Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Rozmawiano o wyrównywaniu szans regionów; jak stwarzać korzystne warunki inwestycyjne przedsiębiorcom. Możliwości takie da ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która wkrótce wejdzie w życie.

Źródło ilustracji: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Każda gmina atrakcyjną strefą inwestycyjną.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji to szansa na rozwój gospodarczy naszych regionów – uważają samorządowcy. To wnioski z ponad 100 gmin i 33 powiatów, które w ciągu prawie 3 miesięcy odwiedzili pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE). Ustawa wchodzi w życie za kilka dni.

Podczas trwającego w Gdyni Forum Wizja Rozwoju PSSE podsumowała efekty spotkań z samorządami i przedsiębiorcami. Prezentowała na nich najważniejsze założenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i możliwości otrzymania pomocy publicznej dla nowych inwestycji. Pracownicy Strefy odwiedzili już 117, czyli ponad połowę z 226 „swoich” gmin w województwach pomorskim i kujawsko – pomorskim – wynika z informacji, które przekazała nam Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i komunikacji, Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Celem naszych spotkań „Strefa w każdej gminie” jest m.in. analiza terenów inwestycyjnych na zarządzanym przez nas obszarze. Zobowiązałem zespół, aby w trzy miesiące przeprowadzić audyt w terenie. Docieramy do gmin i powiatów, aby zdiagnozować ich potencjał i w oparciu o istniejącą infrastrukturę zbudować ofertę inwestycyjną. Spotykamy się też z przedsiębiorcami, którzy do tej pory nie korzystali albo nie znali narzędzia strefowego. Chcemy im pokazać, że „nowa” strefa to przede wszystkim wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, że nie trzeba kupować dużej powierzchni ani budować ogromnego zakładu, aby otrzymać ulgę podatkową – podkreśla Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Fot. Kazimierz Netka

Samorządowcy liczą, że nowa ustawa o wspieraniu inwestycji ożywi gospodarczo ich region, a przedsiębiorcy upatrują w niej szansy na rozwój swojego biznesu. Zmieni się bowiem model funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych: znikną ich granice. Główne założenie ustawy polega na tym, że zwolnienie z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat będzie niezależne od miejsca inwestycji, co ma wyrównywać szanse regionów i stwarzać korzystne warunki inwestycyjne wszystkim przedsiębiorcom.

– Do tej pory inwestor, który chciał wybudować zakład i skorzystać z ulgi strefowej, miał do wyboru tylko konkretne lokalizacje, ograniczone do niewielkiego obszaru kraju. Teraz po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie mógł zainwestować dosłownie wszędzie i skorzystać z ulgi strefowej, co stwarza szansę rozwoju zarówno naszym lokalnym przedsiębiorcom, jak i samej gminie, do której zechcą przyjechać inwestorzy z zewnątrz – mówi Jacek Pauli, burmistrz gminy Skarszewy w województwie pomorskim.

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej

O wsparcie może ubiegać się każda firma. Nowy system umożliwi skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie firm z sektora MŚP, które do tej pory nie dysponowały wystarczającym kapitałem, aby inwestować w strefach. Ustawa wspierać będzie regiony o wyższym bezrobociu i miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze, realizując przy tym strategię zrównoważonego rozwoju. Ma też stworzyć równie atrakcyjne wsparcie, jak w innych krajach UE, a tym samym przyciągać nowych inwestorów zagranicznych i wygrywać rywalizację o nowe miejsca pracy i miliony na inwestycje.

Na wsparcie mają szanse inwestycje, które spełnią kryteria ilościowe i jakościowe. Wymagana minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych zależeć będzie od wielkości firmy oraz stopy bezrobocia w powiecie. Dla dużych firm wyniesie od 10 mln zł w powiatach o największym bezrobociu do 100 mln zł w powiatach o najniższej stopie bezrobocia. Premiowane mają być również te inwestycje, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Preferowane będą projekty stawiające m.in. na wysokokwalifikowane miejsca pracy, na współpracę ze szkolnictwem zawodowym czy na rozwój klastrów. Istotne będą również prace badawczo – rozwojowe, działalność w sektorach priorytetowych oraz eksport.

Strefa – one stop shop

Specjalne strefy ekonomiczne staną się regionalnymi centrami obsługami inwestorów, z kompleksową wiedzą na temat terenów inwestycyjnych na swoich obszarach. Będą to tzw. one stop shops, do których przedsiębiorcy mogą się zwrócić na każdym etapie inwestycji. Jednym z kluczowych zadań spółki zarządzającej będzie pomoc przedsiębiorcom w realizacji ich projektów, a także wsparcie o charakterze konsultacyjno-doradczym.

– Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie wspomagać zainteresowanych inwestorów, przydzielając im indywidualnego opiekuna, który sprawdzi z przedsiębiorcą, czy spełnia on wymagane kryteria. Będziemy głównym regionalnym punktem obsługującym inwestorów i koordynatorem udzielania pomocy publicznej – zaznacza prezes Paweł Lulewicz.

Ważnym zadaniem zarządzającego obszarem strefy będą działania na rzecz napływu nowych inwestycji i ich rozwoju, a co za tym idzie jeszcze większa aktywność spółek. Celem ich działalności będzie poprawa klimatu inwestycyjnego całej Polski i rozwój innowacyjnej gospodarki – informuje Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i komunikacji, Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *