Pomorski lot ku gwiazdom – o tym rozmawiano podczas międzynarodowej konferencji w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. W 2019 roku zostanie wystrzelona, w rejonie Ustki, pierwsza polska rakieta w Kosmos. Polska Agencja Kosmiczna rozważa wsparcie badań nad pierwszym w świecie zegarem pulsarowym.

Fot. Kazimierz Netka.

Nasz Bałtyk i przestrzeń ponad nim – jak te dwa światy zagospodarować?

Polska energicznie wkracza w dwie, za mało dotychczas wykorzystane przez nasz kraj, środowiska: morskie i kosmiczne. Te dwa światy znajdują połączenie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, przy udziale Polskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Nauk Kosmicznych PAN oraz Klastra Morskiego i Kos­micznego.

Jeśli chodzi o lepsze gospodarcze wykorzystanie Bałtyku, to będzie temu sprzyjać opracowywany pod kierownictwem Urzędu Morskiego w Gdyni, Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, pierwszy w świecie, pod względem zakresu i dokładności. Odpowiada on szczegółowością planom zagospodarowania lądu. Jak będziemy czerpać pożytki z Kosmosu – to określa m.in. „Krajowy program kosmiczny na lata 2019 – 2021” oraz „Polska strategia kosmiczna”

8 marca 2018 roku w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, odbyła się krajowa konferencja naukowa pt. Kosmos a morze – na styku horyzontów”. Kontynuacją tej tematyki jest międzynarodowa konferencja, która odbyła się 20 września 2018 roku, pod tytułem: MORZE BAŁTYCKIE I (ZEWNĘTRZNA) PRZESTRZEŃ. NOWA PERSPEKTYWA DLA NASZEGO REGIONU (BALTIC SEA & (OUTER) SPACE. NEW PERSPECTIVE FOR OUR REGION).

Źródło ilustracji: IO PAN

Konferencja była prowadzona w języku angielskim. Z wypowiedzi uczestników spotkania wynikają całkiem nowe perspektywy dla Polski oraz świata. Maleje znaczenie globalizacji. Wzrasta liczba państw obecnych w Kosmosie – posiadających swe satelity. Rośnie udział sektora prywatnego w podboju Kosmosu. Polska ma coraz większy udział w rozwoju technologii kosmicznych, między innymi w badaniu Marsa.

Oto prelegenci i tytuły wystąpień uczestników konferencji:

Prof. Jan Marcin WĘSŁAWSKI, Director of the Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences.

Prof. Edmund WITTBRODT, President of the Space Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences, Gdansk Branch

PhD. Marek GRZYBOWSKI, President of the Baltic Sea & Space Cluster

Prof. Zdzisław BRODECKI, President of the THINK TANK (Baltic Sea & Space Cluster)

PhD. Grzegorz BRONA, President of the Polish Space Agency

Satellite monitoring of the Baltic Sea environment, SatBałtyk – Mirosława OSTROWSKA, Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences

European Network of Maritime Clusters activity and strategy – Arjen UYTENDAAL, President of the European Network of Maritime Clusters

Space3ac – a unique acceleration program for incubating start-ups sea and space technologies – Agata MARSZOŁEK, Pomeranian Special Economic Zone

Baltic Sea & Space Cluster as a strong brand in Baltic Sea Region – Marcin WIĘCKOWSKI, Managing Director, Head of Strategy, WHIZBRAND.

Podsumowania konferencji dokonał prof. Marek Moszyński – wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Niezwykle ważne znaczenie dla polskich i europejskich badań kosmicznych, a także głębi Wszechświata, ma województwo pomorskie. Niestety, te możliwości nie są doceniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który nie docenia wynalezienia i skonstruowania w Pomorskiem prototypu zegara pulsarowego (najdokładniejszego w świecie, pierwszego takiego urządzenia, działającego na podstawie sygnałów z gwiazd pulsarów).

Fot. Kazimierz Netka

Zapytaliśmy, jakie są szanse objęcia opieką tego prototypu i jego twórców, przez Polską Agencję Kosmiczną. Prof. Grzegorz Brona – prezes zarządu Polskiej Agencji Kosmicznej, zapewnił, że Agencja udzieli wsparcia w dalszych badaniach nad komercjalizacją zegara pulsarowego – polskiego, unikatowego wynalazku. Przypomnijmy, że twórcami tego urządzenia są: dr inż. Grzegorz Szychliński – pomysłodawca i szef zespołu, kierownik Muzeum Nauki Gdańskiej w Muzeum Gdańska; Dariusz Samek – właściciel firmy EKO Elektronik, która uczestniczyła w budowie zegara pulsarowego; Mirosław Owczynnik – pracownik firmy EKO Elektronik, Eugeniusz Pazderski – astronom z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Fot. Kazimierz Netka

Jak powiedział prof. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, w IV kwartale 2019 roku planuje się start polskiej rakiety na wysokość ponad 100 kilometrów. Wystrzelenie tego pojazdu ma nastąpić na poligonie niedaleko Ustki, nad Bałtykiem.

Planowane jest et z utworzenie inkubatora biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Niewykluczone, że inkubator będzie miał siedzibę w Gdańsku lub w Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka

W Konferencji uczestniczyła Magdalena Pramfelt – konsul honorowa Królestwa Niderlandów, prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce, prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej.

Jak napisano na stronie internetowej https://www.iopan.pl/news-pl.html, konferencja „Baltic Sea & Space. New Perspective for our Region” otwiera cykl wydarzeń organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych PAN oraz Klaster Morski i Kos­miczny, których celem jest zapewnienie wzrostu konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego w tzw. New Space poprzez nie tylko wsparcie doradcze i edu­kacyjne, ale i wsparcie naukowe. Komisja w swych pracach dąży do stworzenia sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce poprzez wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców i nauki, w tym utworzenie inkubatora biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej. W tym celu utworzono klas­ter skierowany dla prywatnych inwestycji realizujących polską strategię kosmiczną – napisano na stronie internetowej Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii nauk w Sopocie.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *