Pomorskie. Rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”. Nagrody dla najmłodszych obywateli z rolniczych rodzin – za spostrzegawczość, artyzm i wiedzę

Fot. Kazimierz Netka.

Poprzez zabawę można uczyć dzieci prawidłowych postaw

Fot. Kazimierz Netka.

Człowiek wpadający do źle zabezpieczonej studni, zabawy przy ognisku w pobliżu łatwopalnych materiałów, przebywanie w łanach zbóż podczas żniw, tuż przed zbliżającym się kombajnem – tak między innymi widzą dzieci zagrożenia wypadkami w pomorskim rolnictwie. Swe spostrzeżenia uczennice i uczniowie przedstawili w postaci prac plastycznych – na prośbę organizatorów konkursu „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”. Rozstrzygnięcie tej rywalizacji odbyło się 9 czerwca 2022 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Fot. Kazimierz Netka.

Dzieci widzą zdarzenia, które mogą im zagrażać. Dostrzegają jednak również niebezpieczeństwa na które się narażają ich rodzice, a także inni dorośli. Dzieci więc są źródłami wiadomości na temat sytuacji, okoliczności i przypadków, w których człowiek pracujący w rolnictwie może się zranić, a nawet stracić życie. Dlatego, powinniśmy być młodym ludziom wdzięczni za to.

Fot. Kazimierz Netka.

Tak też stało się podczas uroczystości podsumowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie prowadził Aleksander Zając – nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy (OIP) w Gdańsku, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w OIP Gdańsk – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Laureatom dziękowali, gratulowali oraz wręczali nagrody również inni reprezentanci instytucji, które współorganizowały ten konkurs: gospodarz dzisiejszej uroczystości Mariusz Pokrzywinski – okręgowy inspektora pracy w Gdańsku; Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Katarzyna Jasińska – zastępczyni dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu; Marcin Drewa – dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS w Gdańsku; Katarzyna Bartosz – kierownik Działu Edukacji Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. A było czego gratulować; przekonali się uczestnicy rozstrzygnięcia konkursu, bowiem mogli oglądać wystawę prac artystycznych przygotowaną w miejscu uroczystości: w Sali Konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Jak poinformował uczestników Aleksander Zając – nadinspektor pracy, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w OIP Gdańsk, Konkurs „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”, przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. Przeprowadzany jest przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wspólnie z Oddziałem Regionalnym KRUS w Gdańsku, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Gdańskim Ogrodem Zoologicznym oraz Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki związanej z zagrożeniami wypadkowymi i zdrowotnymi występującymi w gospodarstwach rolnych, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Chodzi też o zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pomagającym podczas żniw w pracach w polu i obejściu oraz na to, by nie lekceważyć zagrożeń, które mogą stać się przyczyną tragedii.

Fot. Kazimierz Netka.

Konkurs jest prowadzony w trzech kategoriach. Z każdej komisje gminne typują po 3 prace i przesyłają do wojewódzkiej komisji konkursowej działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Następnie komisja wojewódzka powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku dokonuje oceny prac plastycznych. W tym roku wojewódzka komisja konkursowa obradowała składzie: Aleksander Zając – nadinspektor pracy, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w OIP Gdańsk – przewodniczący; Beata Wójcik – kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu; Aleksander Sowa – pracownik ds. prewencji w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku; Ireneusz Szweda – pełnomocnik Wojewody do spraw równego traktowania w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku; Katarzyna Bartosz – kierownik działu edukacji w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.

Fot. Kazimierz Netka.

Do komisji gminnych wpłynęło 277 prac plastycznych z 16 gmin województwa pomorskiego – wynika z informacji, które przekazał nam Mariusz Miszewski z Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Wojewódzka komisja konkursowa po dokonaniu oceny 87 prac przesłanych przez komisje gminne postanowiła przyznać następujące wyróżnienia i nagrody w poszczególnych kategoriach.

Oto Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” w 2022 roku, w Pomorskiem:

Kategoria I – klasy I – III szkół podstawowych

II wyróżnienie: Tymon Czarnecki – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Wielkim. Nagroda: zaproszenie do ZOO dla 2 osób oraz upominki ufundowane przez Gdański Ogród Zoologiczny.

Fot. Kazimierz Netka.

I wyróżnienie: Franciszek Olter – uczeń Szkoły Podstawowej w Charzykowach. Nagrodą są upominki ufundowane przez Wojewodę Pomorskiego.

III miejsce w konkursie zdobyła Zuzanna Olter – uczennica Szkoły Podstawowej w Charzykowach. Nagroda: SmartWatch Garett Kids XD.

Fot. Kazimierz Netka.

II miejsce: Franciszek Kruszyński – uczeń Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach. Nagroda: SmartWatch FOREVER.

I miejsce: Weronika Markowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Tujsku. Nagrodą jest: Tablet firmy LENOVO.

Kategoria II – klasy IV-VI szkół podstawowych

II wyróżnienie: Lena Dułak – uczennica Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Nagroda: zaproszenie do ZOO dla 2 osób oraz upominki ufundowane przez Gdański Ogród Zoologiczny.

Fot. Kazimierz Netka.

I wyróżnienie: Remigiusz Tomaszewski – uczeń Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach. Nagrodą są upominki ufundowane przez Wojewodę Pomorskiego.

III miejsce w konkursie w tej kategorii zdobył Damian Kobyliński uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Targu. Nagroda: SmartWatch Huami Amazfit BIP U PRO.

II miejsce: Alicja Sobiegraj – uczennica Szkoły Podstawowej w Somoninie. Nagrodą jest: SmartWatch FOREVER.

I miejsce w konkursie zdobył Patryk Śliwiński – uczeń Szkoły Podstawowej w Pawłowie. Nagrodą jest: Soundbar CREATIVE.

Kategoria III – klasy VII – VIII szkół podstawowych

II wyróżnienie zdobyła Michalina Szczepańska – uczennica Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach. Nagrodą jest: zaproszenie do ZOO dla 2 osób oraz upominki ufundowane przez Gdański Ogród Zoologiczny.

Fot. Kazimierz Netka.

I wyróżnienie: Oskar Golec – uczeń Szkoły Podstawowej w nr 1 w Malborku. Nagrodą są upominki ufundowane przez Wojewodę Pomorskiego.

III miejsce: Kinga Obojska – uczennica Zespołu Szkół w Tuchomiu. Nagroda: SmartWatch Huami Amazfit BIP U PRO.

II miejsce: Oliwia Bortacka – uczennica Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Nagrodą jest: SmartWatch FOREVER.

I miejsce: Adrian Duraj – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach. Nagrodą jest: Miniwieża JVC.

Fot. Kazimierz Netka.

Konkurs plastyczny „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pomagającym podczas żniw w pracach w polu i obejściu oraz nie lekceważenie zagrożeń, które mogą stać się przyczyną tragedii – podsumował Aleksander Zając – nadinspektor pracy, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w OIP Gdańsk – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Nadesłane 87 prac z 16 gmin województwa pomorskiego potwierdziło, że poprzez zabawę można uczyć dzieci prawidłowych postaw, wspomagając je wiedzą i tym samym przestrzegając przed zagrożeniami.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *