Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Sześć razy więcej kobiet  niż mężczyzn interesuje się na Pomorzu rozpoczęciem działalności na własny rachunek. Taki wniosek można wysnuć, analizując obecność na szkoleniu dotyczącym tworzenia biznesplanu.

Fot. Kazimierz Netka

Pomorzanki śmielej podejmują ryzyko prowadzenia własnej firmy?

Fot. Kazimierz Netka

Na Pomorzu plany biznesowe i pomysły na własne przedsiębiorstwa mają przede wszystkim panie. One, bardziej niż mężczyźni, interesują się wiedzą dotycząca sposobów i zasad zakładania i finansowania firm. Oczywiście, każde przedsiębiorstwo powinno na siebie zarabiać i jeszcze dostarczać właścicielowi jak najwięcej pieniędzy, ale są też środki na wspieranie tej działalności: dotacje, a także różne instrumenty finansowe.

Fot. Kazimierz Netka

Jak rozpocząć działalność na własnych rachunek? Jak uzyskać pomoc finansową na początek? Jak przekonać np. pożyczkodawców, że przedsięwzięcie się powiedzie? O tym można było dowiedzieć się podczas szkolenia pt. „Tworzenie biznesplanu jako załącznika do projektów finansowanych z funduszy europejskich. Szkolenie dla osób zakładających działalność gospodarczą”, zorganizowanego 18 listopada 2019 roku w Agencji Rozwoju Pomorza, przez tę Agencję oraz przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Na wspomniane szkolenie przybyło około 30 osób, czyli zaledwie nieco więcej, od liczby osób uczestniczących w innego rodzaju spotkaniach, służących przekazywaniu biznesowej wiedzy. W tym jednak przypadku, zdziwienie mogą wzbudzić proporcje kobiet i mężczyzn: Pań było około sześć razy więcej niż Panów!

Fot. Kazimierz Netka

Wiedzę na temat rozpoczynania własnej działalności gospodarczej i możliwościach uzyskiwania pomocy finansowej na początek, przekazywały uczestnikom m.in. panie: Katarzyna Laskowska, Justyna Janczak i Joanna Wołczyk z Agencji Rozwoju Pomorza. Oto zagadnienia, przedstawione słuchaczom: Formy wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki UE i krajowe); Czym jest biznes plan i czemu ma służyć? Podstawowe pojęcia dotyczące planowania i tworzenia biznesplanu; Funkcje i cele biznesplanu; Opracowanie wizji i misji planowanego przedsięwzięcia; Analiza SWOT; Biznesplan krok po kroku – szczegółowa analiza struktury biznesplanu.

Fot. Kazimierz Netka

W części warsztatowej, zatytułowanej: Biznesplan jako załącznik do wniosku o dotację na założenie firmy: Uczestnicy szkolenia mieli za zadanie opracować taki dokument dotyczący założenia i prowadzenia ogrodnictwa.

Na zakończenie program szkolenia przewidywał wykład pt.: Źródła informacji o Funduszach Europejskich – czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach.

Fot. Kazimierz Netka

Szkolenie pt. „Tworzenie biznesplanu jako załącznika do projektów finansowanych z funduszy europejskich. Szkolenie dla osób zakładających działalność gospodarczą”. Było jednym z wydarzeń, organizowanych w Pomorskiem w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zostało sfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *