Pomorze staje się oknem na świat dla Skandynawów. Metsä, fińska firma, ogłosiła, że umacnia się w Gdańsku. Zwiększyła zatrudnienie, dając pracę również osobom z południa i centrum Polski. To kolejna spółka zza Bałtyku, która widzi w Trójmieście dobre warunki do rozwoju i ekspansji stąd na Europę środkową, kraje Bliskiego Wschodu i Afryki

Fot. Kazimierz Netka.

Województwo pomorskie staje się oknem łączącym logistycznie i informacyjnie gospodarkę skandynawską z gospodarką światową

Kolejne święto rozwoju biznesu w Pomorskiem obchodzono w Gdańsku 19 kwietnia 2023 roku. Swe plany przedstawiła Metsä – firma z Finlandii, funkcjonująca w Pomorskiem od 11 lat, a jej nowo otwarte centrum usług zajmuje się obsługą klientów i usługami logistycznymi dla regionu EMEA – poinformowała nas Barbara Merchel-Czech – dyrektor Dział Promocji Agencji Rozwoju Pomorza.

Fot. Kazimierz Netka.

Na uroczystość, zorganizowaną w siedzibie Metsä przy ul. Jana Heweliusza w centrum Gdańska, przybyli m.in.: Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego; Piotr Borawski – wiceprezydent Gdańska, Piotr Ciechowicz – wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Marcin Grzegory – Deputy Director w Invest in Pomerania – zajmującej się wprowadzaniem zagranicznych inwestorów w realia i warunki działania w Polsce, Paulina Śmigielska – BSS Investor’s Support Project Manager w Invest in Pomerania, Alan Aleksandrowicz – prezes InvwestGda – Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, prof. Marek Grzybowski – prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Gospodarzy reprezentowali m.in. Mika Joukio – CEO of Metsä Board, Eeva Kokkonen – Supply Chain Director EMEA, Metsä Board, która prowadziła uroczystość inaugurującą ceremonię oficjalnego rozpoczęcia reinwestycji Metsä w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Gości powitał, swą wypowiedzią, przedstawiając charakterystykę spółki Metsä i jej działalność, Mika Joukio – CEO of Metsä Board, czyli prezes zarządu tej firmy.

Fot. Kazimierz Netka.

Oficjalnego otwarcia wzmocnionej w Pomorskiem firmy Metsä dokonano tradycyjnym przecięciem wstęgi. Potem były rozmowy na temat rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych, a przykładem jest właśnie Metsä – co podkreślił w swym wystąpieniu Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Piotr Borawski – wiceprezydent Gdańska wskazał na fakt, że Metsä swą działalnością wpisuje się w plany rozwojowe Gdańska, zawarte w strategii rozwoju tego miasta na najbliższą dekadę lat.

Oto wiadomości, przekazane nam przez Annę Bochyńską – głównego specjalistę w Dziale Promocji Agencji Rozwoju Pomorza:

Metsä otwiera nowe centrum wsparcia łańcucha dostaw w Gdańsku

Metsä Board – część Metsä Group – wiodący europejski producent materiałów pochodzenia drzewnego, otworzył nowe centrum wsparcia łańcucha dostaw w Gdańsku. Jest to kolejny krok w rozwoju centrum usług wspólnych ulokowanego w Polsce.

Fot. Kazimierz Netka.

Metsä Board jest wiodącym producentem tektury litej i białych kraftlinerów (wytwarzanych z włókien pierwotnych) w Europie oraz największym na świecie producentem powlekanych białych kraftlinerów. Zastosowane czyste, włókna pierwotne są zasobem odnawialnym, pochodzącym z lasów północnej Europy zarządzanych w sposób zrównoważony. Firma, która zatrudnia około 2250 pracowników, osiągnęła sprzedaż w wysokości 2,5 miliarda euro w 2022 roku.

Rozwój w Gdańsku

Nowy oddział – Metsä Board – mieści się w sercu Gdańska, w tym samym budynku, w którym już wcześniej Metsä Group miała swoje centrum serwisowe. Powstało ono w 2012 roku w celu realizacji usług finansowych i od tego czasu jego zakres został poszerzony o zakupy oraz usługi dotyczące danych. Wszystkie te funkcje w jednej lokalizacji przyczyniają się do lepszej komunikacji i synergii w firmie.

– Nowopowstałe Centrum zapewnia obsługę klienta i wsparcie logistyczne dla regionu EMEA. Ponad 100-osobowy zespół, w tym 74 specjalistów ds. obsługi klienta i 26 specjalistów ds. logistyki, obsługuje ponad 1000 klientów w 36 krajach i współpracuje z około 150 dostawcami. Liczni członkowie zespołu są obcokrajowcami, a cały zespół posługuje się 13 językami, w których firma świadczy swoje usługi – mówi Eeva Kokkonen, Supply Chain Director EMEA, Metsä Board.

Centrum zostało utworzone w celu rozwoju modelu operacyjnego, pozwalającego na dalsze doskonalenia współpracy z klientami i dostawcami oraz poprawie efektywności procesów. Scentralizowany hub pozwala na dalszy rozwój w zakresie wsparcia łańcucha dostaw, usług cyfrowych oraz harmonijnego budowania wartości dla międzynarodowych klientów.

Dlaczego Gdańsk?

Fot. Kazimierz Netka.

Potencjał inwestycyjny Gdańska i Pomorza jest dobrze znany, co potwierdza m.in. 5. pozycja w rankingu Mid-Sized European Regions of the Future 2023 – FDI Strategy, prowadzonym przez fDi Intelligence. Metsä zdecydowała o rozszerzeniu działalności, ponieważ Trójmiasto jest rozwiniętym ośrodkiem centrów usług biznesowych, z dużą podażą utalentowanych, wielojęzycznych pracowników. Łącznie, gdańskie centrum usług Metsä zatrudnia ponad 300 osób.

– Cieszę się, że Metsä rozszerza swoją działalność i lokuje kolejne centrum właśnie w Gdańsku. Świadczy to o atrakcyjności biznesowej regionu, który daje możliwość globalnym firmom rozwoju w wielu obszarach działalności. Trójmiejskie uczelnie umożliwiają naukę szerokiego spektrum języków obcych nawet tych najbardziej unikalnych. Jak widać, walory edukacyjne i kadrowe Pomorza są ważnym atutem dla firm prowadzących działalność na wszystkich kontynentach – właśnie takich jak Metsä – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Metsä Group współpracuje z lokalnymi uczelniami, organizując letnie praktyki w gdańskim centrum oraz dni otwarte dla studentów. Ich celem jest zainicjowanie współpracy również w ramach nowej inwestycji z Uniwersytetem Gdańskim, zwłaszcza z wydziałami filologii i logistyki.

– Nasze trwające i planowane inwestycje są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone materiały opakowaniowe. W 2023 roku Metsä Board zwiększy swoje moce produkcyjne w zakresie tektury litej i białych kraftlinerów po zakończeniu inwestycji w Husum w Szwecji i Kemi w Finlandii. Rozpoczęliśmy również wstępne prace inżynieryjne dla nowej fabryki tektury litej w Kaskinen w Finlandii, o rocznej zdolności produkcyjnej 800 000 ton, a decyzja o inwestycji ma zostać podjęta najwcześniej w 2024 roku – komentuje Mika Joukio, dyrektor generalny Metsä Board.

***

O Invest in Pomerania

Invest in Pomerania jest samorządową inicjatywą non-profit, koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Dowiedz się więcej na stronie: www.investinpomerania.pl . – poinformowała Anna Bochyńska – główny specjalista w Dziale Promocji Agencji Rozwoju Pomorza.

Oto zanotowane przez nas wypowiedzi uczestników uroczystości w firmie Metsä:

Jedna z machin napędowych rozwoju Pomorza

– Truizmem jest mówienie, ze sektor nowoczesnych usług na Pomorzu – to jest już taka tendencja globalna – ostał się tej globalnej recesji wywołanej, czy kryzysowi wywołanemu pandemią, potem wojną na Ukrainie a teraz oboma tymi czynnikami łącznie – mówił Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. – Przeprowadzone wspólnie z Bankiem Światowym badania atrakcyjności inwestycyjnej regionu pomorskiego pokazały, ze ten sektor, który reprezentujecie państwo, jest jedną z takich machin napędowych rozwoju całego Pomorza i poszczególnych jego części, co jest najbardziej chyba dowodnym przykładem i uzasadnieniem tego, że sektor ma się dobrze.

Fot. Kazimierz Netka.

Dotychczas na Pomorzu zatrudnionych jest w tym sektorze około 36 000 pracowników. Dzięki państwu, wiemy, ta liczba już ulega powiększeniu. Niezmiernie się z tego powodu cieszymy.

Około 25 procent – jedną czwartą część naszego Regionalnego Programu Operacyjnego zwanego w tym sezonie: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (pokazuje to period w którym będziemy operowali) – zostało przeznaczone na szeroko rozumiane wsparcie dla sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz dla wsparcia, bardziej ogólnie, biznesu.

To świadczy o naszym zdeterminowaniu i dostrzeganiu wagi tego typu działalności dla ogólnego obrazu cywilizacyjnego i rozwojowego naszego województwa. Wspomnę tutaj o znakomitej moim zdaniem, roli jaką spełnia w naszych warunkach wyspecjalizowana w tym zakresie jednostka: Invest in Pomerania.

Wszystko to byłoby za mało, gdyby nie naturalne otoczenie, naturalny entourage, w którym się znajdujemy: Pomorze, Gdańsk, czyli miejsca, które przyciągają inwestorów, bo stwarzają im dobre warunki do życia, dobre położenie, atrakcyjność turystyczna, bogata historia, multikulturowość, jednocześnie dużo wykwalifikowanych pracowników są elementami podwyższającymi tę atrakcyjność co na pewno potwierdza państwa obecność i ciągły rozwój jest tego najbardziej dowodnym przykładem.

Dziękując za waszą obecność, gratulując wam waszych znakomitych wyników i ekspansji firmy, proszę przyjąć – oprócz wyrazów uznania i gratulacji oraz życzeń na dobrą przyszłość – zapewnienie o naszej, ze strony regionu, współpracy nie tylko w ramach Invest in Pomerania, ale przede wszystkim za pomocą tej wyspecjalizowanej naszej dywizji – powiedział Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Wpisali się w cele rozwojowe Gdańska

– Panie marszałku, panie prezesie, szanowni państwo. Dziękuję, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. To jest bardzo miłe, że na takim spotkaniu mogę zauważyć średnią wieku, że jest tak wiele młodych twarzy, jest tak wiele osób, które wprowadzają dynamizm w tę organizację – mówił Piotr Borawski – wiceprezydent Gdańska. – Trwają spotkania z mieszkańcami naszego miasta dotyczące strategii rozwoju Gdańska 2030+. Dla nas szczególnie istotne jest właśnie takie wydarzenie, które pokazuje, jak dana inwestycja, dana firma, ale przede wszystkim wy jako zespół wpisujecie się dokładnie w te cele rozwojowe, które miasto Gdańsk przez najbliższą dekadę planuje realizować.

Gratuluję państwu tej inwestycji, cieszę się, że związaliście się z naszym miastem. Życzę państwu spełnienia swoich wyzwań, celów i tego, żeby ten rozwój trwał. Również dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać, a przede wszystkim, że te miejsca pracy tutaj w naszym mieście powstały, zarówno władzom województwa, władzom firmy, jak i naszym wyspecjalizowanym jednostkom, czyli Invest in Pomerania, InvestGDA. Bardzo dziękuję! – powiedział Piotr Borawski – wiceprezydent Gdańska.

Okno na świat dla skandynawskiej gospodarki

– Weszła do Gdańska bardzo mocna marka z dobrym doświadczeniem rynkowym – powiedział prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Fot. Kazimierz Netka.

– Metsä stworzyła poważne biuro, które zarządza całą logistyką tej firmy, które zarządza w różnych regionach świata. To jest dla mnie istotne, że absolwenci polskich uczelni mogą pracować w firmie, która pod względem logistyki jest wzorcową firmą i oferuje najwyższej jakości organizację pracy na rynku globalnym, a Gdańsk jest miastem morskim, więc działa na rynku globalnym. Pomorze faktycznie jest oknem na świat polskiej gospodarki, więc wejście takiej firmy jest bardzo ważne bo my jesteśmy już oknem nie tylko dla polskiej gospodarki, ale jesteśmy oknem dla wielu firm, takich jak ta, do całej gospodarki światowej otwieramy Pomorze. Zaczyna ono być oknem łączącym logistycznie i informacyjnie gospodarkę skandynawską z gospodarką – podsumował prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *