Polskie statki oraz porty będą lepiej zabezpieczone przed atakami cybernetycznymi. Dzisiaj, 13 lipca 2020 roku, w Urzędzie Morskim  w Gdyni, podpisano umowę w tej sprawie. Wyposażanie jednostek w systemy chroniące przed np. zakłóceniami radiowymi będzie się odbywało w ramach międzynarodowego projektu: InSecTT (Intelligent Secure Trustable Things – Inteligentne, bezpieczne, godne zaufania rzeczy)

Fot. Magdalena Kierzkowska.

Autonomiczne statki i bezpieczna żegluga. Politechnika Gdańska i Urząd Morski w Gdyni wdrażają innowacyjny projekt o łącznej wartości 44 mln euro

Nasze jednostki nawodne oraz poryty morskie są jednymi z pierwszych w Europie, na których wdrażane będą pilotażowe technologie projektu InSecTT, łączące internet rzeczy i sztuczną inteligencję – wynika z informacji, które przekazała nam dr Karolina Lipińska – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Politechnika Gdańska i Urząd Morski w Gdyni będą jednymi z pierwszych instytucji, które rozpoczną wdrażanie międzynarodowego i wysokobudżetowego projektu InSecTT, dedykowanego m.in. przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym w obrębie tzw. Internetu Rzeczy i poprawie bezpieczeństwa żeglugi. Za wdrażanie autorskich technologii rozwijanych w projekcie, którego łączna wartość to ponad 44 mln euro, odpowiadać będą m.in. naukowcy z Politechniki Gdańskiej.

Projekt InSecTT (Intelligent Secure Trustable Things) to międzynarodowa inicjatywa badawcza powstała w oparciu o program Horyzont2020, w skład której wchodzą najważniejsze firmy i instytucje naukowe z całej Europy (łącznie 52 partnerów z 11 krajów UE i Turcji). Rozwijają one na co dzień bezpieczne systemy IoT (tzw. Internetu Rzeczy), wspierane rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji.

Politechnika Gdańska odgrywa w projekcie InSecTT znaczącą rolę jako lider jednego z kluczowych obszarów wdrożeń oraz dostawca komponentów i oryginalnie opracowanych rozwiązań technologicznych, a Urząd Morski w Gdyni będzie jednym z pierwszych beneficjentów projektu.

Fot. Magdalena Kierzkowska

W poniedziałek 13 lipca 2020 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni podpisano umowę, na mocy której wskazane przez urząd jednostki pływające będą wyposażane przez naukowców PG w systemy i urządzenia elektroniczne (znane z m.in. samochodów autonomicznych) służące poprawie efektywności i bezpieczeństwa ich pracy. Jednocześnie, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie i oryginalnych rozwiązań naukowców PG, możliwe będzie uodpornienie systemów statku na potencjalne ataki cybernetyczne, czy występujące w niektórych obszarach zakłócenia radiowe.

Pilotażowe technologie w trójmiejskich portach

Dzięki aktywności naukowców PG i podpisanemu w poniedziałek porozumieniu, obydwa trójmiejskie porty i wskazane przez Urząd Morski w Gdyni jednostki nawodne będą jednymi z pierwszych w Europie, na których wdrażane będą pilotażowe technologie projektu InSecTT, łączące Internet Rzeczy i sztuczną inteligencję.

Fot. Magdalena Kierzkowska

– Wykorzystanie naszych technologii w branży morskiej pozwoli na poprawienie efektywności pracy i bezpieczeństwa jednostek nawodnych, stanowi też pierwszy krok do zwiększania autonomii ich pracy – mówił podczas konferencji inicjującej współpracę kierownik projektu z ramienia PG, prof. Łukasz Kulas z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki PG. – Będą one mogły być wykorzystane również w złożonych obszarach przemysłowych Przemysłu 4.0, takich jak infrastruktura portów morskich.

 

Fot. Magdalena Kierzkowska

– Konsekwentne działania Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie polityki innowacji, w tym rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, stały się impulsem do realizacji projektów będących odpowiedzią na potrzeby rynkowe – dodał Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Projekty te przeradzają się w konkretne wdrożenia. Inicjatywa Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej oraz Urzędu Morskiego z Gdyni jest zwieńczeniem dialogu i współpracy w ramach pomorskich branż o największym potencjale rozwoju B+R.

 

Fot. Magdalena Kierzkowska

– Urząd Morski w Gdyni jest żywotnie zainteresowany współpracą z jednostkami naukowymi – zapewniał kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. – Z jednej strony poszerza to wiedzę i promuje nowe technologie, a z drugiej przyczynia się do podnoszenia bezpieczeństwa morskiego. Ta druga kwestia jest w szczególnym polu zainteresowania urzędu z racji naszych statutowych zadań. Współpraca z Politechniką Gdańską w ramach projektu InSecTT wychodzi naprzeciw tym potrzebom, tym bardziej, że w ostatnim czasie flota urzędu jest w znacznym stopniu odnawiana poprzez wprowadzanie do niej nowoczesnych jednostek – dodał.

 

Politechnika Gdańska jednym z liderów programu InSecTT

Politechnika Gdańska to lider jednego z kluczowych obszarów wdrożeń programu InSecTT, ważny dostawca komponentów radiowych i antenowych dla bezprzewodowych systemów wbudowanych, wzbogaconych o sztuczną inteligencję, a także animator działań mających na celu włączanie studentów, młodych naukowców i polskie firmy do współpracy w projekcie.

Fot. Magdalena Kierzkowska

– Dzięki nawiązaniu współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, naukowcy z PG będą mieli możliwość realizacji praktycznych wdrożeń opracowanych przez nich systemów lokalizacji dla Internetu Rzeczy i technologii dla bezpiecznej i niezawodnej komunikacji bezprzewodowej – ocenia prof. Jerzy Wtorek, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Na to ważne wydarzenie: „Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a Wydziałem Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej w ramach projektu InSecTT” zostali zaproszeni m.in.: kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni (UMG); mgr inż. Jan Młotkowski – Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego; Andrzej Kajut – Główny Księgowy UMG; Magdalena Kierzkowska – Rzecznik Prasowy UMG; prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek – Dziekan Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej; dr hab. inż. Lukasz Kulas, prof. PG – Kierownik projektu InSecTT Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI Politechniki Gdańskiej; dr hab. inż. Henryk Lasota, prof. PG – Katedra Systemów Sonarowych WETI Politehniki Gdańskiej; mgr inż. Mateusz Rzymowski – Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI Politechniki Gdańskiej; Maciej Dzwonnik – Rzecznik Prasowy Politechniki Gdańskiej; mgr inż. Magdalena Haas – Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI Politechniki Gdańskiej; Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego; dr Karolina Lipińska – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Bogna Lesner – Referat Innowacji i Przedsiębiorczości w w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Jarosław Parzuchowski – prezes zarządu Fundacji INTERIZON; Piotr Cywiński – Prezes Zarządu NAVINORD .

Fot. Magdalena Kierzkowska

Umowę o współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu InSecTT , podpisali: kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Andrzej Kajut – Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni, prof. Jerzy Wtorek, Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

 

Fot. Magdalena Kierzkowska

Projekt InSecTT – Intelligent Secure Trustable Things to inicjatywa o budżecie ponad 44 mln euro, w skład której wchodzą najważniejsze firmy i instytucje badawcze z całej Europy (łącznie 52 partnerów z 11 krajów UE i Turcji), rozwijające bezpieczne systemy IoT wsparte rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji. Wykorzystanie mechanizmów inteligentnego przetwarzania danych w urządzeniach IoT pozwoli stworzyć rozwiązania bardziej odporne na ataki cybernetyczne i zakłócenia, które będą mogły być wykorzystane w obszarach Przemysłu 4.0 – wynika z informacji, które przekazał nam Maciej Dzwonnik – Rzecznik Prasowy Politechniki Gdańskiej.

Więcej wiadomości na ten temat można znaleźć także pod adresem: https://pulsarowy.pl/naukowcy-z-politechniki-gdanskiej-przyczynia-sie-do-rozwoju-technologii-internetu-rzeczy-sztucznej-inteligencji-oraz-sieci-5g/

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.