Pomorska, w tym gdańska nauka, wkracza w nowy etap. Poprowadzić ma ją… Daniel Gabriel Fahrenheit. Będą stypendia dla doktorantów, także z zagranicy. Piknik na Górze Gradowej w najbliższą niedzielę. Ustanowione zostanie Święto Wynalazków? Konferencja przy niezwykłym tramwaju

Fot. Kazimierz Netka

Gdańsk powinien nie tylko wysyłać studentów na inne uczelnie, ale też przyciągać naukowców zagranicznych

Długi Targ w Gdańsku, rejon styku z ulicą Mieszczańską. Stoi tam niezwykła gablota, a w niej, za szkłem widać dziwny termometr, ze skalą temperatury, bardziej jest znaną np. w USA. Przyglądamy się tej ekspozycji. Przychodzi pani i mówi: To termometr Fahrenheita, który urodził się w Gdańsku. Niedaleko stąd, przy ulicy Ogarnej…

Fot. Kazimierz Netka

To był dziwny zbieg okoliczności. Akurat bowiem tego samego dnia, czyli 24 maja 2022 roku, około 25 minut później, o godzinie 12, przy styku ulic 3 Maja i Hucisko, na przystanku tramwajowym, zorganizowano krótką konferencję prasowo – naukową, poświęconą właśnie Danielowi Gabrielowi Fahrenheitowi…

Fot. Kazimierz Netka

W zaproszeniu na to wydarzenie napisano:

We wtorek 24 maja o godzinie 12.00 na przystanku tramwajowym przy ul. 3 Maja (za skrzyżowaniem z Huciskiem, w stronę PKS) odbędzie się briefing prasowy dotyczący inicjatyw związanych z obchodami Dnia Fahrenheita w Gdańsku.

Społeczność akademicka Uczelni Fahrenheita (Fahrenheit Universities), czyli: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, wraz z władzami Miasta Gdańska, zapraszają do obchodów Dnia Daniela Fahrenheita.

W spotkaniu wezmą udział: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor Politechniki Gdańskiej, prof. Michał Markuszewski, prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita.

Na zdjęciu, od lewej: prof. Michał Markuszewski – prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego; Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska; prof. Adriana Zaleska-Medynska – dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU); prof. Dariusz Mikielewicz – prorektor Politechniki Gdańskiej. Fot. Kazimierz Netka

Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania specjalnie przygotowanego, okolicznościowego tramwaju. Przez najbliższy rok będzie on promować ideę integracji czołowych gdańskich uczelni, których patronem jest urodzony w Gdańsku słynny naukowiec. Na spotkaniu zaprezentowane będą także inne inicjatywy związane z obchodami Dnia Fahrenheita – nowym świętem nauki w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Konferencję prowadził Daniel Stenzel – rzecznik prasowy Prezydent Gdańska.

– 24 maja 1686 roku nieopodal stąd bo na ulicy Ogarnej urodził się Daniel Gabriel Fahrenheit, jeden z najwybitniejszych uczonych jakich wydała ziemia gdańska – powiedziała, witając przybyłych, Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska. – Dzisiaj jego nazwisko w sferze anglosaskiej chyba każda osoba powtarza nawet kilka razy dziennie, informując się wzajemnie chociażby o temperaturze.

Fot. Kazimierz Netka

Od wielu lat staramy się przywrócić nie tylko pamięć o Danielu Fahrenheicie w Gdańsku jako jego miejscu urodzenia i pierwszych rzeczywiście sznytów naukowych. Z jednej strony to chociażby termometr stojący na ulicy Długi Targ, tablica w miejscu urodzenia, tramwaj jego imienia jeżdżący po naszym mieście czy sztuka nie tak dawno wystawiana w Teatrze Miniatura.

Cieszymy się także, że Związek Uczelni – o tym za chwilę na pewno pani profesor jak i panowie profesorowie powiedzą – Związek trzech największych uczelni gdańskich za patrona przyjął sobie właśni Daniela Fahrenheita. Ale Daniel Fahrenheit jest także patronem stypendium, które istnieje w Gdańsku od 2005 roku. Stypendium, które zostało wymyślone – i nie jest to anegdota – wtedy, Kiedy jedne z absolwentów gdańskiego dobrego liceum, zapytał pana prezydenta Pawła Adamowicza czy nie można by jakoś pomóc mu wyjechać za granicę. I wtedy, w 2005 roku powstało stypendium im. Daniela Fahrenheita, umożliwiające zdolnym gdańskim absolwentom szkół średnich wyjazd na uczelnie zagraniczne. Od 200e roku wydaliśmy na ten cel ponad 10,5 mln złotych, ponad 150 osób z takiego stypendium skorzystało. 150 unikatowych stypendystów, ale 436 stypendiów, bo niektórzy otrzymywali te stypendia kilkukrotnie, bo przyznawane są na jeden rok akademicki, a jeśli kontynuowali naukę na kierunku, który objęli i umieli uzasadnić przyznanie kontynuacji stypendium, to je otrzymywali. Dlatego, te liczby się różnią: 436 stypendiów, 150 unikatowych stypendystów.

Rozmawiamy już o tym od dłuższego czasu i dzisiaj myślimy o Gdańsku – to dzięki pracy także gdańskich uczelni – jako miejscu, które raczej powinno przyciągać studentów niż wysyłać ich za granicę. Od przyszłego roku chcemy nieco zmienić formułę stypendium Fahrenheita. Tak, jak dotychczas, jedna osoba rocznie będzie mogła otrzymać stypendium, które umożliwi studiowanie za granicą, natomiast wspólnie z przedstawicielami gdańskich uczelni skupionych w Związku Uczelni Fahrenheita podjęliśmy decyzję: kogo najbardziej w Gdańsku potrzebujemy, to doktoranci – osoby, które będą tutaj poszerzały swe horyzonty, ale jednocześnie będą pracowały na gdańskich uczelniach. Dlatego postanowiliśmy wspólnie przyznać trzy stypendia dla doktorantów, którzy tu do Gdańska przyjadą, budując także markę naszego miasta, które może być miastem kojarzonym nie tylko z plażą, czystym powietrzem i innymi przyjemnościami, ale także z miastem, które ma ambicje być miejscem, do którego przyjeżdża się studiować nie tylko na studiach magisterskich, ale także właśnie na studiach doktoranckich.

Dlatego trzy takie stypendia. Oprócz stypendium finansowego dla doktoranta z zagranicy – będziemy przyznawali stypendium naukowe w wysokości 6,5 tysiąca złotych miesięcznie – przydzielony zostanie stypendyście lokal mieszkalny, który jest też największym wyzwaniem.

– Pragnę budować markę naszego miasta jako miasta stojącego nauką, nie tylko nauką historycznie – mając w pamięci czy Fahrenheita czy Heweliusza – ale także stojącego nauką przyszłości.

Dlatego cieszę się bardzo ze współpracy z trzema gdańskimi uczelniami skupionymi w Zawiązku Fahrenheita. Takie stypendia – fundujemy my, podatnicy miasta Gdańska – ale po to, żeby poprawiać kondycję gdańskiej nauki. Nowa formuła stypendium Fahrenheita od przyszłego roku ma promować także gdańskie uczelnie. Tramwaj, który właśnie jest za naszymi plecami, ma promowa Związek Uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, ale przede wszystkim Związek Fahrenheita – związek gdańskich uczelni – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska. – O tym związku opowie właśnie pani profesor:

Fot. Kazimierz Netka

– Atrakcyjna formuła stypendiów pozwoli nam na zaangażowanie w zespołach na naszych uczelniach najlepszych doktorantów z prestiżowych uczelni na świecie – powiedziała prof. Adriana Zaleska-Medynska – dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). – Jednocześnie uważam, że jest to możliwość rozwinięcia nowych kierunków badań, interdyscyplinarnych badań, nawiązania nowych kontaktów naukowych, wspólnych publikacji z zespołami ze świata. Jest to w dalszej perspektywie również możliwość aplikacji o wspólne granty międzynarodowe.

Głównym celem tego programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w naszym regionie i zainteresowanie pracą naukową młodych ludzi, dlatego, że właśnie młodzi ludzie, doktoranci, są siłą napędową badań naukowych realizowanych na świecie.

Stworzenie silnego ośrodka akademickiego na Pomorzu, takiego, który byłby rozpoznawalny zarówno w kraju jak i za granicą jest jednym z głównych celów procesu konsolidacji, który jest realizowany przez Związek Uczelni imienia Daniela Fahrenheita.

Związek Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita został powołany przez Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański we wrześniu roku 2020. Głównym celem działalności Związku jest konsolidacja wybranych obszarów działań naszych trzech uczelni, a także utworzenie w przyszłości federacji. Te działania konsolidacyjne obejmują między innymi: wyodrębnienie wspólnych obszarów badan naukowych, konsolidację działań naszych bibliotek, współpracę w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich, a także inne działania organizacyjne i promocyjne realizowane na naszych uczelniach – mówiła prof. Adriana Zaleska-Medynska – dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). O tych innych inicjatywach powie pan rektor Uniwersytetu Gdańskiego, pan profesor Piotr Stepnowski:

Fot. Kazimierz Netka

– Proszę pozwolić mi podziękować pani prezydent i miastu Gdańsk za tę inicjatywę w nowej formule, bo ufam, że przyciąganie talentów z całego świata tu, do nas, do Gdańska i budowanie na tych osobach nowych inicjatyw naukowych, badawczych, a także skłanianie ich do tego, żeby zostawali i pracowali na rzecz miasta, to wielkie wyzwanie wszystkich trzech uczelni, które działają pod wspólnym parasolem Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita – powiedział prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego. – Związek podejmuje już kolejne kroki w stronę federacji uczelni, bo nie dalej jak w marcu podpisaliśmy deklarację wspólnoty uczelni Fahrenheita odwołując się do wspólnych wartości. To bardzo ważny, symboliczny akt, gest skierowany również do otoczenia pozaakademickiego, który pokazuje, że te wspólne wartości faktycznie nas łączą.

Nie mogę nie pochwalić wszystkich trzech gdańskich uczelni: w ostatnim rankingu Times Higher Education Impact Rankings w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, Gdańsk „wziął” podium. Wszystkie trzy uczelnie wypadły najlepiej w Polsce i wcale nieźle w Europie. Pani prezydent, proszę trzymać kciuki, bo myślę, że przed nami wciąż dużo do zrobienia.

Proszę państwa, ja chciałbym zaprosić wszystkich serdecznie na kolejny ważny akcent przywracania Fahrenheita Gdańskowi – to już 29 maja, w niedzielę, o godzinie 11, tu, nieopodal na Górze Gradowej, na terenie Hevelianum wspólnie z miastem Gdańsk: z Hevelianum właśnie, organizujemy Piknik Naukowy Fahrenheita. Piknik Fahrenheita, który po pierwsze w sposób myślę, taki niezobowiązujący, na wesoło zbliży mieszkańców miasta do nauki. Ponad 40 stanowisk prezentujących ciekawe pokazy w zakresie nauk biologicznych technicznych, medycznych przyrodniczych, również zabawy dla dzieci; w zasadzie gdańszczanin w każdym wieku będzie tam się czuł znakomicie. Kończymy spektaklem inspirowanym życiem Daniela Fahrenheita. Serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że adekwatnie do osiągnięć wielkiego gdańskiego fizyka, piknik nosi nazwę: „Podnosimy temperaturę w mieście” – zachęcał prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego. I dodał:

Fot. Kazimierz Netka

– Pozwólcie państwo, że wręczę również pani prezydent PIN z logiem Uniwersytetu Fahrenheita również wyjaśniając państwu, skąd taka, a nie inna geometria: to są trzy litery U czyli trzy uczelnie, które po dodaniu do siebie równają się Fahrenheit Universities. W tym kodzie, który oczywiście nawiązuje do herbu naszego wspaniałego miasta, chcemy dalej kontynuować nasze dzieło: powstania Federacji Uczelni Fahrenheita. Dziękuję bardzo!

Fot. Kazimierz Netka

– Jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo panowie kojarzycie mi się też z tym, że zmieniliśmy także formułę naszego Liceum Akademickiego. Już nie jest tylko Liceum Uniwersyteckim imienia Pawła Adamowicza, bo pamiętajcie, proszę, że trzy lata temu powstało Liceum przy Uniwersytecie Gdańskim. W 2019 roku otrzymało imię pana prezydenta Pawła Adamowicza, a rok temu rozszerzyliśmy formułę i jest nie tylko Liceum Uniwersyteckim, ale także pod patronatem, opieką naukową, dydaktyczną także Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To też taki jeden z kroków właśnie przyciągania młodych ludzi zarówno bliżej Gdańska jak i do gdańskich uczelni, bo Liceum ma się całkiem nieźle; chyba rzeczywiście te talenty przyciągają – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka

Wiadomości na temat obchodów rocznicy urodzin Daniela Gabriela Fahrenheita przekazali nam także Maciej Dzwonnik – rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej i Jędrzej Sieliwończyk z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Tramwaj, stypendia i piknik naukowy w Gdańsku z okazji Dnia Fahrenheita

Dokładnie 336 lat temu w Gdańsku urodził się Daniel Gabriel Fahrenheit – fizyk i inżynier, wynalazca m.in. termometru rtęciowego, twórca znanej na całym świecie skali pomiaru temperatury, a także patron Uczelni Fahrenheita – które współtworzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Przy okazji rocznicy jego urodzin trzy czołowe uczelnie z Gdańska, wraz z Miastem Gdańsk, organizują obchody Dnia Fahrenheita, nowego święta nauki w mieście. Na gdańskie tory wyjechał właśnie specjalny tramwaj, w najbliższą niedzielę na Górze Gradowej odbędzie się piknik naukowy dla mieszkańców, a Stypendia im. Fahrenheita powracają w nowej, szerszej odsłonie.

– Od wielu lat staramy się podtrzymywać pamięć o tym znakomitym uczonym. W Gdańsku znajdziemy wiele akcentów przypominających postać Daniela Fahrenheita. Jest to m.in. termometr stojący przy ul. Długi Targ, czy tablica w miejscu jego urodzenia, przy ul. Ogarnej. Jest również tramwaj jego imienia oraz sztuka wystawiana w Teatrze Miniatura. Cieszymy się także, że Uczelnie Fahrenheita, czyli związek trzech największych gdańskich uczelni, wybrał właśnie jego jako swojego patrona – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka

Od wtorku 24 maja na gdańskie tory wyruszy specjalnie oklejony tramwaj, który przez najbliższy rok będzie promować ideę integracji czołowych gdańskich uczelni, których patronem jest urodzony w Gdańsku słynny naukowiec.

Tramwaj to jednak tylko jeden z elementów obchodów Dnia Fahrenheita. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański (Uczelnie Fahrenheita – FarU) organizują wraz z Miastem Gdańsk i Hevelianum imprezy towarzyszące.

Obchody Dnia Fahrenheita. Święto studenckie oraz piknik naukowy

W miniony weekend studenci i mieszkańcy mogli bawić się na Placu Zebrań Ludowych podczas Juwenaliów Gdańskich 2022 – największego studenckiego święta w północnej Polsce – i korzystać z atrakcji i pokazów naukowych w namiocie Uczelni Fahrenheita.

Natomiast w niedzielę 29 maja, w godzinach 11-18, odbędzie się Piknik Nauki Fahrenheita, który Uczelnie Fahrenheita organizują wraz z Miastem Gdańsk na Górze Gradowej (Hevelianum przy ul. Gradowej 6). Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp na nie jest bezpłatny (wyjątek stanowią stałe wystawy w pomieszczeniach Hevelianum, których zwiedzanie będzie płatne zgodnie z cennikiem).

– Podczas Pikniku zaprosimy uczestników do wspólnego odkrywania nauki poprzez zabawę. Nie zabraknie pokazów przygotowanych przez pracowników naukowych, studentów i doktorantów naszych trzech uczelni – mówił podczas prezentacji tramwaju Uczelni Fahrenheita prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, który reprezentował władze FarU (z ramienia pozostałych uczelni w konferencji udział wzięli: prof. Michał Markuszewski, prorektor GUMed oraz prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG).

Więcej informacji o Pikniku i pozostałych inicjatywach związanych z obchodami Dnia Fahrenheita w Gdańsku znajduje się na stronie Uczelni Fahrenheita – https://faru.edu.pl/fahrenheit

Stypendium Fahrenheita w nowej odsłonie

Od najbliższej edycji planowane są zmiany w przyznawaniu Stypendium Naukowego im. Daniela Fahrenheita, ufundowanego przez Prezydenta Miasta Gdańska. Stypendium funkcjonuje od 2005 r., a powstało z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza.

– To program umożliwiający zdolnym, gdańskim absolwentom szkól średnich wyjazd na uczelnie zagraniczne. Na program stypendialny wydaliśmy dotychczas ponad 15,5 mln zł, a kwota ta pozwoliła na przyznanie aż 436 stypendiów dla 150 osób. Dzisiaj jednak myślimy o Gdańsku jako miejscu, które powinno przyciągać studentów, zamiast wysyłać ich do innych krajów. Dlatego od przyszłego roku chcemy nieco zmienić formułę stypendium – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka

Nowy projekt stypendium powstał w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita i zostanie poddany pod głosowanie podczas jednej z najbliższych sesji Rady Miasta Gdańska.

– W nowej formule program stypendialny Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów zakłada przyznanie jednego stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionej osoby na rozpoczęcie studiów zagranicznych o wartości od 3 do 6 tysięcy złotych miesięcznie – mówiła na konferencji prasowej prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita, która współtworzyła nowy projekt stypendium. – Kolejne zmiany to przyznanie lokali mieszkalnych i stypendiów naukowych o wartości do 6,5 tysiąca złotych miesięcznie dla trzech doktorantów z zagranicy, którzy będą kontynuować naukę w Gdańsku. Ostatnim założeniem jest ufundowanie co najmniej dziesięciu jednorazowych stypendiów naukowych za szczególną działalność na rzecz Gdańska, które wyniosą od 10 do 20 tysięcy złotych.

Więcej informacji o projekcie nowego stypendium znajduje się na stronie: https://faru.edu.pl/pl/stypendia

Uczelnie i Miasto Gdańsk pamiętają o Fahrenheicie

Fot. Kazimierz Netka

Zaprezentowany dziś tramwaj nie jest pierwszym, który związany jest z postacią słynnego fizyka. Daniel Gabriel Fahrenheit jest patronem tramwaju Pesa Swing nr. 1015. W 2008 r. odsłonięta została kolumna meteorologiczna Fahrenheita na Długim Targu, a w miejscu jego urodzenia przy ul. Ogarnej 95 znajdziemy poświęconą mu tablicę pamiątkową. Utworzenie Uczelni Fahrenheita jest z kolei nawiązaniem do kilkusetletnich tradycji naukowych w Gdańsku, które współtworzą i kontynuują gdańskie uczelnie.

Imię Daniela Fahrenheita nosi również Szkoła Podstawowa nr 88 w Gdańsku Świbnie, a naukowiec jest też patronem jednego z zadaszonych dziedzińców Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Z kolei nieopodal Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego biegnie ulica Fahrenheita, a przy ul. Grodzkiej mieści się hotel Fahrenheit. Twórca termometru patronuje nawet jednemu z dzwonów carillonu w Ratuszu Głównego Miasta.

Uczelnie Fahrenheita, czyli gdańskie uczelnie łączą siły

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (obecnie: Uczelnie Fahrenheita) został powołany jesienią 2020 r. na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Jego najważniejszym zadaniem jest promowanie wizerunku Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego, a także jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą, m.in. poprzez prowadzenie wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, wspólnej polityki promocyjnej oraz rankingowej w Polsce i na arenie międzynarodowej, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych.

Dzięki ewentualnej, przyszłej federalizacji uczelni, Gdańsk stałby się jednym z najsilniejszych ośrodków akademickich w tej części Europy – poinformowali Maciej Dzwonnik – rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej i Jędrzej Sieliwończyk z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Święto wynalazków

Fot. Kazimierz Netka

Podczas konferencji zaproponowaliśmy, by ustanowić w Gdańsku święto wynalazków. Mamy w Gdańsku święto produktu tradycyjnego (wyrobów spożywczych), dlaczego tym produktem tradycyjnym nie mogłyby się stać w Gdańsku, w Pomorskiem, w Trójmieście wynalazki, czy innowacje? Promujemy różne nalewki, szynki, fermenty, a dlaczego nie nowoczesność? Jeśli nowoczesności nie będzie w Trójmieście to tu niewiele osób zechce przyjeżdżać. Były kiedyś Targi Technicon-Innowacje, ale i one zniknęły, niestety – powiedzieliśmy.

– Myślę, że wynalazki to jest integralna część tego, co zwykle prezentujemy na rozmaitych imprezach związanych z festiwalami nauki i w przyszłym roku warto również zastanowić się nad tym, jak włączyć to właśnie do Pikniku Fahrenheita; to bardzo dobry pomysł – powiedział prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *