W Pomorskiem podpisano pierwsze porozumienie dotyczące ochrony ludzi przed pneumokokami. Chodzi o szczepienia najbardziej zagrożonych grup osób. Pierwszą umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zawarł powiat wejherowski. Szczepienia otrzyma w tym powiecie blisko 500 osób.

Fot. Kazimierz Netka.

Pomorskie przygotowuje się do obrony przed pneumokokami.

Pomorskie jest jednym z województw, w których zakażenia pneumokokami w grupach podwyższonego ryzyka, jest najwyższe, czyli np. wśród osób w wieku 65 lat i więcej W tej społeczności jest najwyższa zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową. Dlatego, w Pomorskiem rozpoczęto realizować „Regionalny program szczepień przeciwko pneumokokom dla osób dorosłych”. W poniedziałek, 25 czerwca 2018 roku, zawarte zostało pierwsze porozumienie w sprawie realizacji programu, zwanego w skrócie: „pneumokoki 65+”. Zawarte ono zostało pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i Starostwem Powiatowym w Wejherowie.

Podczas podpisania porozumienia obecni byli m.in. Paweł Orłowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Marzena Mrozek – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Gabriela Lisius – starosta powiatu wejherowskiego, Jacek Thiel – członek zarządu powiatu wejherowskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Szczepienie przeciwko pneumokokom jest kolejnym programem zdrowotnym podejmowanym przez Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego – przypomniał Paweł Orłowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. Szczepienie to dotyczy osób w wieku 65+ w kontekście zakażeń pneumokokami. Oprócz samej wagi profilaktyki, zwracamy też uwagę, że w systemie ochrony zdrowia ważna jest te z edukacja zdrowotna i w to wpisuje się nasz program. Jest to te z silny element polityki senioralnej, uwzględniającej fakt ze seniorów będzie u nas przybywać. Grupa seniorów w Pomorskiem będzie coraz większa, w stosunku do liczebności osób w innych grupach wiekowych niezależnie od dobrych wyników dzietności, na przykład w powiecie wejherowskim – powiedział marszałek Paweł Orłowski. Zmiany demograficzne są u nas nienajgorsze, ale za małe, by była zapewniona zastępowalność pokoleń. Dlatego, musimy szczególną opieką objąć osoby starsze. A wiemy, że w grupie 65+ zagrożenie pneumokokami jest bardzo duże i bardzo potrzebne jest działanie w ochronie życia i zdrowia seniorów – stwierdził Paweł Orłowski.

 

Slajd z prezentacji, którą przedstawił dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas konferencji 15 czerwca 2018 roku.

O problemie tym szerzej mówiono podczas konferencji pt. „Rola jednostek samorządu terytorialnego w profilaktyce chorób zakaźnych”, 15 czerwca 2018 roku. W materiałach, które przedstawiono podczas tego seminarium, zarys realizacji programu przedstawiła m.in. Marzena Mrozek – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

– Wobec narastającej zachorowalności na zakażenia pneumokokowe w województwie pomorskim, a także groźnych powikłań i utrzymujących się od lat wysokich wskaźników umieralności, nadszedł czas na podjęcie działań profilaktycznych. Co roku z powodu pneumokoków umiera nawet kilka milionów osób na świecie. Województwo pomorskie jest niestety w ścisłej czołówce jeśli chodzi o liczbę zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową w skali kraju. Trzeba pamiętać, że osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z zakażeniem pneumokokami – to chorzy na choroby przewlekłe, z obniżoną odpornością. Dla nich pneumokoki są bardzo groźne. Dlatego też w pierwszej kolejności ochroną chcemy objąć osoby po 65 roku życia znajdujące się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania – są to seniorzy m.in. z przewlekłym nieżytem oskrzeli, dychawicą oskrzelową – informowała Marzena Mrozek, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w materiałach z konferencji 15 czerwca 2018 roku.

– Niezwykłe ważna jest przy realizacji Programu współpraca ze starostwami powiatowymi. Ponad połowa powiatów województwa pomorskiego poparła ideę wdrożenia regionalnego programu polityki zdrowotnej i podjęła decyzje o współfinansowaniu szczepień ochronnych dla mieszkańców swoich powiatów. Rok 2018 traktujemy jako rok pilotażowy, chcemy objąć wsparciem ok. 30 % osób będących w grupie ryzyka w wieku 65+. Jedyną skuteczną metodą zapobiegającą zachorowaniom są szczepienia, które niestety są kosztowne i zapewne to stanowi czynnik przyczyniający się do małej ich popularności. Szacunkowy koszt Programu w tym roku to ponad 1 milion złotych. Obecnie jesteśmy na etapie oczekiwania na obligatoryjną ocenę opracowanego Programu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji po jej uzyskaniu będziemy mogli ogłosić konkurs na realizatorów szczepień. Wierzymy, że Program przyniesie oczekiwany efekt zdrowotny a także przyczyni się do zmiany myślenia o szczepieniach wśród osób starszych, będzie stanowił zachętę do podejmowania dalszych działań w przyszłości a także zwiększy poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie osób starszych – poinformowała w materiałach na konferencję dyrektor Marzena Mrozek.

 

Slajd z prezentacji, którą przedstawił dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

– Jedyną skuteczną metodą ochrony przed pneumokokami są szczepienia i tylko one mogą w dłuższej perspektywie uchronić społeczeństwo przed zagrożeniami wynikającymi z tych zakażeń. Szczepienia niosą za sobą znaczące korzyści zdrowotne dla pojedynczego pacjenta i ekonomiczne dla naszego regionu – to dzięki nim eliminowane są najbardziej zjadliwe serotypy bakterii, odnotowywana jest mniejsza liczba zachorowań, absencji w pracy, powikłań wynikających z zakażeń, co w konsekwencji zmniejsza liczbę hospitalizacji i zgonów, obniżając ogólne koszty leczenia ambulatoryjnego oraz szpitalnego i zwiększając oszczędności dla regionu. Dlatego bardzo się cieszę, że w naszym regionie objęte szczepieniem zostaną nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe. – mówił podczas konferencji pt. „Rola jednostek samorządu terytorialnego w profilaktyce chorób zakaźnych” dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Cieszymy się, ze możemy współpracować, i to w takim zakresie, bo zdrowie jest najcenniejsze – mówiła Gabriela Lisius – starosta powiatu wejherowskiego podczas podpisania porozumienia, 25 czerwca 2018 roku. Każdy program takiej profilaktyki zdrowotnej jest bardzo ważny i bardzo potrzebny dlatego z wielką przyjemnością włączamy się do tego programu i chcemy naszym seniorom zapewnić realne bezpieczeństwo zdrowotne i aby na tyle na ile pozwala program, mogli z tego skorzystać, Cieszę się,ze razem z województwem pomorskim możemy ten program realizować – powiedziała pani starosta Gabriela Lisius.

W powiecie wejherowskim programem szczepień zostanie objętych co najmniej 446 osób powyżej 65 roku życia. Wkład finansowy powiatu w realizacje, szczepień wynosi 66 870 złotych.

Szczepienia przeciwko pneumokokom to kolejny program wspierania zdrowia w Pomorskiem. Wdrażane już są m.in.: duży program dotyczący cukrzycy typu B; program rehabilitacji kardiologicznej; wspieranie działań profilaktycznych w zakresie nowotworów. W ramach prowadzenia polityki senioralnej jednym z priorytetów jest właśnie program szczepień przeciwko pneumokokom – podkreślił Paweł Orłowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *