Pomorskie. Unijne „koło ratunkowe” wartości 12 mln złotych dla 820 ubogich.

Na pomoc załamanym.

820 Pomorzan, prawie bez szans na zdobycie zatrudnienia, dzięki unijnym funduszom, przyznanym województwu pomorskiemu, może znowu być aktywnymi zawodowo. Pomogą im organizacje pozarządowe, w tym jedna z woj. wielkopolskiego.

To jednak kropla w morzu potrzeb. W Pomorskiem jest około 36 tysięcy osób długotrwale bez pracy – wynika z informacji, przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. A niepełnosprawnych bezrobotnych – około 5,5 tysiąca. Wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych jest w Pomorskiem około 71 tysięcy.

DSCN1689Na zdjęciu: Podpisanie umów z Towarzystwem Pomocy im. Brata Alberta. Fot. Kazimierz Netka.

Na pomoc takim ludziom, będącym w najtrudniejszej sytuacji zawodowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym, zepchnięciem na margines, śpieszą m.in. organizacje pozarządowe (NGO – nongovernmental organizations). W poniedziałek, 11 lipca 2011 roku, z kilkoma NGO zostały zawarte umowy, dotyczące wykorzystania unijnych dotacji. Chodzi zaś o ponad 12 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Pieniądze te przeznaczono na wsparcie 13 projektów mających na celu aktywizację społeczno – zawodową mieszkańców Pomorza. Umowy z reprezentantami NGO podpisali: Mieczysław Struk – marszałek i Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Wspierać Pomorzan będzie także organizacja pozarządowa mająca siedzibę na trenie woj. wielkopolskiego: Fundacja Partycypacji Społecznej z miasta Łobżenica, znajdującego się w powiecie pilskim. Jej projekt znalazł się na trzecim miejscu, wśród 13 dofinansowanych.

DSCN1685Fot. Kazimierz Netka.

– To dzisiejsze wydarzenie jest niezwykle ważne – mówił Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. – Zwłaszcza dla organizacji pozarządowych. Na ogół bowiem beneficjentami w takich konkursach stają się samorządy terytorialne. Ponadto, mamy tu do czynienia z działaniami dla dobra osób wykluczonych, albo zagrożonych wykluczeniem społecznym. Państwo chcecie te osoby aktywizować na gruncie społecznym, zawodowym, więc na pewno zajmujecie się niezwykle ważnym problemem – mówił marszałek Struk do reprezentantów organizacji pozarządowych, które w konkursie zdobyły dotacje. Praca z osobami, które od dłuższego czasu nie widzą dla siebie miejsca w życiu społecznym, współdziałania dla dobra czujących permanentne zagrożenie, wynikające z alienacji, z braku wiary we własne siły, nie są łatwe. Tym bardziej, że każda z tych osób ma własny mikroświat, własne powody, by czuć beznadziejność swego położenia.

DSCN1701– Problematyka społeczna stanowi dla władz województwa pomorskiego kluczowy kierunek inwestycji, na który ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczymy w tej perspektywie finansowej ponad 114 milionów euro – powiedział też Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Swój znaczący udział w wykorzystaniu tej kwoty, w szczególności na realizację inicjatyw służących aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, powinny mieć takie podmioty jak organizacje pozarządowe, posiadające ogromny potencjał i doświadczenie w pomocy osobom najbardziej potrzebującym wsparcia w powrocie do życia społecznego i zawodowego.

– Najwyżej oceniony został wniosek Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – mówiła Kamila Siwak – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Stowarzyszenie to otrzyma 468 tys. zł wsparcia unijnego przy wartości projektu 493 tys. zł. Tytuł przedsięwzięcia: „Rozkwit osób zdystansowanych w społeczeństwie”

DSCN1696Fot. Kazimierz Netka.

Największe zaś wsparcie otrzymają: Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta koło gdańskie na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku” (wartość projektu – 2,35 mln zł, unijne wsparcie – 2,23 mln zł); Lokalna Grupa Działania Małe Morze z Pucka na projekt „Krok do przodu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (wartość projektu – 1, 67 mln zł, unijne wsparcie – 1,59 mln zł); Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA na projekt „Praca w grupie” (wartość projektu – 1,49 mln zł, unijne wsparcie – 1,42 mln zł); Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie na projekt „Centrum Integracji Społecznej w Sopocie” (wartość projektu – 1,49 mln zł, unijne wsparcie – 1,42 mln zł),

DSCN1698Fot. Kazimierz Netka.

Ponadto dofinansowanie otrzymają: Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego z Chałup – na projekt „Szansa na lepszą przyszłość”; dwukrotnie Fundacja Partycypacji Społecznej z Łobżenicy – na „Najtrudniejszy pierwszy krok” i „Razem sięgajmy wyżej!”; Stowarzyszenie Horyzont ze Słupska – na „CISnę do pracy”; Kaszubski Uniwersytet Ludowy z Szymbarka – na „STER na ZMIANY”; Fundacja Promyk Solidarności z Potęgowa – na „Działania na rzecz zwiększania zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – rozwój Centrum Integracji Społecznej Promyk w Potęgowie”; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – tytuł projektu: „Społecznie Aktywni!” oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Gdańsku na projekt: „INDYWIDUALNE ŚCIEŻKI DO SUKCESU – reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin – mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Nowy Dwór Gdański” – informuje Małgorzata Pisarewicz – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pani rzecznik przytacza też słowa reprezentantki jednego ze zwycięskich wniosków o dotację:

DSCN1710Fot. Kazimierz Netka.

– Celem projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku” jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 160 mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego – mówi Justyna Rozbicka-Stanisławska, dyrektor Centrum Integracji Społecznej z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie. – Jest on skierowany do osób, które dotychczas miały trudności w podniesieniu kwalifikacji, w funkcjonowaniu społecznym, a co za tym idzie z podjęciem zatrudnienia. Planujemy, że co najmniej 80% uczestników projektu podniesie swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, a minimum 30% podejmie zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Każdemu uczestnikowi oferujemy minimum sześciomiesięczne szkolenie w ramach tzw. zatrudnienia socjalnego, które gwarantuje: aktywizację zawodową poprzez warsztaty zawodowe w CIS i u pracodawców; aktywizację społeczną, świadczenie integracyjne w wys. 100% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu, który jest okresem próbnym 50%); ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu NNW, jeden posiłek dziennie, bilety ZTM, środki ochrony indywidualnej; poradnictwo ze strony psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego oraz wsparcie asystentów i innych specjalistów.

DSCN1688Fot. Kazimierz Netka.

Na tym nie koniec. Niebawem rozstrzygnięcie kolejnego konkursu, z kwietnia br. Na ten, zakończony w poniedziałek, 11 lipca, można było składać wnioski do 14 grudnia 2015 roku. Nadesłano do oceny 54 projekty. Dofinansowanie przyznano 13 przedsięwzięciom, a rozdysponowano ponad 12 mln zł – nieco więcej niż połowę pieniędzy przeznaczonych w ramach Poddziałania 6.1.2 – Aktywizacja społeczno – zawodowa – konkurs dla organizacji pozarządowych – wynika z informacji, które przekazała nam Kamila Siwak – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

DSCN1706Fot. Kazimierz Netka.

Projekty muszą być ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. To zwiększanie zatrudnienia ma się odbywać poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności z otoczenia osób potrzebujących wsparcia.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *