Centralny Port Komunikacyjny – konsultacje w Gdańsku. Przedstawiono pierwszą  wersję przebiegu linii kolejowych w ramach Programu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (centralnego lotniska)

Źródło ilustracji: prezentacja pt. „Regionalne konsultacje strategiczne. Centralny Port Komunikacyjny – Solidarity Transport Hub Poland”

Czas jazdy z Trójmiasta (przez Grudziądz) do CPK ma trwać około dwóch godzin

Źródło ilustracji: prezentacja pt. „Regionalne konsultacje strategiczne. Centralny Port Komunikacyjny – Solidarity Transport Hub Poland”

Centralny Port Komunikacyjny – Solidarity Transport Hub Poland, jeśli powstanie, znacząco wpłynie na polepszenie układu komunikacyjnego w Polsce. Przede wszystkim sprawi, że zmniejszy się emisja dwutlenku węgla – gazu cieplarnianego, wpływającego na wzrost temperatury na Ziemi. Po drugie – podróżowanie stanie się wygodniejsze i szybsze. Inwestycje towarzyszące budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego maja być realizowane w całym kraju i polegać będą m.in. na rozbudowie linii kolejowych.

Na zdjęciu: Autostrada A2. Przy niej, m.in. w gminie Baranów, ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, w tym jedno z największych w Europie, lotnisko. Fot. Kazimierz Netka.

Od kilku miesięcy organizowane są regionalne konsultacje strategiczne dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). W województwie pomorskim, odbyły się one 20 listopada 2019 roku w Muzeum II Wojny Światowej. Uczestniczyli w nich m.in. reprezentanci Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także samorządów – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Przypomnijmy, że konkretne przygotowania do budowy CPK zaczęły się nieco ponad 2 lata temu, gdy 7 listopada 2017 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. Następnym ważnym wydarzeniem była ustawa z dnia 6 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Proces konsultacyjny dotyczący szlaków kolejowych podzielony jest na etapy – wynika z materiałów – z prezentacji pt. „Regionalne konsultacje strategiczne. Centralny Port Komunikacyjny – Solidarity Transport Hub Poland”, którą przekazał nam Konrad Majszyk – Dyrektor Komunikacji i PR w spółce Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (Solidarity Transport Hub, STH).

Źródło ilustracji: prezentacja pt. „Regionalne konsultacje strategiczne. Centralny Port Komunikacyjny – Solidarity Transport Hub Poland”

Angielski wyraz: hub to po polsku piasta, czyli centralna część koła rowerowego. Powinny być też „szprychy”, łączące piastę – hub – z obwodem koła. I takie „szprychy: – szlaki kolejowe – powstaną w Polsce, w celu dobrego skomunikowania ważniejszych miast z centralnym lotniskiem. Jak owe „szprychy” mają być zbudowane, którędy przebiegać – można dowiedzieć się podczas konsultacji społecznych,a także przedstawić swe uwagi, propozycje. Planowanych jest 10 nowych tras kolejowych łączących CPK i Warszawę z większością regionów w Polsce.

Teraz, w pierwszym etapie, trwają regionalne konsultacje strategiczne z udziałem samorządu województw, organów administracji rządowej i władz samorządowych stolic województw. Omawiane są założenia dla linii kolejowych, dotyczące: uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych, planów rozwoju regionalnego; oferty wojewódzkiego publicznego transportu zbiorowego

Etapem drugim będą otwarte konsultacje lokalizacyjne. Uczestniczyć w nim będą wszyscy zainteresowani ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i branżowych. Przedstawione zostaną wstępne warianty tras linii kolejowych.

Trzeci etap poświęcony zostanie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – z udziałem wszystkich i zainteresowanych. W tym etapie przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach programu CPK w ujęciu międzygałęziowym. Przedstawiona zostanie wstępna ocena skutków środowiskowych realizacji poszczególnych linii kolejowych.

Źródło ilustracji: prezentacja pt. „Regionalne konsultacje strategiczne. Centralny Port Komunikacyjny – Solidarity Transport Hub Poland”

Czwarty etap to lokalne konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców i samorządów lokalnych. Spotkania zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, jednostkami samorządu terytorialnego – podczas prowadzenia szczegółowych prac studialnych i koncepcyjnych na które bezpośrednio będzie oddziaływało przedsięwzięcie. Wypracowana zostanie ostateczna propozycja wariantu inwestorskiego rozwiązań na poziomie lokalnym (np. uzupełnienie układów drogowo – ulicznych, preferencje mieszkańców dotyczące ochrony środowiska przed hałasem).

W piątym etapie odbędzie się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Postępowanie to ma odbywać się z udziałem społeczeństwa. Obejmie: określenie ram środowiskowych realizacji przedsięwzięcia i wybór wariantu; rozstrzygnięcia dotyczące DŚU – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU będą stanowiły podstawy do realizacji projektowych).

Etap szósty to postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Proces ten odbędzie się z udziałem właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji – na zasadach stron iw celu ochrony ich interesów prawnych.

A co wynika z dotychczasowy propozycji dotyczących budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym centralnego lotniska w Polsce?

Jeśli chodzi o województwo pomorskie i rozbudowę kolei, to możemy się spodziewać znacznej poprawy standardu i szybkości podróży pociągami. Stworzeniu dobrych połączeń regionów z CPK mają służyć zarówno nowe i modernizowane szlaki kolejowe będące teraz w gestii spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, jak również nowe odcinki, które powstaną w ramach realizacji programu budowy CPK.

Źródło ilustracji: prezentacja pt. „Regionalne konsultacje strategiczne. Centralny Port Komunikacyjny – Solidarity Transport Hub Poland”

Ważnym dla mieszkańców Pomorza i Kujaw, nowym szlakiem kolejowym, który zostanie zbudowany w ramach CPK, jest trasa od Warlubia, przez Grudziądz, Płock do Centralnego Portu Komunikacyjnego, w gminie Baranów, między Warszawą i Łodzią, przy autostradzie A2. Po powstaniu tego łącznika, znacznie skróci się czas podróży do Warszawy – przez Centralny Port Komunikacyjny.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie internetowej https://cpk.pl/pl/aktualnosci/centralny-port-komunikacyjny-zaprasza-do-konsultacji-rozwiazan-dla-nowego-lotniska .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *