Pomorze, Kociewie. IGLOTEX wybuduje nowy zakład produkcyjny i oddział dystrybucyjny w Skórczu  – będzie to najnowocześniejszy zakład w tej części Europy. Wsparcia udzieliła Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Na zdjęciu: Po podpisaniu umowy między IGLOTEX S.A. a PSSE. Od lewej: Przemysław Sztandera – Prezes Zarządu PSSE; Tadeusz Włodarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej IGLOTEX S.A.; Paweł Lulewicz – Wiceprezes Zarządu PSSE. Fot. z Archiwum Public Link Communications

Ulgi podatkowe w związku z budową nowego zakładu produkcyjnego i oddziału dystrybucyjnego. Powstaną miejsca pracy dla prawie 700 osób

Rada Nadzorcza IGLOTEX S.A. podjęła decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego i oddziału dystrybucyjnego w Skórczu. Jednocześnie w dniu 18 listopada 2019 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie wydała Decyzję o wsparciu dla firmy IGLOTEX S.A., wyznaczającą nowy etap w rozwoju firmy – poinformowały nas Magdalena Zając i Katarzyna Górecka z Biura Prasowego Grupy IGLOTEX; Public Link Communications. Oto dalsza treść komunikatu:

Cieszymy się, że możemy Państwa poinformować, że zapadła decyzja o budowie nowego zakładu produkcyjnego i oddziału dystrybucyjnego w Skórczu, i mamy już konkretny harmonogram. Niewątpliwie przyczyniły się do tego bardzo dobra współpraca z naszymi partnerami (w tym z firmami Mercurius Brokers, TU ERGO Hestia S.A, TUiR Warta S.A.), pracownikami, klientami i dostawcami Grupy IGLOTEX oraz lokalnymi władzami i instytucjami. Chciałbym podziękować za okazane zaufanie i partnerskie podejście. Szczególne podziękowania kieruję do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowy zakład produkcyjny i oddział dystrybucyjny w Skórczu będzie najnowocześniejszym zakładem przetwórstwa spożywczego w tej części Europy” – komentuje Tadeusz Włodarczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej IGLOTEX S.A.

Dla Penta Investments jako akcjonariusza i współwłaściciela Grupy IGLOTEX, decyzja o budowie nowego zakładu i oddziału dystrybucyjnego w Skórczu była bardzo istotna. Z uznaniem obserwowaliśmy, jakie zaangażowanie wykazał Zarząd Spółki i cały zespół. Chciałbym podziękować za wkład pracy w rekordowo szybkie i dokładne opracowanie biznesplanu i harmonogramu budowy oraz bardzo złożonej dokumentacji przetargowej, na bazie których Rada Nadzorcza mogła podjąć ostateczną decyzję” – powiedział Mateusz Słabosz, członek Rady Nadzorczej IGLOTEX S.A., Investment Manager w Penta Investments.

DECYZJA POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Na zdjęciu: Siedziba PSSE w Sopocie. Fot. Kazimierz Netka

W dniu 18 listopada 2019 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie wydała Decyzję o wsparciu dla firmy IGLOTEX S.A., polegającym na przyznaniu ulg podatkowych w związku z inwestycją w budowę nowego zakładu produkcyjnego i oddziału dystrybucyjnego w Skórczu.

Cieszymy się, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma możliwość wsparcia rozwoju tak ważnego dla Skórcza i całego regionu zakładu pracy. Mamy nadzieję, że ta nowa inwestycja firmy IGLOTEX S.A. będzie niezwykle istotnym przykładem efektywnego wykorzystania szans, jakie daje Polska Strefa Inwestycji i wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rozwoju rodzimego biznesu”podkreślił rolę Decyzji Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

W opinii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nowy zakład IGLOTEX S.A. to format nowoczesnej działalności bazujący na wykorzystaniu najnowszych technologii w istotnym sektorze produkcji zdrowej żywności wysokiej jakości:

Wspieramy ten projekt również ze względu na jego charakter badawczo-rozwojowy i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby firma jak najszybciej mogła uruchomić proces produkcji” – podkreślił Paweł Lulewicz, Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

NOWY ZAKŁAD PRODUKCYJNY I ODDZIAŁ DYTSRYBUCYJNY W SKÓRCZU

Na zdjęciu: Po podpisaniu umowy między IGLOTEX S.A. a PSSE. Od lewej: Przemysław Sztandera – Prezes Zarządu PSSE; Tadeusz Włodarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej IGLOTEX S.A.; Paweł Lulewicz – Wiceprezes Zarządu PSSE. Fot. z Archiwum Public Link Communications

W dniu 19 listopada 2019 roku firma IGLOTEX S.A. podpisała list intencyjny z Dekpol S.A., generalnym wykonawcą inwestycji.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie prac budowalnych jest planowane w pierwszej połowie stycznia 2020 roku. Umaszynowienie i kolejne etapy rozruchu nowego zakładu produkcyjnego są planowane w miesiącach czerwiec-wrzesień 2020 roku. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i zapewnienie regularnego działania nowego zakładu produkcyjnego jest spodziewane w trzecim kwartale 2020 roku. Z kolei oddział dystrybucyjny rozpocznie pracę już w czerwcu przyszłego roku” – powiedział Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu IGLOTEX S.A.

Nowy zakład produkcyjny, wraz z częścią magazynową, oddziałem dystrybucyjnym i częścią biurowo-administracyjną powstanie na działce przy ulicy Leśnej 2 w Skórczu. Łączna powierzchnia nowego obiektu wyniesie około 24.400 m2 i będzie obejmowała – zakład produkcyjny o powierzchni 13.600 m2 z nowoczesnym parkiem maszynowym; magazyny o powierzchni 9.000 m2; oddział dystrybucyjny z flotą ponad 70 pojazdów oraz część biurową o powierzchni 1.800 m2. 

W nowym zakładzie będą produkowane takie kategorie produktów jak pierogi, uszka, pizza i zapiekanki. W dalszej przyszłości planujemy również uruchomienie produkcji dań gotowych. Nowy zakład produkcyjny, współpracując z kilkuset dostawcami, będzie obsługiwał kilkadziesiąt sieci handlowych, natomiast oddział dystrybucyjny będzie kontynuował współpracę z kilkoma tysiącami klientów detalicznych i gastronomicznych w Polsce. Wykorzystywane będą najnowsze technologie gwarantujące wysoką jakość produkcji, z której IGLOTEX jest znany na rynku” – powiedział Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu IGLOTEX S.A.

Na zdjęciu: Centrum Skórcza. Fot. Kazimierz Netka

W nowym zakładzie produkcyjnym w Skórczu zostaną wdrożone najnowocześniejsze i najwyższej jakości systemy automatyzacji, robotyzacji, digitalizacji i bezpieczeństwa procesu produkcji. Zakład będzie posiadał liniową organizację ciągów produkcyjnych, przy zastosowaniu nowoczesnych systemów modułowych m.in. z matrycami umożliwiającymi nadawanie produktom różnych kształtów. Punkty kontrolno-pomiarowe w procesie produkcji, błyskawicznie ujawniające odstępstwa od założonych norm, będą gwarantować wysoką jakość produktów. Zostaną także wdrożone systemy zdalnego nadzoru pracy linii technologicznych – co umożliwi dostęp do szeregu danych o procesie produkcji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zwiększona zostanie uniwersalność i wydajność linii produkcyjnych, przy zachowaniu najwyższej i powtarzalnej jakości wytwarzanych produktów. Będzie możliwe precyzyjne, ale i elastyczne zarządzanie produkcją na każdym jej etapie oraz szybkie wprowadzanie niezbędnych zmian. Strefowa konstrukcja zakładu (w tym dedykowane strefy energetyczne, czystościowe, alergenne, ze sterowaniem przepływu powietrza między strefami) i izolowane strefy ogniowe, jak również automatyzacja procesu produkcji i zwiększenie ergonomii pracy, zagwarantują bezpieczeństwo produkcji i pracowników zakładu.

Bardzo istotne jest także dla nas, aby nowy zakład produkcyjny w jak najmniejszym stopniu oddziaływał na środowisko naturalne. Poprzez wykorzystanie odpowiednio wyskalowanych, energooszczędnych maszyn i napędów, zostanie zdecydowanie obniżona energochłonność procesów produkcji. Dodatkowo dzięki wysoce zaawansowanej automatyzacji procesu produkcyjnego zdecydowanie zwiększymy wykorzystanie surowców” – powiedział Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu IGLOTEX S.A.

Na zdjęciu: Centrum Skórcza. Fot. Kazimierz Netka

Historycznie zakład produkcyjny i centrum dystrybucyjne Grupy IGLOTEX w Skórczu były głównym miejscem zatrudnienia dla całych rodzin, kolejnych pokoleń zamieszkałych w Skórczu i okolicznych gminach. To się nie zmieni – IGLOTEX pozostanie głównym pracodawcą.

W nowym zakładzie produkcyjnym i oddziale dystrybucyjnym w Skórczu chcemy stworzyć miejsca pracy dla około 680 osób. Zgodnie z naszą wieloletnią polityką, nowy zakład produkcyjny w Skórczu będzie także zatrudniał pracowników na warunkach pracy chronionej – dodaje Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu IGLOTEX S.A.

O IGLOTEX S.A.

Grupa IGLOTEX S.A. to firma rodzinna z ponad 30-letnią tradycją, która jest czołowym producentem i dystrybutorem żywności mrożonej oraz chłodzonej. IGLOTEX posiada rozbudowaną ogólnopolską strukturę dystrybucji (25 centrów dystrybucyjnych), realizującą usługi dla około 45 tys. klientów detalicznych i gastronomicznych w całej Polsce, jak i produkcji (w tym zakład w Grudziądzu i dwa zakłady w Tarnowie), w ramach której wytwarzane są produkty mrożone pod markami własnymi i obcymi. IGLOTEX eksportuje rocznie około 20 tys. ton produktów do klientów z ponad 30 krajów na całym świecie. W ramach wieloletniej działalności społecznej IGLOTEX systematycznie wspiera ponad 50 instytucji i placówek, jak również jest sponsorem wielu eventów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.

O PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) jest pomostem między Polską Strefą Inwestycji a przedsiębiorcami, udzielając ulgi podatkowe w imieniu właściwego ministra gospodarki. Strefa realizuje zadania, których celem jest stymulowanie gospodarki i poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PSSE pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest jednym z 14 podmiotów regionalnych, odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych wynika z informacji, które przekazały nam Magdalena Zając i Katarzyna Górecka z Biura Prasowego Grupy IGLOTEX; Public Link Communications.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *