Pomorskie pielęgniarki mają pomysły na rozwiązanie wielu problemów istniejących w ochronie zdrowia. Prawidłowa organizacja i odpowiednie warunki pracy są gwarancją bezpiecznego wykonywania zawodu i należytego troszczenia się o dobro pacjentów.

Fot. Kazimierz Netka.

Pielęgniarki i położne wspinają się na szczyty jakości swej pracy; doskonalą swe umiejętności zawodowe.

W ochronie zdrowia nie jest najlepiej, jeśli chodzi o liczbę fachowców. Brakuje pielęgniarek i lekarzy. Standardy leczenia muszą być jednak utrzymane. Jak można to osiągnąć? Niełatwo, jeśli na przykład jedna pielęgniarka musi pracować w tym samym czasie za siebie i za jedną albo dwie koleżanki. Przy takim obciążeniu obowiązkami o pomyłki nietrudno.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak unikać niepożądanych zdarzeń, zakażeń, jak zminimalizować ich liczbę – panie pielęgniarki zastanawiają się od dawna i podwyższają swe kwalifikacje. Mają propozycje rozwiązywania problemów. Swe pomysły przedstawiają władzom oraz właścicielom szpitali. Organizują szkolenia, spotkania podczas których dzielą się doświadczeniami.

Taki też był cel V marcowej konferencji dla pielęgniarek i położnych pt. „Zakażenia szpitalne – aktualne wyzwania”. Konferencja ta została zorganizowana akurat w Dzień Kobiet, 8 marca  2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Uczestniczyliśmy w tym spotkaniu świata pomorskiej medycyny.

 

Fot. Kazimierz Netka

Termin konferencji przypadkowo zbiegł się z międzynarodowym świętem kobiet, ale pielęgniarstwo to zawód, w którym pracuje najwięcej pań. Pielęgniarzy w tej profesji jest niewielu. Ten stan odzwierciedlała obecność na konferencji: uczestniczyło w niej niewielu mężczyzn. Panowie przyszli nie tylko po wiedzę, ale również po to, by złożyć Paniom Pielęgniarkom życzenia. Wojewodę Pomorskiego reprezentował Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przybyli też Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego oraz Agnieszka Kapała Sokalska – wicemarszałek województwa, a także Aleksander Gappa – starosta człuchowski. Robocza atmosfera spotkania przeistoczyła się na chwilę w święto pań, których na sali było około setki.

 

Fot. Kazimierz Netka

Spotkanie, zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, miało charakter bardzo merytoryczny. Składano konkretne wnioski. Pomorskie pielęgniarki wypracowują bowiem propozycje, jak rozwiązywać różne problemy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Konferencję podzielono na dwie części.

W pierwszej, pt. „Drogi  i możliwości w doskonaleniu jakości pracy pielęgniarek i położnych”, wykład inauguracyjny wygłosiła mgr Anna Czarnecka – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (ORPiP) w Gdańsku. Tytuł wystąpienia pani przewodniczącej brzmiał: ,,Samorząd Zawodowy w sprawowaniu pieczy nad należytym  wykonywaniem zawodu Pielęgniarki i Położnej’’.

 

Fot. Kazimierz Netka

Mgr Marzena Olszewska-Fryc – wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku omówiła ,,Zdarzenia medyczne a komunikacja najlepszą drogą do skutecznych działań naprawczych”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Mgr Anna Zaremba-Duszota – okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych poruszyła zagadnienie: ,,Prawidłowa organizacja i warunki pracy gwarancją bezpiecznego wykonywania zawodu Pielęgniarki i Położnej”.

 

Fot. Kazimierz Netka

O jakości pracy mówiła prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Gdańskiego, w wykładzie zatytułowanym: ,,Jest culture w podmiotach leczniczych jako przejaw dojrzałości jakościowej”.

Dużo uwagi podczas wystąpień prelegentów poświęcono roli samorządu zawodowego pielęgniarek. Nie wszyscy wiedzą co to jest samorząd; niektórzy mylą go ze związkami zawodowymi. Dlatego, czasami dzieje się tak, że to właśnie członkowie samorządu są jego najsłabszymi ogniwami. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych dba o jak najwyższe standardy pracy. Czym więc jest należyta staranność, gwarantująca, że zakażeń szpitalnych jest coraz mniej?

 

Fot. Kazimierz Netka

Grupa zawodowa pielęgniarek i położnych jest społecznością najbardziej chętnie zdobywająca wiedzę, doskonalącą swe umiejętności. Jedno z najnowszych wyzwań, to konieczność dostosowania swych działań do różnorodności kulturowej i jak najwyższych standardów. Na przykład, w Norwegii, dopuszczenie do powstania próchnicy zębów u dziecka jest uznawane za działanie na niekorzyść dziecka. Istotna jest też kultura organizacyjna pracy. Nie może być na przykład tak, że inna pielęgniarka przygotowuje i rozkłada leki, a inna podaje je pacjentom. To jednak teoria, bo pielęgniarek jest za mało, by zasady kultury organizacyjnej ich pracy można było ściśle przestrzegać. Pielęgniarki niewiele mogą zrobić samodzielnie, bez nadzoru lekarza, mimo że mają odpowiednie kompetencje. Żartuje się, że pielęgniarka może pacjentowi samodzielnie podać mniej leków, niż może kupić ich Goździkowa na stacji benzynowej. Niestety, za tą rzekomą niesamodzielnością pielęgniarek kryją się względy materialne, bo uprawnienia są podstawą do budowania siatki płac, więc lekarze niechętnie rezygnują z nadzorowania pielęgniarek, mimo że posiadają one stosowne uprawnienia.

Dlatego, samorząd zawodowy podjął działania, by zrewolucjonizować postrzeganie pielęgniarstwa.

 

Fot. Kazimierz Netka

Umiesz marzyć, umiesz to zrealizować – takie hasło, autorstwa Walta Disneya przyświeca pomorskim pielęgniarkom.

Niestety, nie tylko pacjenci cierpią z powodu braków kadrowych w szpitalach. Przeciążone obowiązkami pielęgniarki zapadają na choroby nowotworowe. Mimo takich trudności, placówki ochrony zdrowia w Pomorskiem cenione są za przestrzeganie wysokich standardów funkcjonowania. Dowodem tego mogą być Pomorskie Nagrody Jakości, którymi 7 marca 2019 roku, w konkursie Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, uhonorowano m.in.: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku; Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.; Uniwersyteckie Centrum Kliniczne; Vivadental Sp. z o.o.; COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Pomorskie pielęgniarki mają też propozycje, jak złagodzić niedobór kadr. Wzorują się na tym, jak zrobiono w Niemczech. Tam, należności za pracę pielęgniarek w godzinach nadliczbowych zwolniono z podatku.

Coraz mniej pielęgniarek wyjeżdża z Polski do pracy za granicą. W ciągu kilku lat ta liczba spadła z 1500 osób rocznie do około 400. Jednocześnie pomorskie pielęgniarki są otwarte na przyjęcie do pracy w pomorskich szpitalach koleżanki i kolegów z zagranicy – mówiła przewodnicząca Anna Czarnecka.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak pielęgniarki działają, by nie było w placówkach ochrony zdrowia zdarzeń niepożądanych, np. zakażeń? Żeby było ich najmniej? Na Zachodzie dwie trzecie takich zdarzeń wynika z niewłaściwej organizacji pracy, błędów w komunikowaniu się, a nie tylko z powodów personalnych. 56 procent zdarzeń niepożądanych to upadki pacjentów podczas przemieszczania się. Średnia wieku pacjentów w naszych szpitalach wynosi 90 lat. Obciążenie polskich pielęgniarek pracą jest takie, że czasami jedna musi wypełniać swe zadania i jednocześnie zastępować nawet dwie swoje koleżanki na dyżurze. Pielęgniarki spełniają rolę terapeutek pacjentów. Muszą mieć odpowiednio dużo czasu by się swymi podopiecznymi zajmować.

 

Fot. Kazimierz Netka

Konferencja zorganizowana w Dzień Kobiet, jest jedną z wielu poświęconych problemom ochrony zdrowia. Jedna z kolejnych odbędzie się prawdopodobnie w dniach 11 – 12 kwietnia. Planowane jest poruszenie na niej problemu stosowania przymusu bezpośredniego w placówkach ochrony zdrowia. Jesienią spotkanie poświęcone będzie pediatrii oraz geriatrii.

 

Fot. Kazimierz Netka

Osiągnięcie absolutnej doskonałości raczej nie jest możliwe w żadnym zawodzie. Trzeba jednak do tego dążyć. „Jakość to kobieta”- mówiła podczas swego wykładu prof. Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Gdańskiego. Zwróciła też uwagę na znaczenie wiedzy, która – według Alberta Einsteina – jest odwrotnie proporcjonalna do naszego ego. Pani profesor. przypomniała też słowa prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Program II sesji pt. „Zakażenia szpitalne – profesjonalny punkt widzenia”, przewidywał następujące wystąpienia: prof. dr hab. Jacek Sznurkowski z Podmiotu Leczniczego Copernicus: ,,Zakażenia szpitalne w ginekologii onkologicznej’’; lek. med. Ewa Michnowska – mikrobiolog w Podmiocie Leczniczym Copernicus: ,,Współpraca w interdyscyplinarnym zespole  zakażeń szpitalnych’’; dr Krystyna Paszko – dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku Zaspie: ,,Profilaktyka zakażeń układu oddechowego’’; mgr Zofia Augusewicz: ,,Zastosowanie opatrunków leczniczych w zespołach leczenia ran’’.

Na zakończenie konferencji, jej uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *