Pomorska podróż ku innowacjom. Jak napędzać rozwój firmy poprzez mechanizm ulgi podatkowej na prace B+R oraz własność intelektualną? Ekspert wyjaśnia zawiłości i sposoby zdobywania pieniędzy na unowocześnianie firmy; na pełniejsze wykorzystanie jej potencjału

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Wzmacnianie procesu przedsiębiorczego odkrywania zasobów intelektualnych zakładu

Badania możliwości rozwoju to jeden z warunków umacniania się firm. Na przeprowadzania analiz, doświadczeń laboratoryjnych, prób technicznych, czy wyposażanie zakładu w nowoczesne urządzenia, potrzebne są pieniądze. Jak je uzyskiwać?

W Pomorskiem z pomocą przedsiębiorcom przychodzi Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, realizując projekt pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne – poinformowali realizatorzy, zapraszając na webinarium pt.: „Jak napędzać rozwój firmy poprzez mechanizm ulgi podatkowej na prace B+R oraz własność intelektualną”.

Program tego zdalnego spotkania obejmował następujące zagadnienia: Przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu ulgi podatkowej na prace B+R, którą można wykorzystać w projektach z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i innowacji oraz przygotowanie uczestników do wdrażania mechanizmów ulgi podatkowej na innowacje; Zapoznanie z tematyką tzw. ulgi IP Box oraz prawidłowe przygotowanie uczestników do korzystania z tej formy ulgi podatkowej.

– Przyświeca nam idea wspierania pomorskich firm w zdobywaniu wiedzy na temat realizacji projektów badawczo – rozwojowych – mówiła Justyna Szybska-Lewandowska z Referatu Innowacji i Przedsiębiorczości, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, witając uczestników webinarium. Pani Justyna przypomniała też, że webinarium jest kolejnym wydarzeniem, realizowanym w ramach cyklu: Pomorska Podróż. Kierunek innowacje, obejmującego 15 takich zdalnych spotkań, mających obudzić w przedsiębiorcach chęci do podejmowania projektów badawczych.

Temat ulgi badawczej wnosi trochę optymizmu, odwagi w przełamywaniu barier. Projekty badawczo – rozwojowe kojarzone są bowiem z bardzo dużym poziomem ryzyka. Warto dowiedzieć się, jak to ryzyko minimalizować. Postanowiliśmy nie rezygnować z tej sposobności i uczestniczyliśmy 30 marca 2021 roku we wspomnianym webinarium.

Jak korzystać z ulgi – mówiła ekspert Beata Cichocka-Tylman – pracująca z przedsiębiorcami od 15 lat nad rozwojem i wdrażaniem innowacji, jak również nad pozyskiwaniem finansowania na tę sferę działalności (dotacje i ulgi podatkowe, w tym ulgi B+R oraz Innovation Box). Beata Cichocka-Tylman była dyrektorem w PwC i odpowiadała za obszar innowacji oraz B+R, w tym za rozwój akceleratorów. Skaluje startupy (również poza Polskę) i poszukuje dla nich inwestorów. Łączy doświadczenie w zakresie realizacji i prowadzenia projektów o podwyższonym ryzyku z wiedzą z zakresu pomocy publicznej. Jest autorem metodologii wyboru innowacyjnych projektów i członkiem Kapituły w ramach konkursu Inicjator Innowacji (Newsweek). Autorka wielu publikacji z obszaru innowacji, w tym zarówno innowacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych tzw. model open innovation – wynika z informacji, przekazanych przez organizatorów webinarium.

Oto zarys programu spotkania:

Wprowadzenie – podstawowe definicje i informacje związane z zasadami funkcjonowania ulgi na prace B+R;Definicja prac B+R w kontekście prawa podatkowego;

Poszczególne kategorie kosztów kwalifikowanych;

Zasady odliczenia ulgi;

Obowiązki ewidencyjne związane z korzystaniem z ulgi na działalność B+R;

Praktyczne obszary zastosowania ulgi na działalność B+R, w tym korzyści dla biznesu wynikające ze skorzystania z ulgi na działalność B+R;

Innovation Box, w tym kluczowe kwestie i składniki IP Box, kwalifikowane prawa własności intelektualnej (czym są i jakie warunki muszą być spełnione, aby podlegały ochronie prawnej), autorskie prawo do programu komputerowego w kontekście kwalifikowanych praw własności intelektualnej, prawidłowe przygotowanie do skorzystania z IP Box.

Szczegóły zawiera nagranie pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=3xJC_vXwCxE , dostępne do końca kwietnia 2021 roku.

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *