Pomorskie Nagrody: Srebrne Drzewka

Święto osób, które dbają o to, by najbardziej zapomniani nie czuli się osamotnieni

Srebrne Drzewka na Dzień Pracownika Socjalnego

Mowa jest srebrem, milczenie – złotem. W tym przypadku jednak, to mówienie jest cenniejsze. Mówienie do osób potrzebujących kontaktu z innymi ludźmi, oczekujących wsparcia psychicznego, fizycznego, materialnego. Dlatego, słowa mają tu olbrzymie znaczenie. I czyny, za które często pomagający nie uzyskują nawet słowa podziękowania.

IMG_0828

Na zdjęciu: Tak wyglądają doniczki Srebrnych Drzewek. Twarzą w twarz… Fot. Kazimierz Netka.

Poniedziałek, 23 listopada 2015 roku, był jednak wyjątkowym. Obchodzono bowiem w Pomorskiem Dzień Pracownika Socjalnego. Osoby, troszczące się o innych ludzi, miały swe święto. Najbardziej zasłużeni zostali uhonorowani Srebrnymi Drzewkami – unikatowymi statuetkami, których wręczanie pracownikom socjalnym zainicjowała około 10 lat temu Krystyna Dominiczak – dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

IMG_0889

Wspólne zdjęcie na zakończenie Dnia Pracownika Socjalnego. Fot. Kazimierz Netka.

„Srebrne Drzewka” to Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego.

IMG_0827

Kapituła Nagrody, po przeanalizowaniu złożonych wniosków, zdecydowała jednogłośnie, by statuetki otrzymały następujące osoby:

IMG_0872

Barbara Okrój – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Liniewie – za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Laureatka aktywizuje i integruje wspólnoty lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Ekonomia społeczna, szkolenia dla osób wykluczonych cyfrowo, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, stypendia naukowe, spotkania dla seniorów, nieodpłatne użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego to tylko niektóre z podejmowanych inicjatyw w oparciu o partnerstwa lokalne i międzynarodowe z organizacjami pozarządowymi. Z inicjatywy Barbary Okrój gmina podjęła decyzję o utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie.

IMG_0875

Sylwia Mrowińska – starszy inspektor w Centrum Pracy Socjalnej nr 2 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku – za nowatorskie działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności za projekt Żeglujmy w lepszą przyszłość. Laureatka w sposób niecodzienny łączy pracę ze swoją pasją. Niesie pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym angażując ich w usamodzielnianie, ucząc odpowiedzialności za innych, umiejętności pracy w grupie.„Żeglujmy w lepszą przyszłość” to innowacyjne i nowatorskie przedsięwzięcie wyróżniające się zakresem podejmowanych działań. Praca młodych ludzi pod żaglami na morzu kształci silę woli, solidarność i poczucie równości, ćwiczy wytrwałość icierpliwość, uczy realizmu w myśleniu i postępowaniu. Jest szkołą wychowania społecznego i obywatelskiego, pochwałą życia nieułatwionego w trudzie własnych rąk. Laureatka Sylwia Mrowińska w ciągu 5 lat zorganizowała 7 rejsów po Morzu Śródziemnym dla 35 młodych osób.

IMG_0880

Iwona Romanowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej. Laureatka służy lokalnej społeczności niegasnącym zaangażowaniem i zrozumieniem dla lokalnych potrzeb i problemów społecznych. Swoją społeczną i zawodową postawą kreuje lokalną politykę społeczną. Przyczynia się do poprawy społecznego statusu klientów pomocy społecznej. Tworzy i rozwija wysokie standardy jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz upowszechnia dobre praktyki z zakresu integracji i polityki społecznej. Podejmując nowatorskie rozwiązania dzieli się wiedzą i doświadczeniem z instytucjami pomocy społecznej na terenie powiatu, województwa i kraju. Realizuje zadania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problematyka przemocy. Od wielu lat organizuje konferencje i spotkania informacyjne dla rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dokonania laureatki stanowią o zrozumieniu wagi rozwiązywanych problemów społecznych i budują prestiż polityki społecznej w ocenie opinii publicznej.

IMG_0883

Barbara Chłodnicka – opiekunka środowiskowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Laureatka jest osobą, która oprócz swych codziennych obowiązków daje serce i ciepło swojej osoby – innym. Często podejmuje działania interwencyjne i jako „pierwsze ogniwo” udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych.Pracując w trudnych środowiskach najczęściej „uczy życia”, co wiąże się z posiadaniem wielkiej cierpliwości i pokory do życia oraz życzliwości. Jest osobą bezinteresowną, niezawodną, codziennie wyczekiwaną i z radością witaną wśród osób chorych, cierpiących i samotnych. Osoby samotne, z którymi pracuje czują, że mają kogoś bliskiego, na kogo mogą liczyć. Laureatka to osoba sumienna, pracowita, pełna serca dla potrzebujących.

IMG_0886

Ewa Roszyk – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Laureatka od wielu lat realizuje zadania wykraczające poza podstawowe ramy zwracając szczególną uwagę na osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności czy wieku. Wszechstronność i różnorodność działań skierowanych do seniorów przyczyniła się do rzeczywistego wzrostu ich aktywności w dziedzinie życia społecznego (Wigilijne Spotkania Seniorów, działalność Klubów Seniora, Uniwersytet III Wieku, wyjazdy turystyczne oraz na spektakle teatralne). Laureatka Ewa Roszyk podejmuje działania integrujące międzypokoleniowo społeczność powodując, że seniorzy nie czują się odrzuceni społecznie, a wśród młodzieży wzrasta zaangażowanie na rzecz starszych i przyczynia się do poprawy jakości życia.

„Srebrne Drzewka” wręczali Mieczysław Struk – marszałek i Hanna Zych-Cisoń – wicemarszałek województwa pomorskiego oraz dyrektor Krystyna Dominiczak. Uhonorowane zostały osoby, które podejmują m.in. działania z zakresu inicjowania i wdrażania programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, aktywizowania i integrowania wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wspierania działalności sektora ekonomii społecznej, wspierania i promowania wolontariatu, upowszechniania dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej oraz za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Ta coroczna nagroda ustanowiona przez marszałka województwa pomorskiego ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki – informuje Sławomir Lewandowski z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nagroda jest przyznawana za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej oraz tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej. W bieżącej edycji konkursu wpłynęło łącznie 19 wniosków.

Polskie Święto Pracownika Socjalnego przypada 21 listopada. Ustanowione zostało w celu upamiętnienia spotkania w 1989 roku Jacka Kuronia z reprezentantami służb socjalnych w miejscowości Charzykowy (wówczas woj. bydgoskie).

Uroczystym obchodom Dnia Pracownika Socjalnego w Gdańsku towarzyszyła konferencja pt. „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Regionalne działania na rzecz ekonomii społecznej przedstawiła dr Małgorzata Niemkiewicz – przewodnicząca Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. O perspektywa rozwoju mówił Maciej Kisała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Jak przedsiębiorstwa społeczne mogą stać się wydajnym narzędziem w rozwoju lokalnym – wskazywał dr Jakub Szlachetko – przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego.

IMG_0862

Na zdjęciu: Uczestnicy debaty na temat przyszłości ekonomii społecznej. Od lewej: Adam Niemkiewicz, Bogdan Łapa, Maciej Chaberski, Marzena Starnawska, Justyna Rozbicka-Stanisławska, Monika Hinc. Fot. Kazimierz Netka.

Częścią konferencji była także debata na temat przyszłości ekonomii społecznej, moderowana przez Adama Niemkiewicza – prezesa Stowarzyszenia Morena w Gdańsku. W dyskusji uczestniczyli: dr Marzena Starnawska – z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Justyna Rozbicka-Stanisławska – dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, Bogdan Łapa – wicestarosta kartuski, Maciej Chaberski – zastępca burmistrza Kępic, sekretarz tego miasta, Monika Hinc – prezes Fundacji Forum Inicjowania Rozwoju.

Kolejne ważne spotkanie zaplanowano na 2 grudnia, a będzie to Gala Laureatów II edycji Konkursu Firma Zaangażowana Społecznie Pomorskiego Sektora MSP.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *