Polski przemysł zbrojeniowy daje eksportowe wsparcie stoczniom. Dzięki spółce CENZIN z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zrealizowano kontrakt dla Algierii. Niedawno podpisano porozumienie w sprawie budowy jednostek dla Wietnamu.

Na zdjęciu: Zbudowany w polskiej stoczni dla Algierii żaglowiec szkolny El-Mellah. Fot. z Archiwum CENZIN – PGZ.

Dwa tygodnie temu CENZIN przekazał Marynarce Wojennej Algierii żaglowiec szkolny El-Mellah, zgodnie z kontraktem o wartości około 40 mln euro. Dla Wietnamu, dzięki CENZIN, zostanie przez Polskę zrealizowana umowa dostawy statków ratowniczych (SAR), wartości 200 mln euro. Budowa tych jednostek ruszy w 2018 roku.

Polska zdobywa rynki zbytu dla statków i okrętów powstających w naszych stoczniach.

CENZIN oferuje również eksport specjalistycznych wyrobów i usług dla odbiorców sektora przemysłu kolejowego oraz jest dostawcą rozwiązań technologicznych i importerem najwyższej jakości sprzętu specjalnego dla Wojska Polskiego, jednostek specjalnych i służb podległych MSWiA, w tym policji oraz innych koncesjonowanych, krajowych odbiorców.

Dziewiczy rejs okrętu El-Mellah zakończony

2 grudnia 2017 r. o godz. 9:32 żaglowiec El-Mellah (tłum. Żeglarz) dopłynął do portu macierzystego w Algierze po szesnastodniowym rejsie z Gdańska. Żaglowiec został zbudowany przez Stocznię Remontowa Shipbuilding w projekcie koordynowanym przez CENZIN na zamówienie Marynarki Wojennej Algierii.

El-Mellah to okazały, trójmasztowy żaglowiec o długości 110 m i szerokości 14,5 m. Najwyższy maszt sięga wysokości 54 m. Dzięki trzem tysiącom metrów kwadratowych ożaglowania, El-Mellah może rozwinąć prędkość 17 węzłów przy wietrze o sile 6 stopni w skali Beauforta.

Autorem koncepcji i projektu technicznego żaglowca jest inż. Zygmunt Choreń, jeden z najwybitniejszych konstruktorów statków żaglowych na świecie, projektant m.in. Daru Młodzieży.

 

Fot. z Archiwum CENZIN – PGZ.

Stępkę pod budowę żaglowca położono w lutym 2015 roku, a na morze El-Mellah wyszedł w lipcu 2017 roku. 21 października tego samego roku w Gdańsku podniesiono na żaglowcu banderę algierską, natomiast 17 listopada o godz. 15:31 El-Mellah wypłynął z Gdańska do portu w Algierze. Dziewiczy rejs przebiegł bez zakłóceń. W drodze do Algieru El-Mellah zawinął do portu w Corunie (Hiszpania). Załodze algierskiej towarzyszy w pierwszym rejsie ośmiu wysokowykwalifikowanych członków ekipy technicznej z Polski.

Żaglowiec będzie służył kadetom Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Tamenfoust do celów szkoleniowych i reprezentacyjnych, będzie również uczestniczył w regatach międzynarodowych. Szkolenie załogi El-Mellaha przeprowadzono w Akademii Morskiej w Gdyni.

Żaglowiec powstał w Stoczni Remontowa Shipbuilding, projekt budowy koordynował CENZIN (Grupa PGZ). Wartość kontraktu to ponad 40 mln EUR, co stanowi największy wartościowo projekt eksportowy polskiej branży zbrojeniowej w 2017 roku – informuje Sylwia Grochowska – rzecznik prasowy/PR CENZIN sp. z o.o.

Statki ratownicze z Polski – dla Wietnamu

CENZIN (Grupa PGZ) pełni rolę brokera i koordynatora w projekcie dostarczenia Socjalistycznej Republice Wietnamu sześciu morskich jednostek poszukiwawczo – ratowniczych typu SAR (ang. Search And Rescue). Ramową umowę kredytową, obejmującą przede wszystkim ten kontrakt, podpisali 28.11.2017 r. w Hanoi Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezydent Wietnamu Trần Đại Quang. Wartość kontraktu to ok. 200 mln EUR, które zasilą polską branżę okrętową – informuje Sylwia Grochowska – rzecznik prasowy/PR CENZIN sp. z o.o.

Jednostki typu SAR są wysokowyspecjalizowanymi statkami ratowniczymi służącymi do prowadzenia działań w morskiej strefie odpowiedzialności danego kraju. Pozwalają na udzielenie pomocy medycznej, jak również prowadzenie długotrwałych działań poszukiwawczych w każdych warunkach hydrologiczno – meteorologicznych.

Linia brzegowa Wietnamu wynosi 3444 km, czyli niewiele mniej niż suma długości granic Polski. W związku z tym Wietnam ma specyficzne potrzeby dotyczące bezpieczeństwa i ochrony na wodach terytorialnych, szczególnie że w jego pobliżu przebiegają szlaki łączące Chiny z Europą, Afryką i Bliskim Wschodem.

Osiągnięcie porozumienia w zakresie wykonania jednostek SAR poprzedziły kilkuletnie negocjacje z Narodowym Komitetem Poszukiwawczo-Ratowniczym Wietnamu (National Committee for Search and Rescue – NCSR). Statki, które wyprodukuje polska branża okrętowa, dostarczone zostaną do Wietnamu w następującej konfiguracji: w pierwszej kolejności będą to dwie gotowe jednostki poszukiwawczo – ratownicze SAR, następnie cztery jednostki SAR w pakietach do złożenia w stoczni wskazanej przez zamawiającego (pakiety te zostaną wyprodukowane w Polsce). Przedmiotem umowy są również: dokumentacja projektowa, pakiety materiałów i wyposażenia do budowy czterech jednostek w Stoczni Wietnamskiej. Polscy specjaliści będą też współuczestniczyć w pracach stoczniowców wietnamskich, co wpisuje się w długoletnią tradycję szkolenia przez Polskę kadr z tego kraju.

Czas trwania projektu to ok. 4 lata. Projekt ma jednak charakter dynamiczny, gdyż rozpoczęcie kolejnych etapów projektu uzależnione jest od spełnienia warunków wykonania etapów poprzedzających.

Wartość kontraktu to ok. 200 mln EUR. W najbliższych miesiącach planowane jest podpisanie umowy wykonawczej finansującej projekt. Jeżeli negocjacje te pójdą sprawnie, to budowa pierwszej jednostki rozpocznie się w 2018 roku – informuje Sylwia Grochowska Rzecznik Prasowy/PR CENZIN sp. z o.o.

Nie jest to pierwszy projekt CENZIN w Wietnamie. Spółka jest również aktywna w projekcie budowy zaplecza badawczego Uniwersytetu Morskiego w Hajfong, czwartym co do wielkości mieście kraju. Spółka działa również na rynkach Algierii i Indii, oferując rozwiązania dla sił zbrojnych i służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego. Nie dalej jak dwa tygodnie temu CENZIN przekazał Marynarce Wojennej Algierii żaglowiec szkolny El-Mellah, według kontraktu, którego wartość wyniosła ok. 40 mln EUR. Na rynku polskim Spółka jest również dystrybutorem broni i amunicji takich marek jak Barrett, B&T, Haenel, Mossberg, Colt, Diamondback, Primetake, Lapua oraz Sellier and Bellot. CENZIN jest stałym dostawcą kluczowych polskich jednostek specjalnych.

Informacje o CENZIN sp. z o.o. i PGZ S.A.

 

Na zdjęciu: Ekspozycja na Targach Europoltech w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

CENZIN jest najstarszą polską firmą handlową działającą na międzynarodowym rynku obrotu bronią i sprzętem specjalnym oraz czołowym eksporterem wysokiej klasy sprzętu specjalnego oraz usług modernizacyjnych dla sił zbrojnych, policji, służb mundurowych i jednostek specjalnych wielu krajów świata.

CENZIN oferuje również eksport specjalistycznych wyrobów i usług dla odbiorców sektora przemysłu kolejowego oraz jest dostawcą rozwiązań technologicznych i importerem najwyższej jakości sprzętu specjalnego dla Wojska Polskiego, jednostek specjalnych i służb podległych MSWiA, w tym policji oraz innych koncesjonowanych, krajowych odbiorców.

CENZIN współpracuje ściśle z renomowanymi Polskimi producentami i posiada ich pełną autoryzację do oferowania wysokiej jakości produktów specjalnych na rynkach międzynarodowych.

Dla podmiotów nieposiadających wdrożonego Wewnętrznego Systemu Kontroli, CENZIN oferuje usługi w zakresie eksportu i importu towarów znajdujących się na listach kontrolnych związanych z ustawą z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

CENZIN wchodzi w skład PGZ – Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

PGZ S.A. to lider polskiego przemysłu zbrojeniowego, główny partner MON i globalnych koncernów zbrojeniowych w procesie modernizacji polskiej armii. Tworzy Grupę ponad 60 kluczowych spółek, które zatrudniają około 17,5 tys. wysokiej klasy specjalistów. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo – rozwojowy, PGZ S.A. oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo Polski – informuje Sylwia Grochowska – rzecznik prasowy/PR CENZIN sp. z o.o.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *