Polska zrobi dobry klimatyczny biznes na morzu. Pod Niebem Polskim, w Gdańsku, podpisano 25 września 2020 roku ważną deklarację  w sprawie powołania inicjatywy o nazwie: „Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku”. Tworzony jest nowy przemysł. Otwierają się tereny inwestycyjne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej

Fot. Kazimierz Netka.

Nasza gospodarka uzyska nowy impuls do rozwoju – wzmocni się dzięki… śmigłom na Bałtyku i trosce o czyste powietrze

In mari via tua – w morzu twoja droga – jeden ze szlaków prowadzących ku neutralności klimatycznej Polski

Jeszcze kilka lat temu niewiele osób w naszym kraju dostrzegało w tym kierunku dużą szanse na przysłużenie się neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Dzisiaj – już widzimy w morskim wietrze moc elektryczną wielkości nawet 10 gigawatów. Chodzi o możliwości produkcji prądu elektrycznego z prądów wiatru nad powierzchnią polskiej części Bałtyku. A więc – in mari via tua – w morzu Twoja droga. Ta starożytna sentencja, przyświeca Uniwersytetowi Gdańskiemu. Swą dobrą drogę w morzu do osiągnięcia neutralności klimatycznej upatruje też Polska w tym zwłaszcza województwo pomorskie.

Fot. Kazimierz Netka

W historii gospodarczej Polski niewiele było takich momentów: podejmowania ważnych, z konsekwencjami nawet na setki lat, decyzji. Można tutaj wspomnieć budowę portu w Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tym razem chodzi o inwestycje, można powiedzieć, na wodzie pisane – o stawianie farm morskich elektrowni wiatrowych.

Od wielu lat o rozpoczęcie przez nasz kraj czerpania energii elektrycznej z wiejącego nad powierzchnią Bałtyku wiatru, zabiega Mariusz Witoński – prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Teraz, opłacalność i konieczność urzeczywistnienia tych planów widzi coraz więcej osób. Budowę farm morskich elektrowni wiatrowych ujęto w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku. 23 września 2020 roku wypowiedziała się na ten temat Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, też upatrując szanse na wzmocnienie rozwoju kraju w budowie na morzu wiatraków, które nie tylko dadzą nam czysty prąd, ale też rozruszają wiele branż polskiej gospodarki oraz pozwolą osiągnąć przez nasz kraj tzw. neutralność klimatyczną, czyli pokaźnie zredukować emisję gazów cieplarnianych przez polski przemysł (zwłaszcza przez elektrownie opalane węglem) i poprawić jakość powietrza.

25 września 2020 roku, słuszność prognoz prezesa Mariusza Witońskiego potwierdzili reprezentanci aż blisko 30 różnych podmiotów, podpisując w Gdańsku deklarację w sprawie powołania inicjatywy o nazwie: „POMORSKA PLATFORMA ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ NA BAŁTYKU”. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w byłej siedzibie przedwojennego Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej, w sali Niebo Polskie (owo Niebo znajduje się na stropie auli byłego Gimnazjum Polskiego, teraz budynek ten należy do Urzędu Marszałkowskiego).

Fot. Kazimierz Netka

To inicjatywa bardzo ważna z perspektywy nie tylko województwa pomorskiego – mówiła, witając przybyłych, Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przez kolejne kilkanaście lat będzie to temat wiodący dla regionu. Musimy przygotować się do współpracy przy realizacji inwestycji na Morzu Bałtyckim. Od tego zależą efekty i na końcu nagrody, które skonsumują polskie firmy, instytucje, uczelnie i wszyscy zainteresowani – powiedziała pani dyrektor.

Fot. Kazimierz Netka

Zielony ład, transformacja energetyczna, odnawialne źródła energii nabierają szczególnego znaczenia. Na naszych oczach dzieją się zmiany klimatu, które są niepożądane i destrukcyjnie wpływają na nasze środowisko – mówił, witając przybyłych, Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego. Dlatego my, odpowiedzialni za przyszłość naszej planety, musimy podejmować inicjatywy, które powstrzymają degradację środowiska. Osobiście uważam, że to właśnie samorząd regionalny powinien inicjować i wspierać działalność instytucji, firm oraz osób, którym leży na sercu zrównoważony rozwój Pomorza. Jestem przekonany, że Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku będzie takim przedsięwzięciem z kilku powodów: jest inicjatywą oddolną, partnerską; służy produkcji ekologicznej energii; daje impuls do rozwoju innowacyjności tak bliskiej przecież odnawialnym źródłom energii; stworzy dla pomorskiej gospodarki szansę na to, aby wpisała się do łańcucha dostaw dla farm wiatrowych; daje możliwość odpowiedniego zaplanowania inwestycji z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i atrakcyjności turystycznej Pomorza – wskazywał marszałek Leszek Bonna.

Pan marszałek podziękował sygnatariuszom deklaracji za liczne przybycie. Szczególną uwagę zebranych zwrócił na Agnieszkę Rodak – prezes spółki Rumia Invest Park, dziękując za zainicjowanie przedsięwzięcia. Leszek Bonna podziękował również Karolinie Lipińskiej – zastępczyni dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP oraz Jarosławowi Kumiędze – kierownikowi Referatu w tym Departamencie – za finalizację pomysłu wspólnej deklaracji. Wierzę, że to dobra inicjatywa dla pomorskiej gospodarki, instytucji, firm, a przede wszystkim dla mieszkańców. Tą deklaracją szerzej otwieramy Bałtyk, jako kolejny atrakcyjny obszar inwestycyjny – podsumował Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Inicjatywa Deklaracji zrodziła się na terenie miasta Rumia. W Rumi też będzie się rozwijać przemysłowo. Burmistrz tego miasta, Michał Pasieczny, podkreślił znaczenie transformacji energetycznej dla czystości powietrza. Powiedział, że mniejsze gminy też widza dla siebie szansę w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Zadeklarował przeprowadzanie szkoleń na terenie Rumi, szkoleń w zasadzie w nowej dziedzinie. Podkreślił, że mniejsi przedsiębiorcy z gmin będą potrzebni w systemie dostaw. Burmistrz Michał Pasieczny zwrócił też uwagę zebranych na znaczenie Morskiego Portu Gdynia w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Mała inicjatywa rozrosła się w duże przedsięwzięcie. Ludzie zobaczyli, że to coś bardzo istotnego – mówiła Agnieszka Rodak – prezes Rumia Invest Park, przedstawiając ideę powołania Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku.

Fot. Kazimierz Netka

Dotychczas, od 20 kwietnia 2020 roku, odbyły się 4 wideokonferencje. Uczestniczyło w nich ponad 50 osób, reprezentujących samorządy, urzędy, uczelnie wyższe, instytucje badawcze, firmy. Praca w grupach roboczych trwa od września – mówiła prezes Agnieszka Rodak. Padła propozycja, by stworzyć dwie grupy: do spraw gospodarki i do spraw kompetencji. Celem jest zaś monitorowanie procesu inwestycyjnego, wspomaganie go, szkolenie kadr, które mam nadzieję tłumnie zjadą, by korzystać z szansy jaką daje rozwój morskiej energetyki wiatrowej

Planowane rezultaty tej inicjatywy to m.in.: mapowanie i monitoring procesów inwestycyjnych; potrzeb rynku pracy oraz sektora edukacji; przygotowania administracji, podmiotów gospodarczych B+R – wyliczała pani prezes, przedstawiając na prezentacji:

Fot. Kazimierz Netka

Jednym z podpisujących deklarację w sprawie powołania inicjatywy: „Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku” był Mariusz Witoński – prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. O dokonaniach tej organizacji mówiła dyrektor Karolina Lipińska, podkreślając, że Mariusz Witoński to guru offshore i działa w tym zakresie od wielu lat i z którego porad oraz doświadczenia korzystamy. Mamy nadzieję, że będzie pan mocno nas wspierał – powiedziała dyrektor Karolina Lipińska.

Fot. Kazimierz Netka

Chcę podziękować wszystkim sygnatariuszom – mówił prezes Mariusz Witoński. To ważne święto dla branży w regionie pomorskim, który, mam nadzieję, będzie sercem przemysłu morskiej energetyki wiatrowej i sercem nowej energetyki w skali kraju. Po wielu latach i rozlicznych wątpliwości, znajdujemy się w momencie, w którym możemy z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. Uruchamiamy wielką inicjatywę i wierzę, że będzie to dzieło nas wszystkich – podsumował prezes Mariusz Witoński.

Fot. Kazimierz Netka

Jak więc widać, Polska coraz bardziej zdecydowanie przygotowuje się do sięgania po prądy powietrza istniejące nad powierzchnią Bałtyku. Zamierza je przetwarzać na prąd elektryczny. DEKLARACJA w sprawie powołania inicjatywy: „POMORSKA PLATFORMA ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ NA BAŁTYKU” jest kolejnym tego dowodem. To kontynuacja działań realizowanych od wielu lat. Przypomnijmy, że 24 lipca 2019 roku w sali obrad Rady Gminy Kosakowo doszło do ważnego porozumienia: Morski Port Gdynia, miasta Gdynia, Rumia, Reda i gmina Kosakowo podpisały  list intencyjny w sprawie współpracy przy obsłudze budów farm morskich elektrowni wiatrowych. To było ważne wydarzenie dla Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Porozumienie z Kosakowa było też wyjściem naprzeciw ustawie tzw. offshorowej (ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych). Zajmowało się tym dokumentem najpierw Ministerstwo Energii. Ostateczny projekt tego aktu prawnego powstał 15 stycznia 2020 r. w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a teraz jest w gestii Ministerstwa Klimatu. Port w Gdyni, zgodnie z tą ustawą, ma stać się głównym miejscem budowy i montażu elementów instalacji (wiatraków) farm morskich elektrowni wiatrowych. Stamtąd gotowe elementy elektrowni mają być transportowane w miejsce ostatecznej budowy i funkcjonowania.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni.

Podstawą do rozmieszczenie farm morskich elektrowni wiatrowych będzie „Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000”. Projekt tego planu powstał pod kierownictwem Urzędu Morskiego w Gdyni.

Teraz mamy ważną DEKLARACJĘ w sprawie powołania inicjatywy: „POMORSKA PLATFORMA ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ NA BAŁTYKU”. Sygnatariusze deklaracji to np. firmy, instytucje, uczelnie, organizacje, samorządy m.in. z Trójmiasta, Rumi, Szczecina, Elbląga ( w tym unijny Euroregion Bałtyk), Warszawy.

Oto Strony Deklaracji: Województwo Pomorskie; Miasta: Gdynia; Rumia; gmina Kosakowo; Rumia Invest Park; Politechnika Gdańska; Uniwersytet Morski w Gdyni; Pomorski Fundusz Rozwoju; Wojewódzki Urząd Pracy; Agencja Rozwoju Pomorza; Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza; Organizacja Pracodawcy Pomorza; Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości; Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej; Polski Rejestr Statków; Centrum Techniki Okrętowej; Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie; Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie; Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; Centrum Nowych Kompetencji; GO ROPES GROUP; Vulcan Training & Consultancy; Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny; CEE Energy Group; Euroregion Bałtyk; DT Gdynia Renke i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci.

Z inicjatywą budowy Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku wystąpiła spółka Rumia Invest Park. Celem tego porozumienia jest m.in. stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, które mogą uczestniczyć w łańcuchu dostaw, co pozytywnie wpłynie na rynek pracy oraz ofertę edukacyjną szkół zawodowych, a ponadto przyczyni się do rozwoju sektora badawczo-rozwojowego i wdrażania innowacji – napisano w Deklaracji.

Fot. Kazimierz Netka

Koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a funkcję tę w imieniu Urzędu pełni Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Jego przedstawicielem w tej inicjatywie powołania platformy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest Jarosław Kumięga – kierownik Referatu Planowania Energetycznego, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Strony dostrzegają potrzebę wdrożenia Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, poprzez m.in. kreowanie i kształtowanie kompetencji oraz możliwości inwestycyjnych w obszarze gospodarczym powiązanym z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej; przeanalizowanie możliwości podjęcia, m.in. poprzez stworzenie modeli biznesowych oraz kreowanie sprzyjającego otoczenia i warunków dla realizacji przykładowych przedsięwzięć, jak m.in.:

a) wspieranie pomorskich firm w rozbudowie możliwości produkcyjnych dla sektora morskich farm wiatrowych,

b) budowa Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej w Rumi,

c) utworzenie akceleratora dla branży morskich farm wiatrowych,

d) budowa innowacyjnego centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore,

e) zaangażowanie pomorskich firm w łańcuch dostaw materiałów i usług (local content).

W preambule Deklaracji napisano, że rozwój morskich farm wiatrowych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, wpisuje się w zakres inteligentnych specjalizacji Pomorza (ISP) nr 1 i nr 3: z obszaru „Technologie offshore i portowo-logistyczne”, a także z obszaru „Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie”.

Warto wiedzieć, że istnieje również Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, a 30 września 2020 roku, odbędzie się w Szczecinie Pomeranian Offshore Wind Conference. Podczas tej konferencji nastąpi oficjalne podpisanie Deklaracji Bałtyckiej na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej pomiędzy Państwami Członkowskimi z regionu Morza Bałtyckiego. Na stronie internetowej https://pomeranianoffshore.pl/o-konferencji/ znajdujemy taki zapis: Rozpoczynając symbolicznie polskie przywództwo energetyczne na morzu zapraszamy na podpisanie „Deklaracji Bałtyckiej” pomiędzy krajami naszego regionu. Stanie się to pierwszego dnia konferencji Pomeranian Offshore Wind Conference (30.09 – 1.10 2020, Radisson Blu Hotel, Szczecin), organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej razem z Ministerstwem Klimatu.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *