W Gdańsku dobiega końca budowa największej w kraju, hermetycznej kompostowni. Będą płukać powietrze, by usunąć z niego przykre zapachy. Ma to poprawić warunki egzystencji mieszkańców pobliskich osiedli. Wsparcia udzielił NFOŚiGW.

Fot. Kazimierz Netka.

Lepiej ma być już w czerwcu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Budowa nowoczesnej hermetycznej kompostowni w Gdańsku osiągnęła ponad 60% planu realizacji, pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym, która dotyczy również wykonawcy tej inwestycji. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Szadółkach, na terenie którego powstaje kompostownia, po raz kolejny gościł przedstawicieli władz miasta na terenie budowy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Okazją do zapoznania się z zaawansowaniem realizacji tej inwestycji, było zakończenie kolejnego, ważnego etapu prac budowlanych, czyli prac żelbetowo – konstrukcyjnych i przystąpienie do prac montażowych instalacji technologicznych. Uczestniczyliśmy w tym zapoznawaniu przedstawicieli władz Gdańska z dotychczasowymi dokonaniami. Głównym wykonawcą budowy jest firma Ekotech Warszawa. O szczegółach urzeczywistniania wspomnianego projektu poinformowała nas w specjalnym komunikacie Alicja Bittner – inspektor w Referacie Prasowym Biura Prezydenta Gdańska ds. Komunikacji i Marki Miasta, podając też wypowiedzi:

 

Fot. Kazimierz Netka

– To jest bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców i całego miasta przedsięwzięcie. Nowa inwestycja ograniczy uciążliwości związane z procesem kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz zwiększy możliwości przerobowe zakładu. Ilość odpadów bio stale wzrasta, w roku ubiegłym mieszkańcy Gdańska wysegregowali około 30 tysięcy ton, co daje 5% wzrost do roku poprzedniego. Budowa hermetycznej kompostowni jest zatem niezwykle potrzebna, bo jest odpowiedzią na rosnące wyzwania w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych – powiedział Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa.

 

Fot. Kazimierz Netka

Tego typu wizyty służą ocenie, jak wykonawcy i inwestor wywiązują się ze swoich zobowiązań, są także możliwością do rozmowy na temat bieżącej sytuacji, wyzwań i planów. Są też okazją by na własne oczy zobaczyć, jak idea i plan przeradzają się w realny obiekt. Po budowie podczas wizyty oprowadzał wszystkich dyrektor Maciej Jakubek, członek zarządu ds. technicznych Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Jesteśmy za półmetkiem budowy, co wyraźnie widać w postępie prac. Na placu stanął wielki budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m3 i powierzchni prawie 13 000 m2. Gdybyśmy chcieli przyrównać teren zajmowany przez instalację do innych, znanych nam z życia codziennego obiektów, to mamy tu do czynienia z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej, schowanymi pod szczelnym dachem – mówił Maciej Jakubek.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas wizyty goście mogli zaobserwować zaawansowanie prac, np. w konstrukcji zadaszenia, która jest już na ukończeniu, a także sprawdzić, jak postępują roboty prowadzone zarówno w środku jak i na zewnątrz hali, takie jak np. wylewanie posadzki. Na montaż oczekują płuczki wodne, a kolejnym etapem prac będzie montaż pozostałych instalacji technologicznych, służących przede wszystkim maksymalnej redukcji uciążliwości zapachowych, które towarzyszą procesowi kompostowania.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Inwestycję przyszło nam realizować w trudnych warunkach panujących na rynku ogólnobudowlanym – podkreślił Marcin Zeszutek, przedstawiciel wykonawcy – To ma przełożenie na wzrost cen materiałów i usług budowlanych. W takiej sytuacji, zgodnie z oczekiwaniem podwykonawców, skorzystaliśmy z bezpośredniego wsparcia Zakładu Utylizacyjnego, co jest gwarantem bezpieczeństwa finansowego projektu i wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dzisiaj wszak liczy się płynność, szybka płatność dla podwykonawców i dostawa materiałów budowlanych na czas, a to dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu inwestora jest możliwe.

 

Fot. Kazimierz Netka

 

Ważnym punktem zwiedzania był też biofiltr, który ma do spełnienia strategiczne zadanie, czyli oczyszczanie powietrza wychodzącego z instalacji.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Zadaniem biofiltra jest oczyszczenie i deodoryzacja powietrza poprocesowego z instalacji. Powietrze doprowadzone do biofiltra system ruruciągów poprzez wentylator, po przejściu przez system płuczek wodno-chemicznych trafia na ostatni stopień oczyszczania powietrza w warstwie filtracyjnej. Obiekt już stoi, zostały tam zamontowane dwa 10 metrowe kominy, zostało nam jeszcze przykrycie dachu i wypełnienie biofiltra złożem filtrującym – wyjaśnił Maciej Jakubek, członek zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Wszystkie inwestycje, a ta szczególnie, realizowane na terenie Zakładu Utylizacyjnego są elementem realizacji przyjętej strategii działania jako nowoczesne centrum odzysku i recyklingu. Dążymy do tego, aby na naszym terenie do dyspozycji była w pełni profesjonalna infrastruktura odpowiadająca zarówno wymogom przepisów dotyczących ochrony środowiska jak też społecznym oczekiwaniom związanym z minimalizacją uciążliwości zapachowych – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nowa kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt będzie się składał z czterech części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt pt. „Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” realizowany jest przy wsparciu pieniężnym z zasobów Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kontraktu netto wynosi: 36.770.800 zł, z czego 68 % finansowane jest ze środków unijnych – napisała w komunikacie Alicja Bittner – inspektor w Referacie Prasowym Biura Prezydenta Gdańska ds. Komunikacji i Marki Miasta.

 

Fot. Kazimierz Netka

Warto wiedzieć, że budowana w Gdańsku kompostownia jest unikatowa w skali kraju. Jest największym takim obiektem, w którym procesy kompostowania będą odbywały się w hermetycznie zamkniętych pomieszczeniach, z automatyczną kontrolą stanu produktu, z pozyskiwaniem ciepła i wykorzystywaniem go do podgrzewania odpadów przywożonych zimą. Pełnowartościowy kompost będzie takiej jakości, że nada się do wykorzystania – co będzie musiało zostać potwierdzone certyfikatem – do użyźniania gleby, na której uprawia się warzywa.

Warto wiedzieć, że dotację na budowę kompostowni przekazał Miastu Gdańsk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w ramach unijnego Funduszu Spójności. Dofinansowanie (prawie 33 mln zł) stanowi ponad połowę kosztu tej proekologicznej inwestycji.

Beneficjentem dotacji przekazanej przez NFOŚiGW został gdański Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., realizujący projekt pn. Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Umowę przekazania dofinansowania podpisał Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk, a ze strony beneficjenta – Prezes Z.U. Sp. z o.o. w Gdańsku Michał Dzioba.

Całkowity koszt przedsięwzięcia w chwili podpisania umowy, szacowano na 59 359 800 zł, z czego dotacja przekazana przez NFOŚiGW to 32 816 800 zł. Zasadniczym celem projektu jest budowa kompostowni komorowej dla frakcji tzw. mokrej o przepustowości 40 tys. ton/rok. Walorem planowanej instalacji technologicznej będzie jej pełna hermetyzacja oraz wdrożenie systemu oczyszczania powietrza wraz z biofiltrem. Dofinansowanie projektu umożliwia działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które NFOŚiGW wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska – napisano na stronie internetowej NFOŚiGW w Warszawie.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *