Powstał portal Polska Hekatomba. Jego właścicielem jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Powołano Radę Doradczo-Konsultacyjną

Fot. MIIWŚ.

Obraz unicestwiania państwa polskiego w latach wojny

Fot. MIIWŚ.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku posiada swój portal internetowy: Hekatomba. Adres: https://ph.muzeum1939.pl/ . Jego inauguracja odbyła się 6 października 2023 roku – poinformowała dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska – rzecznik prasowy Muzeum II Wojny Światowej.

Fot. MIIWŚ.

Decyzją Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku powołano Radę Doradczo-Konsultacyjną Portalu. W jej skład wchodzą: mec. Maciej Adamczyk; dr Mateusz Kubicki; dr Marcin Owsiński; dr Adam Pleskaczyński; dr hab. Piotr Semków, prof. AMW; Tomasz Stachura; dr hab. Daniel Wicenty.

Fot. MIIWŚ.

W dniu inauguracji Portalu członkowie Rady otrzymali nominacje z rąk Dyrektora Muzeum. Do zadań Rady należy: ustalanie kierunków rozwoju portalu, sprawowanie merytorycznego nadzoru nad portalem oraz udzielanie wsparcia doradczego zespołowi kierującemu portalem.

Fot. MIIWŚ.

Wręczenie nominacji poprzedziło krótkie przemówienie dyrektora MIIWŚ prof. Grzegorza Berendta, który przypomniał, iż: Portal Polska Hekatomba został stworzony przez założone w 2020 r. stowarzyszenie Polska Hekatomba. Zaś od czerwca 2022 r. portal należy do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Następnie o portalu, treściach merytorycznych (wprowadzono nowe materiały fotograficzne, pochodzące ze zbiorów MIIWŚ głównie dotyczące Zbrodni Pomorskiej 1939 roku), a także nowej szacie graficznej (zmianie uległo logo portalu, przedstawienie graficzne mapy) więcej opowiedział Michał Bogdanowicz, pracownik Działu Naukowego MIIWŚ, tłumacząc przy okazji pochodzenie nazwy portalu, jego etymologię: Polska hekatomba to zbiorowe doświadczenie cierpienia, wyniszczenia, zniszczenia materialnego i duchowego, fizycznej likwidacji obywateli polskich oraz unicestwienia państwa polskiego w latach II wojny światowej wynikające z działalności wyznawców ówczesnych ideologii totalitarnych i nacjonalistycznych, antypolskiej ideologii oraz przeciwników państwa polskiego i jego obywateli. Podstawę tej definicji stanowią: teoria zbrodni przeciwko ludzkości Herscha Lauterpachta (prawnika polsko – żydowskiego pochodzenia, znawcy międzynarodowego prawa karnego, współtwórcy Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze) oraz definicja zbrodni wojennej.

Zachęcamy do śledzenia portalu, który sukcesywnie uzupełniany będzie o kolejne wpisy: Polska Hekatomba (muzeum1939.pl) – napisała dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska – rzecznik prasowy Muzeum II Wojny Światowej.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *