Pomorskie jako pierwsze w Polsce uruchomiło centra diagnostyczne covid 19 drive-thru. Do tego  województwa trafiło już 5,2 mld zł w ramach różnych instrumentów tarczy antykryzysowej, m.in. z ZUS. O szczegółach mówiono podczas spotkania u wojewody z wiceminister Iwoną Michałek oraz z posłami Magdaleną Sroką i Kazimierzem Smolińskim

Fot. Kazimierz Netka.

Ponad 1 milion złotych dla 10 pomorskich organizacji pozarządowych w ramach program  Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) 2020

Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych, zagospodarowanie ich potencjału oraz umożliwienie aktywności społecznej seniorów, to niezmiernie ważne zagadnienia. Zwłaszcza teraz, w czasach pandemii, owo wsparcie jest bardzo istotne. W Pomorskiem, w ramach polityki senioralnej, wsparto organizacje pozarządowe. W środę, 10 czerwca 2020 roku, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, wręczono tym organizacjom promesy dofinansowania. Przy okazji podsumowano efekty działania tarczy antykryzysowej w tym województwie.

Szczegóły podane są na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gdansk.uw.gov.pl/4473-tarcza-antykryzysowa-w-regionach-juz-5-2-mld-zl-dla-pomorza :

Już  5 mld 200 mln zł trafiło na Pomorze w ramach różnych instrumentów tarczy antykryzysowej. To  m.in. wsparcie dla przedsiębiorców z ZUS, z urzędów pracy, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Tarcza i program  Aktywności Społecznej Osób Starszych 2020 były 10 czerwca 2020 roku tematem konferencji prasowej Iwony Michałek, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej i Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

– Ochrona miejsc pracy to dzisiaj priorytet. Robimy wszystko, żeby firmy otrzymywały wsparcie jak najszybciej to możliwe – powiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek.

Jak podkreślił wojewoda Dariusz Drelich, przed tygodniem pomoc finansowa na Pomorzu wynosiła prawie 4 miliardy złotych, dziś ta kwota to już  5 mld 200 mln zł.  Liczę, że dzięki temu wskaźniki gospodarcze utrzymają się na dobrym poziomie. Przypomnę, że Pomorskie ma jeden z najniższych wskaźników zachorowalności na covid-19. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy centra diagnostyczne covid 19 drive-thru. Aktualnie jest ich pięć. To wszystko ma przełożenie na gospodarkę. Dzięki pomocy, wiele naszych firm przetrwało i udało się uratować miejsca pracy.

Fot. Kazimierz Netka

Z początkiem miesiąca Ministerstwo Rodziny rozpoczęło cykl regionalnych konferencji i spotkań z przedsiębiorcami, którzy otrzymali wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.

– Celem naszych wyjazdów jest podsumowanie realizacji wsparcia z tarczy antykryzysowej w poszczególnych województwach. Rozmawiamy z przedstawicielami firm na temat pomocy, jaką otrzymują, bieżącej sytuacji i potrzeb. Spotkamy się również z wojewodami, ponieważ chcemy bliżej przyjrzeć się sytuacji w regionach – dodała wiceminister Iwona Michałek, która podziękowała także wojewodzie za doskonałą współpracę w ramach polityki społecznej.

Miliardy na ochronę miejsc pracy

Z danych MRPiPS wynika, że do przedsiębiorców w całej Polsce trafiło już ponad 24,2 mld złotych. Na Pomorzu kwota osiągnęła poziom ponad 1,63 mld zł.
Przeznaczono:
•    Blisko 272 mln złotych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę prawie 65,5 tys. miejsc pracy

•    Prawie 508 mln złotych przyznanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

•   Ponad 170 mln złotych dofinansowania ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego dla firm i organizacji zatrudniających ponad 36 tys. osób
•    Blisko 200 mln złotych na świadczenia postojowe dla ponad 102,5 tys. osób
•    Zwolnienie ze składek ZUS na kwotę ponad 487 mln zł

Dotacja z programu ASOS dla 10 pomorskich beneficjentów

Fot. Kazimierz Netka

Wiceminister i wojewoda wręczyli także 10 promes organizacjom pozarządowym.

Otrzymały je: Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna (200 000 zł), Fundacja Wizja Rozwoju (100 000 zł), Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Rakowca” (30 040 zł), Fundacja Progresja (66 295 zł), Fundacja Adaptacja (100 000 zł), Caritas Archidiecezji Gdańskiej (199 970 zł),  Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście (20 100 zł), Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, ich Rodzin i Przyjaciół Effetha (114 600 zł), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada (107 625 zł), Regionalne centrum Wolontariatu w Słupsku (85 770 zł)

Program  Aktywności Społecznej Osób Starszych wspiera włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań w ramach polityki senioralnej. Cel programu to poprawa jakości i poziomu życia osób starszych, zagospodarowanie potencjału oraz umożliwienie aktywności społecznej seniorów.

Fot. Kazimierz Netka

Na finansowanie Programu ASOS z budżetu państwa w latach 2015-2020 zostało przeznaczone łącznie 280 mln zł.  Od 2015 do 2019 z  terenu woj. pomorskiego dotacje otrzymało 85 projektów na ponad 8 mln zł.  Programy objęły ponad 20 tys. osób starszych, w tym ponad 2,5 tys. osób niepełnosprawnych  w starszym wieku. W 2020 r. wsparcie dostało 10 projektów na kwotę ponad 1 mln zł. Projekty obejmują swoimi działaniami ponad 2 tys. osób starszych, w tym prawie 300 osób z niepełnosprawnością.

W spotkaniu uczestniczyli także posłowie – Magdalena Sroka i Kazimierz Smoliński.

W programie pobytu pani minister Iwony Michałek w Pomorskiem była też wizyta w środę,  10 czerwca br. o godz. 13:30 w Domu Pomocy Społecznej w Cisewie – z udziałem pani Alicji Żurawskiej – starosty kościerskiej.

Wsparcie z ZUS

Warto wiedzieć, że tarcza antykryzysowa to również osłona, jaką daje województwom Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Fot. Kazimierz Netka

Do oddziałów ZUS w Gdańsku i Słupsku wpłynęło łącznie kilkaset tysięcy wniosków o pomoc z zasobów tarczy antykryzysowej. Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie z opłacania składek i świadczenia postojowe. Kwota, na którą pomorscy płatnicy składek zostali zwolnienie z ich opłacania to blisko 494 mln zł. Z kolei kwota wypłaconych świadczeń postojowych przekroczyła 209 mln zł – wynika z informacji, które przekazał nam Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.

W ramach tarczy antykryzysowej mieszkańcy województwa pomorskiego mogą korzystać nie tylko ze zwolnienia z opłacania składek, ale także ze świadczenia postojowego, odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich zaległości na raty bez opłaty prolongacyjnej  czy odstąpienia od odsetek za zwłokę.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą korzystać płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych do 9 osób. Zwolnienie dotyczy składek zarówno za przedsiębiorcę, jak i jego pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, a także ci, których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł, ale za to ich dochód jest niższy niż 7 tys. zł. Zwolnienie dotyczy też przedsiębiorców, którzy korzystają z tzw. ulgi na start.  W przypadku tych grup ostatnich zwolnieniu podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały opłacone. Ze zwolnienia mogą skorzystać także firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniu podlega 50 proc. kwoty składek, wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg uprawnionych do zwolnienia poszerzył się też o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Łącznie te formy wsparcia na Pomorzu objęła już prawie 117 tys. płatników.

Równie popularną pomocą oferowaną przez ZUS w jest wypłata świadczenia postojowego. Mogą je otrzymać samozatrudnieni oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub wykonawcy umowy cywilnoprawnej, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się. Ocenia to sam wnioskodawca. Pomorskie oddziały ZUS wypłaciły już ponad 107 tys. postojowych.

Wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej można składać elektronicznie lub papierowo. Droga elektroniczna (za pomocą PUE) zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyśpiesza realizację sprawy i wypłatę świadczenia. Na PUE można też sprawdzić szczegóły już złożonych wniosków o zwolnienie z opłacania składek – poinformował Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *