Pomorskie. Podpisano umowy z samorządami w ramach rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Na dofinansowanie czeka jeszcze 8 gmin i powiatów, będących na liście rezerwowych zadań.

Fot. Kazimierz Netka.

Poprawa warunków egzystencji mieszkańców i wzmocnienie przedsiębiorczości.

Kto pragnie przyciągać bogatych inwestorów, musi im udostępnić (sprzedać, wydzierżawić itp.) odpowiedni teren. To jednak za mało. Ktoś, kto wyłoży pieniądze np. na zbudowanie fabryki i dzięki temu stworzy miejsca pracy, wymaga zapewnienia najlepszego dojazdu do swego zakładu i wywożenia stamtąd gotowych wyrobów. Bez stworzenia takich warunków gminy nie mają co marzyć o rozwoju. Poprawa dostępności komunikacyjnej jest też niezmierne ważna dla mieszkańców gmin. Z pomocą przychodzi im rząd.

Wsparcie ze strony rządu na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej w gminach, stale się poszerza. Kiedyś był Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, z którego budowano tzw. schetynówki. Gdy zmieniła się władza, wprowadzono „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W marcu 2018 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałą „Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” – o znacznie większych zasobach finansowych niż miały poprzednie programy. Na tym jednak nie koniec. Na razie, trwa podpisywanie umów z gminami, które złożyły najlepsze wnioski o dofinansowanie dróg z „Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”.

W środę, 25 lipca 2018 roku, umowy na dofinansowanie ponad 20 inwestycji drogowych podpisał z samorządowcami wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk. Suma tych dotacji, przyznanych w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” wynosi 27 339 893 złotych.

 

Fot. Kazimierz Netka

– To kolejny program dzięki, któremu poprawiamy infrastrukturę w Pomorskiem. Dofinansowanie pozwoli zmodernizować ok. 25 km dróg lokalnych – powiedział Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski. Pan wicewojewoda dodał też, że rząd planuje przekazanie jesienią następnych pieniędzy na poprawę dostępności komunikacyjnej w gminach. Ma zostać utworzony fundusz naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych dysponujący co najmniej 5 mld zł.

Podpisane 25 lipca umowy dotyczą inwestycji w następujących gminach województwa pomorskiego: Bobowo, Linia, Debrzno, Krokowa, Liniewo, Pelplin, Przodkowo, Szemud, Sztutowo, Brusy, Starogard Gdański, Miastko, Mikołajki Pomorskie, Nowa Karczma, Żukowo, Trzebielino, Kępice, Nowa Wieś Lęborska, Słupsk, Lipusz, Skarszewy i w powiatach: kościerskim i wejherowskim. Łączna wartość tych przedsięwzięć szacowana jest na 42 030 622 złotych, z czego 27 339 893 zł to dofinansowanie w ramach programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – wynika z informacji, które przekazała nam Renata Moroz z Biura Prasowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmodernizowanych zostanie ok. 25 km dróg lokalnych, z czego 21 km to drogi gminne (21 wniosków o łącznej wartości 38 962 596 zł, dofinansowanie 25 500 000 zł), 4 km to drogi powiatowe (2 wnioski o łącznej wartości 3 068 026 zł, dofinansowanie 1 839 893 zł).Najdroższe inwestycje zostaną zrealizowane w gminach: Przodkowo – na prawie 4,4 mln złotych (Przebudowa dróg gminnych: Załęże – Stanisławy; Szarłata – Hopy; Bielawy – Czarna – Huta; Rąb – Zagajnik; Pomieczyno – Łączny Dół) oraz Pelplin – ponad 4,3 mln zł (Przebudowa i budowa dróg g,innych w ciągu komunikacyjnym ulic: Wybickiego, Szkolna, Klonowa, Osiedle Młodych w mieście Pelplin – stolicy diecezji).

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak informuje Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, o dofinansowanie ubiegało się 131 inwestycji.

W 2018 roku rząd przeznaczy 1,3 mld złotych na budowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. To o 500 mln zł więcej niż dotychczas planowano. Głównym celem tego nowego programu jest wsparcie rozwoju mniejszych miast i terenów wiejskich – napisani na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozowju.

Kluczową rolę odegrają w nim wojewodowie, którzy zbierają od lokalnych samorządów propozycje zadań do realizacji. Program wpisuje się w założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wyeliminowanie różnic w zakresie infrastruktury drogowej wyrówna szanse rozwojowe tych obszarów i podniesie ich konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną.

Dzięki programowi będą budowane m.in. skrzyżowania, mosty, wiadukty, kładki czy sygnalizacje świetlne, a inwestycje w drogi lokalne będą służyć m.in. poprawie dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Drogi budowane w ramach programu poprawią też dostęp mieszkańcom małych ośrodków do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub krajowym.

W ramach programu następującym województwom przyznanodotacje na łączną kwotę do 30 mln zł: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Dotacje do 40 mln zł przyznano województwom: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie oraz śląskie. Województwa wielkopolskie i mazowieckie otrzymają dotacje powyżej 40 mln zł. Podział kwoty na województwa w ramach programu jest analogiczny jak w przypadku Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

Fot. Kazimierz Netka

Warunkiem przyznania dotacji jest brak finansowania z innych źródeł, np. z funduszy UE czy dotacji celowych budżetu państwa, posiadanie przez samorząd pełnej dokumentacji technicznej i projektowej oraz dopełnienie wymogów prawnych związanych z realizacją inwestycji. Zadanie powinno być w realizacji lub planowane do realizacji, a zakończone do końca 2018 roku, lub działanie którego realizacja zakończy się w 2019 roku (przy czym kwota wnioskowana może dotyczyć jedynie wydatków planowanych do poniesienia w 2018 roku).

Przyjmowanie wniosków przeprowadzali wojewodowie, do 16 kwietnia br. Teraz, 25 lipca, podpisano w Pomorskiem 23 umowy. Na liście rezerwowej w Pomorskiem jeszcze 8 wniosków z gmin i powiatów, na wsparcie inwestycji o łącznej wartości ponad 20 mln złotych i wnioskujących o dotacje razem na kwotę blisko 13,7 mln złotych.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *