Głos z VII Kongresu Smart Metropolia w Gdańsku: Polska w aspekcie terytorialnym musi oprzeć się na budowaniu dwóch filarów. Pierwszy filar to rozwój największych ośrodków wzrostu, czyli metropolii. Drugi ma zapewnić przenoszenie korzyści z metropolii na resztę kraju; na regiony.

Fot. Kazimierz Netka.

Rząd proponuje ZIT Plus. Prezydenci 12 największych miast apelują do rządu i swoich następców – w tej właśnie sprawie.

„Apelujemy o przyznanie metropoliom pierwszoplanowej roli w polityce kraju” – to główna teza apelu prezydentów 12 największych polskich miast, który został przedstawiony drugiego dnia VII. Kongresu Smart Metropolia w Gdańsku – poinformował nas Michał Glaser – dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Polska w aspekcie terytorialnym musi oprzeć swój rozwój na dwóch filarach: rozwój największych ośrodków wzrostu / metropolii, oraz polityce rozlewania tych korzyści na resztę kraju / regiony. Silne metropolie nie są zagrożeniem dla rozwoju pozostałych obszarów kraju, ale ich jedyną szansą na rozwój – podkreślali zgodnie członkowie zarządu Metropolii Gdańskiej – wójt Pruszcza Gdańskiego Magdalena Kołodziejczak, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Spychała-Gruszecka, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski oraz Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Polityka metropolitalna nie może zmieniać się co kadencję. Dlatego apelujemy także do wszystkich kandydatów na prezydentów największych polskich miast, aby pamiętali o tym po wyborze na te ważne i odpowiedzialne funkcje. – dodał Adamowicz.

Prof. Grzegorz Gorzelak powiedział m.in.: Kandydaci na prezydentów polskich miast powinni zdać sobie sprawę, że miasta to dużo więcej niż chodniki i dzielnice. To one de facto decydują o rozwoju Polski.

Apel podkreśla, że zgodnie z zapisami Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – SOR (tzw. Planu Morawieckiego) po 2020 roku ruszyć ma program „ZIT Plus”. Prezydenci uważają, że niezbędnym jest, aby obszary metropolitalne (tzw. Związki ZIT) pozostały instytucjami pośredniczącymi wdrażającymi fundusze unijne w Polsce.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) to 1,5 miliona mieszkańców. Połowa z nich mieszka w Trójmieście, a druga połowa aż w 46 ściśle powiązanych ze sobą miastach i gminach. OMGGS prowadzi kampanię na rzecz uchwalenia przez Sejm RP ustawy o związku metropolitalnym w woj. pomorskim pod hasłem #ZalegalizujmyTenZwiązek – wynika z informacji, które przekazał nam Michał Glaser – dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Czytaj też na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *