Pomorska turystyka nastawia się na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Pomaga Agencja Rozwoju Pomorza, organizując bezpłatne szkolenia. Wsparcie finansowe pochodzi z unijnego programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 – 2020.

Na zdjęciu, po lewej: Budynek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym gmachu można zobaczyć, jak w praktyce realizuje się gospodarkę o obiegu zamkniętym. Fot. Kazimierz Netka.

CYRKULARNIE w TURYSTYCE czyli ekologia i zysk. Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na szkolenia.

Czy przyszłość branży turystycznej, wyznaczy ekonomia cyrkularna zwana Gospodarką Obiegu Zamkniętego? Kraje takie jak Szwecja czy Norwegia wydają się wskazywać na słuszność tego kierunku w gospodarce, potwierdza to także przygotowana przez rząd strategia rozwoju dla Polski. Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to nie tylko ochrona środowiska, to także konkretny zysk dla biznesu. Pomorskie firmy z wybranych sektorów branży turystycznej mogą wziąć udział na początku marca w bezpłatnych warsztatach, które pozwolą przedsiębiorcom poznać i wdrożyć rozwiązania GOZ w swojej firmie. Szczegółowe wiadomości przekazała nam Anna Bochyńska z Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku:

GOZ w Polsce

Na zdjęciu: Elektryczne pojazdy turystyczne w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Osoby z różnych środowisk, zapytane czym jest gospodarka obiegu zamkniętego (ang. circular economy), najczęściej odpowiadają „Pierwszy raz słyszę”. Zainteresowanie następuje po wyjaśnieniu, że jest to zarządzanie gospodarką, które bierze za wzór przyrodę, tworzącą odnawialny i samoregenerujący się system, mający za zadanie zredukować (i docelowo wyeliminować) ilość powstających w gospodarce odpadów oraz ilość pobieranych surowców. „To bardzo praktyczne” – zwracają uwagę, „To przecież pozwala na oszczędności i ochronę środowiska”, „Takie myślenie zmienia całość gospodarki” – komentują inni. Przejście do stosowania GOZ wymaga wdrożenia zmian w wielu obszarach biznesu od momentu zaprojektowania produktu czy usługi, przez zmianę modelu biznesowego w firmie, procesy produkcji i organizacji po gospodarkę odpadami. GOZ pozwala firmom na redukcję kosztów przez lepsze i efektywniejsze zarządzanie oraz na zwiększenie przychodów. Innowacyjne produkty i usługi zgodne z najnowszymi trendami, wzmacniają też markę – wynika z informacji, które przekazała nam Anna Bochyńska z Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku.

Turystyka a GOZ

Jedną z branż szczególnie wrażliwych na nowe proekologiczne trendy jest turystyka. Istnieje wiele przykładów potwierdzających, że ekooferta przyciąga osoby poszukające odpoczynku. Coraz bardziej świadomy klient chętnie wybiera usługi i produkty, które uznają zasady „pro-eko”, zrównoważonego rozwoju czy łączące oba te kierunki GOZ. Doświadczenia rodzimych obiektów turystycznych z klientami ze Skandynawii mogą to potwierdzać. Nawet wiążąca się z tego typu ofertą konieczność samoograniczania turysty, jak rzadsza wymiana ręczników i pościeli, czy bogaty bufet, serwowany na mniejszych talerzach, ale likwidujący marnotrawstwo, nie stanowią problemu. Takie działania okazują się zaletą i skutecznym elementem promocji tak zorganizowanego ośrodka.

Dobre przykłady

Cyrkularnych rozwiązań stosowanych przez firmy jest coraz więcej. Od fusów z kawy, wykorzystywanych do produkcji pieczarek czy boczniaka, po systemy uzyskiwania energii z własnych śmieci. W ramach projektu CIRTOINNO (CIRCULAR ECONOMY TOOLS TO SUPPORT INNOVATION IN GREEN AND BLUE TOURISM SMEs) współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zbadano zagadnienie GOZ oraz dobre praktyki stosowane w turystyce. W ramach części badawczej projektu zebrano doświadczenia partnerów projektu – z Polski, Danii, Szwecji, Litwy – i opracowano materiał będący omówieniem GOZ pod kątem turystyki w krajach Morza Bałtyckiego (dostępny na stronie cirtoinno.eu). Opracowanie wskazuje na rozwiązania GOZ w obiektach turystycznych, w tym zarządzanie energią, odpadami, organizację pracy itp. Doświadczenia pokazują, iż idąc w kierunku GOZ niezbędna jest zmiana modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy na szkolenia – GOZ w praktyce firm turystycznych

Celem projektu CIRTOINNO realizowanego przez Partnerów z 4 krajów nadbałtyckich jest wdrożenie elementów GOZ w firmach turystycznych. Pomorskie MŚP z branży turystycznej – hotele, ośrodki SPA, obiekty gastronomiczne – mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach testujących dot. gospodarki obiegu zamkniętego. Celem warsztatów jest testowanie metod prowadzących do realnych rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Korzyści dla przedsiębiorstw, wynikające z GOZ to m.in.: oszczędności z tytułu recyklingu i ograniczenia konsumpcji, budowa marki firmy jako nowoczesnej i przyjaznej środowisku, możliwość pozyskania nowych klientów oraz podniesienie konkurencyjności firmy. Przedsiębiorstwa zainteresowane kreowaniem innowacyjnych rozwiązań biznesowych zapraszamy do udziału w warsztatach, które odbędą się na początku marca 2018 r. Rekrutacja on-line odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie Agencji Rozwoju Pomorza arp.gda.pl/projekty/cirtoinno/warsztaty – informuje Anna Bochyńska z Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku.

GOZ elementem strategii dla Polski

Comparing circular and linear economy showing product life cycle. Natural resources are taken to manufacturing. After usage product is recycled or dumped. Vector illustration on white background. Waste recycling management concept.

Źródło ilustracji: Agencja Rozwoju Pomorza

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło „Projekt mapy drogowej transformacji w kierunku GOZ”, który ma być kompleksowym zestawem działań przyczyniających się do przejścia polskiej gospodarki na tory obiegu zamkniętego. Cele GOZ są w pełni zgodne z wytycznymi przewidzianymi dla rozwoju całej UE. Projekt Cirtoinno wpisuje się więc w trendy ogólnoświatowej, jak i naszej rodzimej gospodarki. Nowy kierunek wymaga zmian po stronie producentów jak i konsumentów, zmiany myślenia i zachowania. Ewolucje na rynku pociągną za sobą zmiany w edukacji i kulturze. W jednym z austriackich hoteli, który wdraża zasady GOZ, mottem zespołu jest hasło: „Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie”. Aby zrealizować cel warto wyruszyć w drogę już dziś – zachęca Anna Bochyńska z Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku.

Kto jest zainteresowany ofertą Agencji Rozowju Pomorza, może liczyć na więcej informacji. Udzieli ich Michał Kwas – kierownik Projektu Cirtoinno, tel. 58 32 33 211, email: michal.kwas@arp.gda.pl .

O szkoleniu:

Celem warsztatów jest testowanie metod prowadzących do realnych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego. Korzyści dla przedsiębiorstw, wynikające z GOZ to m.in.: oszczędności z tytułu recyklingu i ograniczenia konsumpcji, budowa marki firmy jako nowoczesnej i przyjaznej środowisku, możliwość pozyskania nowych klientów oraz podniesienie konkurencyjności. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Modułach: Wstęp do GOZ i Modele Biznesowe, Efektywność energetyczna, Marketing / Budowanie marki, Design thinking,

Szczegółowa informacja: https://www.arp.gda.pl/1310,warsztaty.html

O projekcie CIRTOINNO

Projekt CIRTOINNO współfinansowany jest z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Cel tego przedsięwzięcia to wzrost innowacyjności firm turystycznych z obszaru niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku poprzez wykorzystanie wybranych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w oferowanych przez nie usługach i produktach, a także w przyjętych modelach biznesowych. Więcej wiadomości znajduje się na stronie www.cirtoinno.eu

Na zdjęciu: Elektrownie: słoneczna i wiatrowe. Fot. Z Archiwum Agencji Rozwoju Pomorza

Koncepcja GOZ zakłada dążenie do wyeliminowania negatywnego oddziaływania produktów i usług na środowisko. Można to osiągnąć poprzez zaprojektowanie ich w taki sposób, aby uzyskać maksymalne ich wykorzystanie oraz regenerację w trakcie całego cyklu użytkowania, a na końcu odzyskanie i/lub ponowne użycie materiału, z którego są zrobione.

Przez realizację tego Projektu, zamierzamy przygotować MSP działające w sektorze turystycznym w obszarze Południowego Bałtyku do skorzystania z możliwości oferowanych przez GOZ. Elementy GOZ wykorzystane w modelach biznesowych MSP mogą być czynnikiem rozwoju zielonych produktów i usług w turystyce. Efektywne wykorzystanie surowców, lepsze zarządzanie odpadami, sposób myślenia przyjazny ekologii oraz zrównoważone zarządzanie cyklem życia produktów i usług może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności MSP, przynieść im realne oszczędności i co najważniejsze – podnieść ich innowacyjność i stworzyć nowe możliwości biznesowe.

Program jest realizowany przez 7 partnerów z 4 krajów z obszarów Południowego Bałtyku: Agencję Rozwoju Pomorza SA (lider projektu – Polska) Kłajpedzka Izba Gospodarcza Przemysłu I Rzemiosła (Litwa), Public Institution Strategic Self Management Institute (Litwa), Agencja Energetyczna Południowowschodniej Szwecji (Szwecja), Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (Polska), Regionalne Centrum Badań i Turystyki (Dania), Uniwersytet Linnaeus (Szwecja) – informuje Anna Bochyńska z Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *