Pomorska inteligencja kontra dług publiczny

Pomorskie na nowej drodze życia. Wybrano inteligentne specjalizacje gospodarki i nauki

Najważniejsze innowacyjne kierunki rozwoju nad Zatoką Gdańską

Pomorskie wyznaczyło sobie główne, innowacyjne kierunki rozwoju gospodarki. Poprzez stawianie na konkretne, nowoczesne dyscypliny nauki i przemysłu, region ten zamierza w krótkim czasie stać się bardziej konkurencyjnym nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wyłanianie branż – inteligentnych specjalizacji – w które warto inwestować, przeznaczać pieniądze, trwało ponad rok. Procedura była konkursowa.

Punktem wyjścia były wnioski, przedstawiane m.in. przez biznesmenów, naukowców, reprezentantów organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, klastrów. Z 28 propozycji, które każdy mógł poznać podczas tzw. publicznego wysłuchania, uformowało się siedem, w wyniku tworzenie partnerstw przez autorów pomysłów. Zarząd województwa do realizacji i dalszych negocjacji wybrał sześć wniosków partnerstw, skupionych w czterech inteligentnych specjalizacjach.

IMG_0850

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania poświęconego przedstawianiu inteligentnych specjalizacji Pomorza. Wśród gości byli reprezentanci Komisji Europejskiej.

W środę, 29 kwietnia 2015 roku, po raz pierwszy wyniki tej rywalizacji podano do wiadomości publicznej – w obecności reprezentantów Komisji Europejskiej. Oto owe obszary, w których Pomorskie ma się specjalizować, rozwijać produkcję towarów i usług, a przede wszystkim stawiać na rozwój i wykorzystywanie nowoczesnych technologii:

1. Inteligentna specjalizacja o nazwie: technologie offshore i portowo – logistyczne. W tym zakresie uformowały się dwa partnerstwa firm, uczelni, instytucji, itp. Pierwsze partnerstwo obejmuje inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych. Drugie partnerstwo to: „Smart Port & City – inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza, generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej Pomorza”

2. Inteligentna specjalizacja: technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, stworzona została przez jedno partnerstwo: inteligentne systemy interaktywne – innowacyjne produkty, usługi i technologie dla środowisk inteligentnych.

3. Inteligentna specjalizacja: technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw, powstała dzięki dwom partnerstwom. Pierwsze zajmuje się budownictwem Smart 3E – efektywność, ekologia, energetyka. Drugie obejmuje inteligentne technologie energetyczno – paliwowe.

4. Inteligentna specjalizacja: technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się, realizować będzie jedno partnerstwo: Long Healthy Life. Ma ono w zakresie swego działania innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych oraz starzejącego się społeczeństwa.

– Wyboru inteligentnych specjalizacji dokonano także w innych województwach. Pomorski sposób ich typowania i wyboru jest unikatowy. Cały proces odbywał się oddolnie. To świat nauki oraz biznesu wskazywał kierunki rozwoju – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

IMG_0856

Na zdjęciu: wypełniona sala dowodzi, że wiele osób pragnęło poznać inteligentne specjalizacje województwa pomorskiego.

Wybór inteligentnych specjalizacji od „dołu”, bardzo podoba się reprezentantom Komisji Europejskiej. Jak powiedział Mikel Landabaso – szef Gabinetu Coriny Creţu, komisarz UE ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej. Mówiąc o znaczeniu inteligentnych specjalizacji z perspektywy Komisji Europejskiej, Mikel Landabaso podkreślił, że pomorski system zostanie postawiony w innych krajach UE jako wzór.

O relacjach pomiędzy krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami mówił Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwa Gospodarki. Podkreślił, że nie ma dużych rozbieżności w tym, co wyłaniają regiony i co zawiera wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji. Krajowych IS jest 19. Być może będzie więcej. Pomorskie walczy o umieszczenie na tej liście także gospodarki morskiej. Zdaniem dyrektora Zbigniewa Kamieńskiego, propozycja ta zostanie wzięta pod uwagę i najprawdopodobniej uwzględniona w wykazie krajowych IS.

IMG_0854

Na zdjęciu: dyrektor Włodzimierz Szordykowski: inteligentne specjalizacje mogą przyczynić się do powstrzymania wzrostu długu publicznego Polski.

Głównym celem wyboru inteligentnych specjalizacji jest uzyskanie przez regiony i Polskę przewagi konkurencyjnej za granicą, a także unowocześnienie gospodarki. W tym cała nasza nadzieja. Chodzi o zmniejszanie zadłużenia. Teraz jest ono olbrzymie. Nasze długi będą musieli spłacać nasze wnuki. Jeśli tej tendencji powiększania się długu publicznego nie zdołamy zatrzymać, spłatą będą obciążane kolejne pokolenia – mówił Włodzimierz Szordykowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Według danych na stronie internetowej http://www.dlug-publiczny.pl/ , w dniu 29 kwietnia 2015 roku, godz. 17.17, dług publiczny Polski wynosił 1 338 705 070 796,00 złotych. Odsetki od długu państwa rocznie sięgały 53 771 823 237 zł. Państwowy dług w przeliczeniu na obywatela sięgał prawie 35 000 zł.

IMG_0972

Na zdjęciu: debata – jak zarządzać partnerstwami?

Po przedstawieniu zakresów poszczególnych IS, odbyła się dyskusja pt.: Czy i jak zarządzać partnerstwami na rzecz inteligentnych specjalizacji? Moderował ją dyrektor Stanisław Szultka z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Debatę poprzedziły prezentacje wprowadzające. Pierwszą, pt. „Wykorzystanie modeli biznesowych w zarządzaniu partnerstwem” przedstawił dr Janusz Marszalec, prezes Centrum Edisona. Autorem drugiej, pt.: „Przykładowy model zarządzania partnerstwem na rzecz inteligentnych specjalizacji na bazie Smart Port & City”, był dr Ernest Czermański z Uniwersytetu Gdańskiego.

– Bardzo istotny jest odpowiedni marketing – apelował prof. Marek Grzybowski, kierownik Katedry w Akademii Morskiej w Gdyni, prezes Polskiego Klastra Morskiego. Bez skutecznej promocji, wysiłki, jakie będą podejmowane w ramach inteligentnych specjalizacji, mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *