New Education Forum w Uniwersytecie Gdańskim, zorganizowane przez Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE). Naukowcy, nauczyciele, przedsiębiorcy, samorządowcy i młodzież rozmawiali o potrzebie zmian w nauczaniu, a także o konieczności zintensyfikowania edukacji cyfrowej. Zorganizowanie Forum było możliwe dzięki wsparciu z unijnego programu Erasmus+

Fot. Kazimierz Netka.

Uczmy się bo inaczej roboty nas zastąpią – powiedziała licealistka z Gdyni

Czego możemy się spodziewać po kształceniu, jeśli oświata, nauka i pracownicy tego sektora, nie mają zapewnionego należytego finansowania, po prostu są biedni? Ciągle jeszcze w wielu regionach naszego kraju, w tym również w Pomorskiem, są problemy z zapewnieniem odpowiednio wydajnego dostępu do internetu.

W pociągach, tramwajach widzi się młodych ludzi, także dzieci, bez przerwy wpatrzonych w smartfony. Na lekcjach w polskich szkołach te urządzenia angażowane są do nauczania w zaledwie około 5 procentach; podobnie jest z wykorzystywaniem internetu. W środowisku akademickim też zauważa się odstąpienie od kształcenia z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Tymczasem już młodzież ostrzega: uczmy się, bo roboty nas zastąpią. Słychać też słowa pocieszenia, że w jednej z branż wskutek transformacji cyfrowej zajęcie straci w USA około 130 000 osób, ale przybędzie 170 000 miejsc pracy

Tej problematyce było poświęcone międzynarodowe New Education Forum (NEF) czyli Forum Nowej Edukacji w Uniwersytecie Gdańskim, w dniach 17 i 18 kwietnia 2023 roku. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej konferencji, skorzystawszy z zaproszenia:

18 kwietnia 2023 na Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Geografii, s. 205, odbędzie się kolejna edycja New Education Forum, na którą Was serdecznie zapraszamy. NEF Gdańsk będzie szczególnie ważny, ponieważ właśnie podczas wydarzenia zaprezentujemy Wam rezultaty 2-letniego projektu, który Centrum Innowacyjnej Edukacji miało przyjemność koordynować współfinansowanego z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej.

Fot. Kazimierz Netka.

New Education Forum Gdańsk skupi się przede wszystkim na następującej tematyce: Digital Education Action Plan a zmiany na pomorskim rynku pracy: oczekiwania pracodawców i wyzwania dla szkolnictwa; Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Pomorzu; Rola samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do cyfrowej i zielonej transformacji; Szkoła w procesie nieustającej zmiany: dobre praktyki edukacji cyfrowej (w tym gamifikacja); Pomorskie rekomendacje dla European Year of Skills.

Oto, co zanotowaliśmy

Cyfryzacji trzeba uczyć dzieci od najmłodszych lat

– Bardzo chcemy aby dzisiejsze forum, dzisiejsze spotkanie było też taką świetną płaszczyzną wymiany myśli wszystkich interesariuszy zagadnień związanych z edukacją, z rozwojem edukacji w Polsce, także na Pomorzu, biorąc pod uwagę specyfikę, czy też wyznaczenie w jaki sposób mamy budować relacje pomiędzy przedsiębiorcami zainteresowanymi wykształconymi kadrami, w jaki sposób budować relacje z nauczycielami ale także z samymi zainteresowanymi, z uczniami – powiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Z jednej strony mowa jest o wielkich projektach, które są wielkim wyzwaniem, ale dzisiaj zmieniająca się rzeczywistość jest sama w sobie wielkim wyzwaniem, nie wynikających tylko z planów inwestycyjnych w naszym regionie, o czym mówimy przy okazji budowy elektrowni nuklearnej czy też siłowni wiatrowych. Zresztą praktyka to pokazała, że w jakimś momencie musieliśmy szybko przestawić się, wejść w proces digitalizacji, nauczenia się wykorzystywania technologii cyfrowych w procesie nauczania. To była duża trudność, z całą pewnością dla nauczycieli wszystkich szczebli, bardziej szkół podstawowych czy też w średnich niż na uczelniach, ale i tam jest pewnie to niemały problem. Powinniśmy w sposób otwarty mówić o tym, że zmieniająca się szkoła i zmieniająca się rzeczywistość, w tym w szczególności cyfryzacja, która jest z jednej strony wymaganiem stawianym przez Komisję Europejską. Jest jednym z celów polityki, którą Unia Europejska prowadzi wobec krajów członkowskich na swoim obszarze, a więc chodzi o dostępność do internetu, o ograniczenie skali wykluczenia cyfrowego. To wymaga nauki od najmłodszych lat w szkołach podstawowych, później w szkołach średnich i wyższych. W jaki sposób uczyć tych nowych kompetencji, cyfrowych, które później ułatwią znalezienie się na rynku pracy? Myślę, że to jest ogromne zagadnienie, które wymaga pogłębionej dyskusji wszystkich interesariuszy. Dlatego jestem bardzo wdzięczny za tę inicjatywę, za to, że możemy ją kontynuować tutaj w Gdańsku w obecności nauczycieli, pedagogów, także uczelni – powiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

Rekomendacje, wypracowane w Gdańsku, zostaną przedstawione w Parlamencie Europejskim

– Dziękujemy za zaproszenie do Gdańska – powiedziała Joanna Bochniarz – dyrektor generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji:

Fot. Kazimierz Netka.

– Jest to 28. Forum, które odbywa się kilka razy w ciągu roku w regionach europejskich, po czym nasze rekomendacje, które tutaj dzisiaj wypracujemy, zabierzemy do Parlamentu Europejskiego, gdzie zapraszam pod koniec roku. Tam będziemy pokazywali, co wypracowaliśmy, które dobre praktyki powinny być przełożone i dofinansowane również ze środków unijnych. Natomiast, żeby wypracować tego typu rekomendacje, potrzebny jest dialog. Jak pan marszałek wspomniał, to nie powinien być dialog zawężony do osób, które pracują na co dzień w szkole, to nie jest tylko i wyłącznie wyzwanie dla samych nauczycieli czy rodziców, uczniów, a to jest też temat, w który chce – jak widać – zaangażować się samorząd. To jest też miejsce, w którym chcemy usłyszeć głos pracodawców. Oni mówią, że tych zmian cyfrowych, dostosowania się do zielonej transformacji, nie zatrzymamy tak samo, jak nie zatrzymaliśmy budowy kolei, mimo że były takie próby, tak samo tutaj musimy się przygotować na to, że cyfrowych rozwiązań będzie w naszym środowisku coraz więcej. Badania, które będziemy tutaj prezentować dzisiaj, pokazują, że młodzi ludzie tylko w 5 procentach na co dzień korzystają z internetu w szkołach, w polskich szkołach. Podobnie jest jeśli chodzi o wykorzystanie smartfonów. To jest tylko oczywiście przykład, natomiast sami nauczyciele też są świadomi, że polska szkoła, niestety, nie nadąża za zmianami. 68 procent polskich nauczycieli twierdzi, że szkoła po prostu nie przygotowuje młodych ludzi do wejścia w dorosłość. Więc, porozmawiajmy w takim szerokim dialogu, jak możemy zrobić tę zmianę, żeby była ona jak najbardziej zrównoważona i jak najbardziej trwała, a to wymaga szeroko pojętego dialogu. To, że jesteśmy tutaj na Uniwersytecie, nie jest przypadkiem, dlatego, że chcemy by młodzież dalej się rozwijała, a Uniwersytet Gdański ma dla niej bardzo ciekawe propozycje. Pytanie jest czy młodzież już wie, że powinna z niej skorzystać, czy zdaje sobie sprawę jak wielkie zmiany będą nadchodzić na rynku pracy tutaj na Pomorzu, bo właśnie mówimy na przykład o offshore i jak w związku z tym oni się powinni przygotowywać, by znaleźć sobie miejsce pracy tutaj – mówiła Joanna Bochniarz – dyrektor generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Zmieniliśmy na uczelni model kształcenia nauczycieli

– Uczestniczymy w dialogu dotyczącym przyszłości kształcenia – powiedział prof. Arnold Kłonczyński – prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

– Z jednej strony mamy doświadczenia i badania naukowe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, które starają się opisać rzeczywistość, z którą mamy do czynienia dzisiaj w okresie popandemicznym, a jednocześnie mamy własne doświadczenia, właśnie te popandemiczne wynikające z pracy zdalnej ze studentami i z tymi przyszłymi studentami, którzy są jeszcze w szkołach średnich, których zapraszamy też na uczelnie. Chodzi o to, że obserwujemy dzisiaj również w naszym środowisku akademickim odstąpienie od kształcenia z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ono jest bezpieczniejsze, wydaje się, że ta pandemia wymusiła tego rodzaju model kształcenia i dzisiaj już możemy się z niego wycofywać. To byłoby niedobre, to byłoby ze szkodą dla kształcenia, ale nie tylko dla samego procesu, również dla przyszłości związanej z – jak tu było dzisiaj powiedziane – z rynkiem pracy, także tym pomorskim.

Wydaje się, że złożenie tych wielu elementów, które uczelnia może tu dostarczyć, w takiej dyskusji mogą się przydać. Kształcimy nauczycieli, więc dla nas ta dyskusja jest niezwykle istotna, ponieważ musimy wykształcić odpowiednie kadry do tego, żeby po zakończeniu swej edukacji, tej uniwersyteckiej, ci nowi nauczyciele byli do tego przygotowani. Dzisiaj jest z tym nienajlepiej – musimy też jasno to powiedzieć. Ta diagnoza jest bolesna również i dla nas. Zmieniliśmy na uczelni model kształcenia nauczycieli; w tym roku po raz pierwszy kształcimy ich inaczej, ale nie oznacza to zwiększenia zainteresowania tym zawodem. Przeciwnie, ciągle notujemy spadek liczby studentów na specjalnościach kształcących nauczycieli.

W związku z tym stoimy przed takim bardzo ważnym krokiem, który musimy wykonać: dalsza modernizacja procesu kształcenia nauczycieli, zachęcanie ich by do tego zawodu weszli, ale również wyposażenie ich w takie umiejętności, które będą przydatne ich uczniom – stwierdził prof. Arnold Kłonczyński – prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.

Przede wszystkim współpraca

– Witam w moim kochanym Uniwersytecie Gdańskim – powiedziała prof. Anna Jurkowska-Zeidler – prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego:

Fot. Kazimierz Netka.

Pani prorektor wyraziła zadowolenie, że dzisiaj występuje w duecie z panem prorektorem profesorem Arnoldem Kłonczyńskim. Poinformowała, że również będzie profesor Sylwia Mrozowska – prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, która opowie o wszystkich wzywaniach dotyczących technologii cyfrowej.

Cieszę się, że po raz kolejny Uniwersytet Gdański jest miejscem otwartej, dobrej debaty w bardzo ważnym temacie – mówiła prof. Anna Jurkowska-Zeidler. Tak, jak powiedział pan marszałek, jesteśmy wszyscy zaangażowani w zmianę, ale żeby to dostrzec, sami się musimy zmienić.

Pani prorektor zwróciła też uwagę na to, że musimy wszyscy uwierzyć, że jesteśmy częścią tej zmiany, to że jesteśmy tutaj dzisiaj, to dowód, jak ważna jest współpraca metropolii, ale też w ramach Związku Uczelni Fahrenheita, a także międzynarodowa,  w ramach European University of the Seas: Sea-EU.

Pani prorektor Anna Jurkowska-Zeidler powiedziała też, że ma wrażenie, że gdy rozmawia z nauczycielami, ze swymi kolegami, koleżankami akademikami, to wszyscy kochają tę pracę bo chcą pracować z młodzieżą, bo chcą się dostosowywać do wyzwań, które są przed nimi. I to jest wspaniały moment takiej transformacji. Ona przyśpiesza, wywołuje w nas bardzo często obawy, ale jesteśmy w dialogu, bardzo uważnie się słuchamy, odpowiadamy przede wszystkim na potrzeby.

Pani prorektor wspomniała też, że dotykają nas za każdym razem jakieś kryzysy w ostatnich dekadach; od kryzysu ekonomicznego, kryzysu pandemii, kryzysu wojny. Dodała, że bardzo się jej podoba to, że tak bardzo fajnie są zaadresowane umiejętności cyfrowe w szkole, ponieważ sztuczna inteligencja jest jednak sztuczna. Im szybciej zauważymy, że ona naprawdę daje duże możliwości ale niesie też z sobą zagrożenia, to będzie lepiej. Czytając badania Instytutu Gallupa, to zmienia się coś w polskiej edukacji. Po pierwsze będą rosły w siłę umiejętności miękkie, a nie twarde. Prawie 70 procent przyszłego modelu edukacji to będą umiejętności miękkie. Czyli tak naprawdę kompetencje społeczne, emocjonalne, poznawcze, interdyscyplinarność, praca w grupie, praca w zespole projektowym, będą się liczyć.

Prorektor profesor Anna Jurkowska-Zeidler powiedziała też, że zajmuje się sztuczną inteligencją, jest prawniczką, i widzi, jak czat dzieci wpływa na ludzkie relacje dotyczące osądów moralnych. Widzi to, że algorytmy naukowe i widzą to badacze, że dochodzi do naruszania równości płci; widzi jak wykorzystywane są algorytmy hołdujące rasizmowi. I to są już wyniki badań, a nie przewidywania. Co oznacza, że refleksja, która nas czeka – i to jest nasze zadanie jako humanistów – to jest relacja człowiek – technologia oraz tak zwany cyfrowy humanizm czyli umiejętność łączenia kompetencji cyfrowych i technologicznych z tym, co umiemy najlepiej jako ludzie: z oszacowywaniem pewnego rodzaju ryzyk z pewnym osądem moralnym, z nauką o wartościach. Dzisiaj na te pytania nie odpowiemy. Wyzwaniem chyba takim najważniejszym jest to jak nauczyć się żyć – i naszych studentów – w naszym środowisku, jak nauczyć ich krytycznego myślenia, jak w dzisiejszych czasach degradacji prawa uczyć studentów prawa, jak to zrobić, żeby nie ujawniać własnych poglądów politycznych – to jest dodatkowym wyzwaniem – uczyć krytycznego myślenia w stosunku do tego, co wychodzi ze sztucznej inteligencji.

Musimy nauczyć się mądrze korzystać z technologii, krytycznie, pracować w grupie, bo dzisiaj ten podział, który budowaliśmy przez lata – a to jest bardzo widoczne – na humanistów i przedstawicieli nauk ścisłych – zaciera się, bo w każdym projekcie informatycznym musi być ktoś z nauk społecznych, musi być socjolog, musi być ktoś, kto zna się na wartościach, wie jak zapisać równość płci, jak o to dbać. To jest nasze zadanie.

Ważna jest otwartość i odwaga do indywidualnych wypowiedzi, których uczymy w szkole i uczymy na studiach, ona musi mieć swoje odzwierciedlenie także w występowaniu na forum publicznym, bo za chwilę będziemy mieć dużo zdarzeń, w których trzeba dochodzić znaczenia własnych i wspólnych spraw. Bo już my tego uczymy się tego na poziomie europejskim, my nie zaadresujemy problemu lokalnie.

Zachęcam do ćwiczeń etycznych i empatycznych, które opierają się na symulacyjnej grze wyobraźni: jakie dzisiaj właściwie jest miejsce człowieka na powierzchni kuli Ziemi – miejsca, które dzielimy ze wszystkimi, w tym także z nie ludzkimi istotami. To jest bardzo ważne, żeby dzisiaj wiedzieć, gdzie my w ogóle jesteśmy i tak naprawdę co chcemy osiągnąć i wtedy ta rozmowa o zawodach przyszłości, o przyszłych kompetencjach, których się uczymy, ona naprawdę będzie łatwiejsza, bo bardzo często właśnie dzięki rozmowie chociażby z otoczeniem biznesowym my wiemy, jakie są potrzeby – powiedziała prof. Anna Jurkowska-Zeidler – prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Konwent Gospodarczy przy FarU

Przykładem współpracy nauki z biznesem może być Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU), który został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Przy FarU istnieje Konwent Gospodarczy. Tworzą go zaproszeni przez Rektorów wspomnianych Uczelni przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw reprezentujących różne dziedziny gospodarki, organizacji gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu. Dr Zbigniew Canowiecki – przewodniczący tego Konwentu, prezydent Pracodawców Pomorza powiedział nam, że w przyszłym tygodniu, 27 kwietnia, Konwent będzie obradował w przedsiębiorstwie Flex w Tczewie. Flex wykonuje m.in. urządzenia do technologii 5G – najnowszej generacji łączności telefonicznej, internetowej. To jest bardzo ważne dla edukacji cyfrowej, bo 5G znacząco zwiększy możliwości przesyłu informacji i danych przez łącza internetowe.

Fot. Kazimierz Netka.

Postęp technologiczny jest ogromny, cyfryzacja postępuje, a my się pauperyzujemy, poprzez szkołę

– Jedną uwagę mam do tych wszystkich wypowiedzi, bo nikt tego nie poruszył, że edukacja jest niedofinansowana i to jest problem – stwierdził Tomasz Limon – prezes zarządu Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza. – Nauczyciele są słabo opłacani zarówno na poziomie szkół średnich, podstawowych jak i wyższych. Nie może być tak, że nauczyciel stażysta w szkołach dostaje minimalną krajową pensję. To jest w ogóle skandal i nikt nie idzie uczyć do szkoły, nie ma nauczycieli,; ich brakuje, nie ma kim uczyć. Szkolnictwo branżowe i szkolnictwo techniczne borykają się z brakiem nauczycieli zawodu. Kto będzie za kilka lat uczył? Postęp technologiczny jest ogromny, cyfryzacja postępuje, a my się pauperyzujemy, poprzez szkołę, gdzie nie ma nauczycieli, nie ma komu uczyć. Za chwilę uczniowie staną sami sobie, po prostu, bo nikt nie chce iść do szkół; jest problem ogromny z nauczycielami. O tym trzeba też wspomnieć.

Drugi problem, który jest, to za każdym razem gdy zmieniają się władze, jest nowy minister i przeprowadza jakąś reformę edukacji. I wygląda to tak, że zamiast reformy jest destabilizowanie i rujnowanie tego systemu. Jedni przychodzą, likwidują gimnazja, inni przychodzą i powołują gimnazja, inni powołują nowe przedmioty, inni stawiają na narodowość i na jakieś pobudki patriotyczne. To w ogóle jest skandaliczne i tak dalej nie pójdziemy z tym wszystkim – podsumował Tomasz Limon – prezes zarządu Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza.

Byłoby bardzo trudno zrealizować taki program bez Erasmusa

Napisaliśmy, że organizowanie New Education Forum jest możliwe dzięki wsparciu z zasobów finansowych Erasmus+. Jakie znaczenie ma ten program?

– Erasmus+ bardzo pomaga nawiązać współpracę międzynarodową i czerpać od innych dobrych rozwiązań szczególnie w zakresie edukacji – powiedziała Joanna Bochniarz – dyrektor generalna  Centrum Innowacyjnej Edukacji:

Fot. Kazimierz Netka.

– Natomiast nie mówimy tutaj tylko o wymianie nauczycieli, wymianie uczniów, ale zdecydowanie bardziej szerzej. To znaczy namawiamy szkoły, ale też całe środowisko, które z nimi współpracuje, żeby stymulować dialog i żeby patrzeć jakie szkoła i jakie nauczyciele, uczniowie mają potrzeby i żeby to środowisko zewnętrzne mogło im pomóc. Dam przykład. Centrum Innowacyjnej Edukacji jest fundacją i w partnerstwach z firmami z zagranicy, ale też ze szkołami w Polsce, przygotowaliśmy platformę cyfrową dla polskich nauczycieli. Z nimi żeśmy ją skonsultowali, przetestowali, poprawili i teraz ona jest darmowym narzędziem, dostępnym dla wszystkich polskich nauczycieli. Każdy dostarcza to, w czym jest mocny, czyli na przykład nasze Centrum jest mocne w budowaniu właśnie tej współpracy. Partnerzy zagraniczni dostarczają rozwiązania cyfrowe. A żeby to było naprawdę potrzebne i skuteczne to potrzebujemy nauczycieli i uczniów by testowali te wszystkie rozwiązania, a to wszystko finansuje Erasmus.

Byłoby nam bardzo trudno zrealizować taki program bez Erasmusa; jest to narzędzie od wielu lat i jest coraz bardziej przyjazne, coraz łatwiej je obsługiwać – mówię o pisaniu wniosku, potem o wdrażaniu projektu czyli otrzymywanie funduszy, przekazywanie ich też do partnerów, a potem końcowo rozliczać – wszystko po to, by więcej instytucji mgło z niego skorzystać. Pamiętajmy, że właśnie Erasmus nie jest tylko dla szkół, nie jest dla konkretnych nauczycieli, dla uczniów, tylko mówimy o całym środowisku związanym z edukacją.

Mogą z tego skorzystać przedsiębiorcy. De facto polscy przedsiębiorcy też mają bardzo interesujące rozwiązania, które mogą Erasmusowi pokazywać szerzej nie tylko w Polsce. Mogą z tego korzystać organizacje pozarządowe, samorządy, więc tutaj naprawdę Erasmus pomaga tworzyć ten dialog, tworzyć takie miejsca jak New Education Forum Gdańsk czyli konkretne spotkania, gdzie jest wymiana wiedzy wszystkich interesariuszy edukacji – podsumowała Joanna Bochniarz – dyrektor generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Pomysły z Pomorskiego

– Dotarcie do nauczyciela, motywowanie go do możliwości przystosowania się do zmian, które wchodzą do szkoły – to jest podstawowe zadanie – powiedział Adam Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Po pierwsze interwencja, z której będą mogły korzystać tak zwane organy prowadzące, głównie jednostki samorządu terytorialnego, odpowiadające za organizację, funkcjonowanie szkół. My w województwie pomorskim od poprzedniego rozdania środków unijnych, czyli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na latach 2014 – 2020, założyliśmy, że musi być pewna polityka jednostek samorządu terytorialnego: wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, rady gminy, powiatu, ale także środowiska szkolnego i to, na czym nam bardzo zależy: ażeby również przedsiębiorcy, pracodawcy w tej grupie, którzy pracują nad zmianami w szkole, też mieli swój głos.

Przygotowujemy się w tej chwili do podziału środków w ramach tak zwanego Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027. To jest znaczna kwota bo jeśli wziąć pod uwagę Europejski Fundusz Społeczny+ czyli to o czym państwo bardzo dużo mówili w poprzednim panelu, czyli takie wsparcie w kompetencjach miękkich, kluczowych, a w tym cyfrowych – to tych pieniędzy mamy około 700 milionów złotych. To jest naprawdę wielki zastrzyk. Unia Europejska, Komisja Europejska duży nacisk kładzie właśnie na rozwój kompetencji miękkich, kompetencji kluczowych. Drugie wsparcie: ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli tak zwane pieniądze na infrastrukturę, na doposażenie pracowni, to jest ponad 100 milionów złotych. Mamy takie możliwości, by sensownie wykorzystać ten zastrzyk finansowy, który możemy pozyskać w ramach Unii Europejskiej.

To, na czym nam bardzo zależy, myślę że to jest też przesłanie tej konferencji, dzisiejszego Forum w Gdańsku: ażebyśmy zaktywizowali, wpłynęli na organ prowadzący ażebyśmy zaktywizowali przedsiębiorców działających na tym obszarze, ażeby powstały swego rodzaju zespoły projektowe, które wypracują taki model interwencji, który będzie odpowiadał na potrzeby środowiska lokalnego – na potrzeby gminy, miasta. To jest niezwykle ważne.

My zawsze edukację w województwie pomorskim traktowaliśmy jako narzędzie. Dość powiedzieć, że w poprzednim podejściu, w Regionalnym Programie Operacyjnym, było takie myślenie, żeby w ogóle edukacja nie pojawiła się jako priorytet. Czyli to było takie bardzo radykalne podejście, że edukacja jest po coś. Edukacja jest po to, żeby rozwijać uczniów, dzieci i młodzież ale w kierunku dawania sobie rady w życiu społecznym czy też na rynku pracy. Odeszliśmy od tego; to nie jest taki czas żebyśmy redukowali w taki sposób naszą edukację i w tym programie Fundusze Europejskie dla Pomorza edukacja jest bardzo wyraźnie wskazana, ale podobnie na kompetencje cyfrowe patrzymy trochę inaczej. My nie mamy takiej „szuflady”, z której można by wyciągnąć pieniądze na rozwój kompetencji cyfrowych. Podkreślamy znaczenie kompetencji kluczowych. To są głównie kompetencje społeczne, w 8 kompetencjach kluczowych jest również jedna kompetencja cyfrowa. Zwracamy również uwagę na to, że kompetencje cyfrowe dla nas są rzeczywiście takim kryterium horyzontalnym. W każdym projekcie, który będzie przedstawiał organ prowadzący, kompetencje muszą być dostrzeżone, ale powtarzam, one są ze względu na coś, a nie są celem samym w sobie – podsumował Adam Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Problemy poruszane podczas debat

Panel I miał temat: Wpływ cyfrowej transformacji na rynek pracy, pracodawców i samorząd.

Moderator: Jorge Gimeno Pawlowski – dyrektor Atland Consulting. Uczestnicy dyskusji: Piotr Patalas – wiceprzewodniczący ds. komunikacji Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego; Jakub Kaszuba – wiceprezes Pracodawców Pomorza; Krzysztof Jurczyk – dyrektor operacyjny Intel Technology Poland; Joanna Bochniarz – dyrektor e generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji; Zuzanna Jończyk i Julia Perlejewska – uczennice III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka.

Oto zagadnienia: Silna gospodarka cyfrowa napędzana przez Europejczyków posiadających umiejętności cyfrowe ma kluczowe znaczenie dla innowacji, wzrostu, tworzenia miejsc pracy i europejskiej konkurencyjności. Jednocześnie, ponad 70% Europejskich firm twierdzi, że brak personelu z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi jest przeszkodą w inwestycjach. Rozpowszechnianie technologii cyfrowych ma ogromny wpływ na rynek pracy i rodzaj umiejętności potrzebnych w gospodarce i społeczeństwie.

Prezentacja projektu NEF+ współfinansowanego z programu Erasmus+ ze środków UE – rewolucyjnego a zarazem innowacyjnego rozwiązania cyfrowego dopasowanego do potrzeb regionalnych partnerów, wspierającego wdrażanie metody Outdoor Learning. NEF+ łączy mocne strony Outdoor Learningu i cyfrowego uczenia się, tworząc nowe ścieżki dla sektora VET – Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (Vocational Education and Training).

Panel II: Rola szkół, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do cyfrowej transformacji. 

Moderacja: Joanna Bochniarz – dyrektor e generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji. Uczestnicy: prof. Arnold Kłonczyński – prorektor ds studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego; Adam Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Miriam Lanzetta – dyrektor Działu Projektów Unijnych w Lascò; dr Jule Hildmann – starszy pracownik naukowy, kierownik Działu Badań, CIE, Uniwersytet Edynburski; dr Grzegorz D. Stunża – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; Michalina Boniecka i Oliwia Karnowska – uczennice III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Zakres debaty: Edukacja i szkolenie muszą odpowiadać na wyzwania i realia XXI wieku: zaspokajać potrzeby uczniów i pomagać im radzić sobie z uczuciem stresu i niepokoju doświadczanym w obliczu kryzysu klimatycznego, pandemii i napaści Rosji na Ukrainę. 95% respondentów Open Public Consultation of Digital Education Action Plan uważa, że pandemia COVID-19 stanowi punkt zwrotny w sposobie wykorzystania technologii w edukacji i szkoleniach (Digital Education Action Plan, Open Public Consultation, 2020).

Jak szkoła może wyposażać uczniów w kompetencje potrzebne do kształtowania bardziej zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa? Jak może do tego celu wykorzystywać atrakcyjne narzędzia cyfrowe? Jakie są bariery edukacji cyfrowej i online? Prezentacja narzędzi cyfrowych projektu SPARKS współfinansowanego z programu Erasmus+.

Panel III poświęcony był zagadnieniu: Metropolia wobec rozwoju offshore: dobre praktyki wspierające edukację formalną.

Moderator: Jorge Gimeno Pawlowski – dyrektor Atland Consulting, Dyskutanci, według programu: Michał Glaser – prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot; Agnieszka Rodak – prezes zarządu Rumia Invest Sp. z o.o.; prof. Sylwia Mrozowska – prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju w UG; Jadwiga Piechowiak – dyrektor Zespołu Szkół Łączności; Joanna Rybicka-Gornowicz – Local Content Ekspert, RWE; Mikołaj Patyk – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Zakres debaty: Jak zapewnić praktyczne wsparcie dla nauczycieli i wychowawców by mogli przygotowywać do nowych zawodów swoich uczniów? Jakie są główne bariery w budowaniu rynku pracy offshore? Odpowiedzialność samorządów i szkół za przygotowanie lokalnych społeczeństw do zielonej transformacji.

Fot. Kazimierz Netka.

Na zakończenie program NEF Gdańsk przewidywał, że wystąpią następujące osoby: dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza – przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU); dr hab. Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; Joanna Bochniarz – dyrektor generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji. Zaplanowano też przedstawienie  Rekomendacji  Pomorskich  dla  European  Year of Skills.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *