Ponad 8 miliardów złotych z programów rządowych dla pomorskich samorządów w ciągu kilku lat. W ostatniej, VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, województwu pomorskiemu przyznano ponad 1,3 miliarda złotych na 270 zadań. Mimo to, nie wszyscy są zadowoleni

Fot. Kazimierz Netka.

Potężne wsparcie pomorskich samorządów pieniędzmi z rządowej puli

Źródło: KPRM.

W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS) do samorządów w całej Polsce trafi prawie 26 mld zł – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). – Dzięki tym dodatkowym środkom samorządy mogą remontować drogi, budować przedszkola lub boiska sportowe czy montować potrzebne oświetlenie przejścia dla pieszych. Te inwestycje zmieniają życie Polek i Polaków na lepsze. Dla naszego rządu istotny jest rozwój każdej wsi, gminy czy miasta. Dbamy o to, aby każdy zakątek w Polsce był doinwestowany. Od początku programu przekazaliśmy samorządom już ponad 71 mld zł na inwestycje bliskie ludziom.

A jak jest w województwie pomorskim? O tym mówiono w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, 9 października 2023 roku:

– Parę dni temu miałem przyjemność ogłosić VII edycję Polskiego Ładu. To było wtedy 200 milionów złotych na kilka zadań związanych z dofinansowaniem inwestycji strefach przemysłowych – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski:

Fot. Kazimierz Netka.

– Dzisiaj ogłaszamy kolejną, VIII transzę, jedną z tych największych transz, bo przypomnę, że pierwsza transza dla pomorskich samorządów to było 1 miliard 200 milionów. Druga transza to było 1 miliard 500 milionów, później dwie transze dla terenów po byłych PGR-ach to razem 500 mln złotych. To również strefy przemysłowe – to kolejne 500 milionów złotych., Jeżeli podsumujemy, to razem z tą ostatnią transzą która wynosi ponad 1 miliard 300 milionów złotych i 270 nowych inwestycji w powiatach i gminach, to razem dotacja dla samorządów w Polskim Ładzie, w ośmiu edycjach to kwota ponad 5 miliardów złotych.

Do tego należy doliczyć jeszcze w ostatnim czasie ogłoszone dwie transze programu ochrony zabytków, to jest 200 milionów złotych. Należałoby jeszcze powiększyć te dotacje bo to w tym samym okresie przypadała kwota 740 milinów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych no i oczywiście należałoby do tego dodać kwoty przekazane samorządom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – to w tej chwili już jest ponad 1 miliard 300 milionów złotych. W uproszczeniu można powiedzieć, że w zaokrągleniu ostatniej kadencji ta kwota przekazana pomorskim samorządom przekracza już 8 miliardów złotych z programów rządowych.

To jest skala inwestycji lokalnych, to na pewno ponad 1000 nowych inwestycji, które są realizowane właśnie dzięki temu, że uzyskują dofinansowanie z rządowych programów takich jak Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program Ochrony Zabytków i takich programów jak Sportowa Polska na przykład, które też finansują zadania związane z zadaniami własnymi szczególnie te w szkołach i obiektach sportowych.

W tej transzy – można powiedzieć, że każda praktycznie gmina dostała dofinansowanie. To dofinansowanie na terach powiatów przedstawia się następująco: największa kwota jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego na Pomorzu to są samorządy z powiatu starogardzkiego, bo to jest 143 miliony złotych. Natomiast powiat wejherowski, który jest jednym z największych powiatów, tam samorządy na terenie powiatu otrzymują kwotę 135 milionów złotych. W kolejności jest powiat słupski: 126 milionów, bytowski też przekracza kwotę 100 milionów. Powiat kościerski to 84 miliony, powiat kartuski to 79 milionów złotych. Podobne kwoty są na terenach powiatów takich jak chojnicki.

Źródło: KPRM.

To są zadania, które w większości dotyczą przebudowy, infrastruktury drogowej, ale nie tylko. Tutaj kolejny raz bardzo się cieszymy, że bardzo duża część kwoty z Polskiego Ładu trafia na rozbudowę szkół i przedszkoli. Tutaj mamy co najmniej kilkanaście dużych wniosków, bo nowe obiekty szkolne i przedszkolne, rozbudowa, są dofinansowane w gminach Kościerzyna, Borzytuchom, Brusy, Czersk, Przodkowo. To są inwestycje oświatowe, a każda z tych inwestycji to kwoty wielomilionowe, które pozwolą na zwiększenie, na poprawienie komfortu pracy edukacji w szkołach, przedszkolach, bo jak wiemy Polski Ład nie finansuje budowy żłobków. Tu jeszcze trzeba by doliczyć program Maluch Plus, który w tej edycji do 29 roku, podam dla przykładu to jest prawie 500 milionów złotych i to są żłobki, które nie znajdują się na liście inwestycji finansowanych z Polskiego Ładu, dlatego, że mają oddzielny, dedykowany program.

Dlatego ważne jest, że cały czas inwestujemy bardzo duże kwoty w obiekty oświatowe, sportowe, służące ochronie środowiska jak inwestycje w kanalizacje, oczyszczalnie ścieków – one również znajdują się na liście w ramach tych 270 zadań. Jak statystycznie byśmy podsumowali, to z samych ośmiu edycji Polskiego Ładu prawie 1000 zadań, a średnia wartość zadania to jest 500 mln złotych dofinansowania, ale to jest wartość średnia. Te zadania były od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów. Dla przykładu wniosek powiatu chojnickiego, o ile dobrze pamiętam, na budowę nowego odcinka drogi to około 15 milionów złotych. Średnio tak rzeczywiście jest, że powiaty uzyskują kilkanaście milionów złotych z tej transzy, a gminy średnio 8 milionów złotych, ale zdarzały się też takie gminy, jak na przykład Przodkowo, gdzie są dwa zadania za 12 milionów złotych dofinansowania. Szczegółowa lista wszystkich zadań znajduje się na naszej stronie internetowej i zachęcam wszystkich mieszkańców, żeby otworzyli tę stronę Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i sprawdzili, jakie zdanie będzie realizowane w ich gminie w ich okolicy – mówił Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

wojpomorskie

Źródło: KPRM.

– Szanowni państwo, ja chciałbym przede wszystkim podziękować panu wojewodzie – przedstawicielowi rządu w terenie, za to, że dba o rozwój naszego województwa, że tak dużo inwestycji jest realizowanych na terenie województwa pomorskiego – powiedział Piotr Karczewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Fot. Kazimierz Netka.

– To już nie dziesiątki czy setki milionów złotych, tylko miliardy – tak jak wspomniał pan wojewoda – trafiają tutaj na Pomorze na różne inwestycje: na drogi, na szkoły, na wodociągi, na oczyszczalnie ścieków czyli na całą infrastrukturę, która ma poprawić życie Polek i Polaków. I co najważniejsze, szanowni państwo, to ten rząd dba o zrównoważony rozwój całego województwa pomorskiego, całej Polski i to sposób praktyczny. Można by było wspomnieć o takich inwestycjach jak w Klukowej Hucie czy w Kamienicy Szlacheckiej zostały wybudowane piękne hale sportowe, czy ostatnio strażnica OSP w Gołubiu, którą mieliśmy razem z panem wojewodą okazję otwierać w ostatnią sobotę, czy oczyszczalnia w Wąglikowicach, czy szkoła i hala sportowa w Bytoni – to są wszystko miejscowości, które nie są siedzibami gmin. T są małe miejscowości, w których też żyją Polki i Polacy i to jest ważne, że ten zrównoważony rozwój w sposób praktyczny się odbywa.

Chcę powiedzieć na koniec, że pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – jestem doradcą pana prezydenta – również dba o zrównoważony rozwój i również wspiera wszelkie działania rządu, które służą Polkom i Polakom – powiedział Piotr Karczewski.

Nie wszyscy są zadowoleni z zakresu przydziału wsparcia. Żal ma samorząd wojewódzki. Szczegóły przekazał nam dyrektor Michał Piotrowski – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Miliony z Polskiego Ładu – nie dla Pomorza

 Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wyniki 7 i 8 edycji konkursu Polski Ład, w którym Samorząd Województwa Pomorskiego wnioskował łącznie o 380 mln zł. Niestety wszystkie wnioski (poza jednym – najniższym) zostały rozpatrzone negatywnie.

 W siódmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Samorząd Województwa złożył dwa wnioski:

1. Budowa obwodnicy Choczewa w ciągu Drogi Wojewódzkiej 213 (wnioskowane dofinansowanie 100 mln zł)

2. Rozbudowa układu drogowego Węzła Kowale w ciągu drogi ekspresowej S6 Obwodnica Trójmiasta (wnioskowane dofinansowanie 250 mln zł)

Obie inwestycje są ważne dla zwiększenia dostępu do stref na obszarze których lokują się podmioty gospodarcze, a w przypadku Gminy Choczewo rozpoczyna się budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Budowa Obwodnicy Choczewa ma za zadanie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości i zmniejszenie negatywnego oddziaływania ciężkiego ruchu jaki będzie się odbywał w czasie budowy elektrowni. Dzięki budowie Obwodnicy Choczewa zwiększy się również poziom bezpieczeństwa ruchu na odcinku przebiegającym przez miejscowość Choczewo.

Natomiast rozbudowa układu drogowego Węzła Kowale w ciągu drogi ekspresowej S6 Obwodnica Trójmiasta przyczyni się do zniwelowania zatorów drogowych jakie tworzą się na jednym z bardziej obciążonych węzłów drogowych w ciągu Obwodnicy Trójmiasta. Rozbudowa zakłada również zwiększenie dostępności drogowej do przyległych terenów, które rozwijają się intensywnie gospodarczo. Warto przypomnieć, że Samorząd Wojewódzki wykazał się dużą inicjatywą i na własny koszt opracował dokumentację projektową w zakresie umożliwiającym ogłoszenie zamówienia w formuje „Zaprojektuj i wybuduj”.

Brak zgody na dofinansowanie obu zadań negatywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu oraz swobodę ruchu w ciągu wskazanych dróg.

Źródło: KPRM.

W ósmej edycji Polskiego Ładu pomorski samorząd wnioskował o dofinansowanie trzech projektów:

1. Zakup 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi wojewódzkich zespołów pasażerskich (wnioskowane dofinansowanie 30 mln zł)

2. Modernizacja Drogi Wojewódzkiej 501 (wnioskowane dofinansowanie 7,9 mln zł)

3. Modernizacja Drogi Wojewódzkiej 502 (wnioskowane dofinansowanie 2 mln zł)

Tylko ten ostatni wniosek – modernizacja DW 502 – został rozpatrzony pozytywnie.

– Notoryczne pomijanie Pomorza podczas dzielenia finansowego wsparcia przez rząd zjednoczonej prawicy to prawdziwy skandal. Dosłownie kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs na modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. I również w tym konkursie SOR-y szpitali w Słupsku, Wejherowie, Gdyni i Gdańsku nie dostały ani złotówki – wylicza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – A przypomnę, że wkrótce w gminie Choczewo ma powstać elektrownia jądrowa. Gigantyczna inwestycja, przy której budowie pracować będą tysiące ludzi. Z tej perspektywy przebudowa DW 213 jest niezbędna, a nowoczesne i dobrze wyposażone SOR-y w Słupsku i w Wejherowie stają się obiektami wręcz strategicznymi. Niestety po raz kolejny nie możemy liczyć na wsparcie centralne. To dobitnie pokazuje, że póki co to nie rząd PiS, który chwali się budową elektrowni jądrowej, ale właśnie samorząd województwa dźwiga na swoich barkach wydatki na inwestycje mające być zapleczem dla tej budowy – podsumowuje marszałek.

Zadowolony jest Tczew i z dumą oznajmia, na co otrzymał dofinansowanie:

Termomodernizacja Centrum Kultury i Sztuki oraz przebudowa i modernizacja basenu przy ul. Wojska Polskiego to zadania, na które miastu Tczew przyznano dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na pierwsze z nich Tczew otrzyma 2 mln zł, na drugie: 15 mln zł – poinformowała Małgorzata Mykowska – kierownik Biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Tczewie. Oto szczegóły:

1. Nazwa inwestycji: Pierwszy etap kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Fot. Kazimierz Netka.

Opis: Zadanie polega na przeprowadzeniu pierwszego etapu kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Pierwszy zakres prac będzie obejmował opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie częściowego remontu dachu, elewacji oraz fundamentów wraz z ich izolacją. Budynek został wzniesiony w 1911 r. i od tego czasu nieprzerwanie pełni funkcje kulturalne. Jego powierzchnia wynosi ok. 3500 m2. Stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w architekturze tczewskiego Starego Miasta, jest to jedna z wizytówek Tczewa. Ze względu na swoje walory architektoniczne i wiek został objęty nadzorem miejskiego konserwatora zabytków. Budynek jest bardzo energochłonny, straty ciepła spowodowane brakiem izolacji termicznej i przestarzałą instalacją grzewczą są bardzo duże, co przekłada się na ogromne rachunki za ogrzewanie pomimo wdrażania wszelkich możliwych oszczędności. Termomodernizacja obiektu jest konieczna dla dostosowania obiektu do wymagań w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności. Dofinansowanie: 2 mln zł.

2. Nazwa inwestycji: Aktywny Tczew – przebudowa i modernizacja obiektu sportowo – basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie:

Fot. Kazimierz Netka.

Opis: Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i modernizację obiektu sportowo – basenowego znajdującego się w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 28A. To obiekt, który powstał w latach 70-tych, posiada dwie niecki basenowe. Jest intensywnie wykorzystywany przez placówki szkolne, kluby sportowe oraz mieszkańców Tczewa i okolic. W ramach zadania planuje się wykonać następujące prace budowlane: przebudowa i modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej; wykonanie systemu odzysku wody przelewowej na basenach; przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w tym wykonanie nowego systemu wentylacji i osuszania basenów; przebudowa instalacji grzewczych i dostosowanie do najnowszych wymagań w zakresie energooszczędności wraz z wymianą starych grzejników na nowe; przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne; przebudowa instalacji teletechnicznej wraz wprowadzeniem kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń za pomocą rozwiązań systemowych; przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej. Wykonane zostaną ponadto niezbędne prace budowlane, remontowe i wykończeniowe wewnątrz obiektu. Będą one dotyczyły nie tylko niecek basenowych i trybun, ale również pozostałych pomieszczeń, z których korzystają użytkownicy obiektu, a także pomieszczeń gospodarczych, socjalnych i administracyjnych. Zadanie będzie również obejmowało doposażenie obiektu w urządzenia basenowe i sportowe. Obiekt zostanie przystosowany do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek zostanie poddany termomodernizacji wraz z zastosowaniem rozwiązań OZE. Wykonane zostaną prace naprawcze izolacji ścian fundamentowych oraz naprawy i oczyszczenie konstrukcji dachu. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. W ramach zadania wykonane zostaną również zagospodarowanie i przebudowa otoczenia obiektu. Dofinansowanie: 15 mln zł – poinformowała Małgorzata Mykowska – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Oto wiadomości na temat wsparcia samorzadów w Polsce, przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów:

Wspieramy Polskę lokalną – prawie 26 mld zł dla samorządów w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS) do samorządów w całej Polsce trafi prawie 26 mld zł. Dzięki tym dodatkowym środkom samorządy mogą remontować drogi, budować przedszkola lub boiska sportowe czy montować potrzebne oświetlenie przejścia dla pieszych. Te inwestycje zmieniają życie Polek i Polaków na lepsze. Dla naszego rządu istotny jest rozwój każdej wsi, gminy czy miasta. Dbamy o to, aby każdy zakątek w Polsce był doinwestowany. Od początku programu przekazaliśmy samorządom już ponad 71 mld zł na inwestycje bliskie ludziom.

Nowe inwestycje w całej Polsce dzięki wsparciu z budżetu państwa

– Mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić wyniki kolejnego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych. Tego programu, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił krajobraz naszych miast, miasteczek, wsi w sposób nie do poznania. Wśród tych inwestycji mamy te inwestycje blisko ludzi, które zmieniają życie mieszkańców w każdej miejscowości, w każdej gminie w Polsce – mówił premier.

W naszych działaniach kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju. Dzięki Rządowemu Programowi Inwestycji Strategicznych w całej Polsce powstaje szereg przedsięwzięć, które zmieniają komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Polki i Polacy nie muszą przeprowadzać się do dużych miast – ich potrzeby zaspokajane są w ich miejscowości. Okolica się rozwija i mieszkańcom żyje się lepiej.

W ramach VIII edycji RPIS przekażemy samorządom prawie 26 mld zł. Dzięki temu w całej Polsce powstanie 5 tys. inwestycji.

Źródło: KPRM.

Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł,

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

Dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa wyniesie od 80 proc. nawet do 95 proc.

Poznaj wyniki VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych!

Bezzwrotne dofinansowania na drogi, szkoły, obiekty sportowe

Zabraliśmy pieniądze mafiom VAT-owskim – dzięki temu możemy przekazywać samorządom dodatkowe środki z budżetu państwa na inwestycje bliskie ludziom. Chcemy, żeby Polki i Polacy mogli podróżować po bezpiecznych drogach. Dbamy o to, aby dzieci mogły uprawiać sport w nowoczesnych halach sportowych czy uczyć się w wyremontowanych salach lekcyjnych. Dzięki odpowiedniej polityce naszego rządu Polska lokalna rozwija się i pięknieje.

Wcześniejsze rządowe dofinansowania dla samorządów

To kolejna edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, która była skierowana do wszystkich samorządów w całej Polsce. W ubiegłych latach do JST trafiło ponad 53 mld zł.

– W I naborze dofinansowanie otrzymało 97% jednostek samorządu terytorialnego.

– W II naborze dofinansowanie otrzymało 100% samorządów, które złożyły wniosek.

Dzięki RPIS we wsiach, gminach czy miastach w całej Polsce powstały lub zostały zmodernizowane m.in. drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, boiska i obiekty sportowe, żłobki, przedszkola i szkoły, siłownie plenerowe, budynki i infrastruktura towarzysząca OSP.

Wszystko robimy z myślą o tym, żeby mieszkańcom Polski lokalnej żyło się jak najlepiej, a gminy mogły się rozwijać.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Dotychczas odbyło się osiem edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS przeznaczyliśmy – bez uwzględnienia VIII naboru – ponad 71 mld zł.

– I, II i VIII edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;

– III i VI edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;

– IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;

– V i VII edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Dowiedz się więcej na temat Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych!

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-8-edycji-RPIS

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *