – mazurski, Artur Chojecki, przypomniał o przygotowaniach do budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną z Zatoki Gdańskiej , przez Zalew Wiślany do Elbląga. Pan wojewoda zaproponował, by następny Konwent Morski zorganizować w Elblągu i zaprosił uczestników spotkania w Politechnice Gdańskiej na obrady Konwentu w Elblągu. Zebrani podziękowali oklaskami za to zaproszenie.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *