Pomorze. Porozumienie między NFOŚiGW, spółką Geotermia Pyrzyce, gminą Pyrzyce, WFOŚiGW w Szczecinie oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. programu „Czyste Powietrze”. Efektem ma być modelowy programu wykorzystania zasobów podziemnych wód gorących do wsparcia lokalnej społeczności w walce z niską emisją

Źródło ilustracji: dr Mariusz Socha, prezentacja: Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. 

Geotermia jako narzędzie skutecznej walki ze smogiem. Inauguracja projektu „Laboratorium Pyrzyce”

Wypracowanie w Pyrzycach modelowego programu wykorzystania zasobów geotermalnych jako narzędzia wsparcia lokalnej społeczności w walce z niską emisją jest celem porozumienia zawartego między NFOŚiGW, spółką Geotermia Pyrzyce, gminą Pyrzyce, WFOŚiGW w Szczecinie oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. programu „Czyste Powietrze”. Dokument, inaugurujący projekt „Laboratorium Pyrzyce”, podpisano 14 listopada w Dniu Czystego Powietrza.

Wnioski i rekomendacje z projektu realizowanego w Pyrzycach – zawierające również propozycje zmian przepisów prawa wspierających wykorzystanie zasobów geotermalnych dla potrzeb wsparcia lokalnych systemów ciepłowniczych – trafią do administracji rządowej i samorządowej – napisano w komunikacie, który przekazał nam Departament Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komunikat zawiera też wypowiedzi:

– W lutym ubiegłego roku w Kancelarii Premiera inaugurowaliśmy program „StopSmog”, w ramach którego uruchomiliśmy działanie „Laboratorium Skawina” mające na celu wypracowanie najlepszych narzędzi współpracy rządu i samorządu terytorialnego wspierających ocieplenie domów i wymianę starych kotłów przez osoby ubogie energetycznie. Dzisiaj uruchamiamy „Laboratorium Pyrzyce”, którego celem jest zbadanie w jaki sposób można wykorzystać odnawialne bogactwo naturalne, jakim jest geotermia oraz korzystającą z tego zasobu lokalną ciepłownię, dla potrzeb skutecznej walki z niską emisją – zapowiada współpracę pięciu sygnatariuszy porozumienia Prezes NFOŚiGW i Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny. – Konkretne, punktowe rozwiązania stosowane w miejscowościach borykających się ze smogiem przynoszą realne efekty, czego najlepszym przykładem jest Kraków, który zaczął odnosić zwycięstwa w walce ze smogiem. Od września tego roku w stolicy Małopolski obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Dzięki temu, mimo pierwszych przymrozków, czujniki jakości powietrza zachowały zielony kolor – podkreśla. – Z roku na rok ta poprawa będzie jeszcze bardziej odczuwalna wraz z sukcesywną likwidacją tzw. kopciuchów w gminach krakowskiego obwarzanka. O tym jak pomocna może być geotermia w walce ze smogiem może świadczyć to, że dzięki aktywności innej spółki portfelowej Funduszu – Geotermii Podhalańskiej, która dostarcza ok. 40% ciepła wykorzystywanego w Zakopanem – Zakopane, które jeszcze w 2016 r. figurowało na liście 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, nie zostało umieszczone na kolejnej liście opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia w 2018 r. – mówi Prezes Funduszu.

Podpisane w Pyrzycach porozumienie przewiduje powołanie przez sygnatariuszy zespołu roboczego, którego zadaniem będzie opracowanie w ciągu miesiąca mapy drogowej działań mających na celu znaczące ograniczenie, a docelowo – likwidację niskiej emisji na terenie gminy Pyrzyce. Kluczowym narzędziem dla realizacji tego zamierzenia będą zasoby i potencjał spółki Geotermia Pyrzyce, której udziałowcami są NFOŚiGW, WFOŚiGW w Szczecinie oraz gmina Pyrzyce. Pyrzycka spółka jest firmą o ponad 20-letnim doświadczeniu w eksploatacji wód geotermalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Stosuje innowacyjne metody na skalę światową, np. super miękkie kwasowanie, które zapobiega zjawisku kolmatacji i zyskało międzynarodowe uznanie oraz nagrodę specjalną Komisji Europejskiej w roku 2015. Produkcja ciepła w pyrzyckiej Geotermii jest oparta na wykorzystaniu gorących wód, czerpanych z głębokości 1640 metrów, o temperaturze 64°C.

– WFOŚiGW w Szczecinie we współpracy z Narodowym Funduszem oferuje mieszkańcom naszego regionu bogate możliwości finansowania montażu odnawialnych źródeł energii – m.in. w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. Stawiamy nie tylko na energię słońca i wiatru, ale również geotermalną, wspierając działania Geotermii Pyrzyce, w tym m.in. wykonanie odwiertu GT1-bis, dzięki któremu jeszcze skuteczniej można pozyskać ciepło z głębi ziemi – mówi Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Mirowski. – Fundusz wspiera także działania edukacyjne, dotyczące rozwoju energii odnawialnej. Wśród nich jest nowoczesne laboratorium OZE, które od wiosny 2018 r. działa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i pozwala studentom poznać, w oparciu o nowoczesne technologie, sposoby dbania m.in. o jakość powietrza, którym oddychamy.

Poza zobowiązaniem do wspólnego opracowania mapy drogowej likwidacji niskiej emisji w Pyrzycach dzięki zasobom geotermalnym, strony porozumienia ustaliły wsparcie doradcze NFOŚiGW dla gminy w postaci szkoleń dla energetyków gminnych oraz wspólne działania edukacyjne. Doświadczenia z „Laboratorium Pyrzyce” będą niezwykle pomocne przy doskonaleniu programów walki z niską emisją oraz wszelkich systemów wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w transformacji energetycznej ich lokalnych systemów ciepłowniczych – poinformował Departament Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(K.N.)

Czytaj również w portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *