Port Gdynia gotowy na rozpoczęcie u siebie budowy fabryki instalacji morskich farm elektrowni wiatrowych. Powstanie nowy przemysł, który da pracę dziesiątkom tysięcy osób – poinformowano podczas konferencji w Warszawie. Port pochwalił się też swymi osiągnięciami w przeładunkach i rozwoju przedsiębiorstwa. Port Zewnętrzny będzie nowym otwarciem dla polskich eksporterów

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji.

Port Gdynia wzmacnia Polskę i Europę

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza na wynikową konferencję prasową –  BUDUJEMY DLA POKOLEŃ  – Polskiej Agencji Prasowej (PAP), podczas której zostaną przedstawione: podsumowanie osiągniętych wyników w 2020 roku; zaawansowanie najważniejszych inwestycji, w tym Port Zewnętrzny; najważniejsze plany na rok bieżący – poinformował Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej – Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Transmisja odbywała się na żywo, na stronach: https://pap-mediaroom.pl/http://ww.debata.infostrefa.tv/ oraz https://www.facebook.com/PAPMediaRoom . Skorzystaliśmy z zaproszenia i przysłuchiwalismy się wypowiedziom uczestników konferencji, w siedzibie PAP.. moderowanej przez Macieja Krzesińskiego – dyrektora Działu Marketingu i Współpracy z Zagranicą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

O osiągnięciach Portu Gdynia i planach jego rozwoju mówili m.in.: Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ; Jacek Sadaj, wiceprezes ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.; Maciej Bąk, wiceprezes ds. finansów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Szczegóły przekazanych w PAP wiadomości, zawiera następujący komunikat:

Port Gdynia – na fali wzrostów, budujemy dla pokoleń

2020 był rokiem ogromnych wyzwań, jednak pomimo światowego spowolnienia gospodarczego wynikającego z pandemii, okazał się być rekordowy dla Portu Gdynia. Tempo inwestycji nie zwolniło, zapadły kluczowe decyzje dla dalszego rozwoju portu oraz osiągnięto rekordowy wynik przeładunków, dając wzrost o 2,9% w porównaniu do poprzedniego roku bez pandemii.

Ten wynik pozycjonuje Port Gdynia na drugiej pozycji w zestawieniu TOP 10 PORTÓW NA MORZU BAŁTYCKIM W 2020 ROKU, w zestawieniu dynamiki wzrostów przeładunków ogółem, porównując poprzedni rok.

Całkowite ogółem przeładunki w 10 największych portach morskich nad Morzem Bałtyckim w 2019 i 2020 roku (tys. ton)

TOP 10 PORTÓW NA MORZU BAŁTYCKIM 2020

Znacząca jest dynamika wzrostu przeładunków zboża – za 12 miesięcy wyniosła 68,6%. Ważny jest także wzrost przeładunków kontenerów – 0,9% w skali roku, co pozycjonuje Port Gdynia na drugiej pozycji wśród największych portów kontenerowych na Morzu Bałtyckim. Ten wynik uwiarygadnia realizację największej inwestycji od czasów powstania portu – Portu Zewnętrznego.

Przeładunki kontenerów w 10 największych portach kontenerowych nad Morzem Bałtyckim
w 2019 i 2020 roku [TEU]

Port Zewnętrzny dla następnych pokoleń

Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania. Projekt ten, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego, na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz infrastruktura do innych funkcji portowych np. port instalacyjny do budowy morskich farm wiatrowych.

W lutym 2021 odbyło się tzw. „sprawdzam”, czyli otwarcie zgłoszeń podmiotów zaineresowanych dialogiem konkurencyjnym w projekcie „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Wśród oferentów znaleźli się:

Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS

Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited

International Container Terminal Services Inc.

Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Z tych podmiotów, światowych konsorcjów, zostanie wybrany w procedurze PPP jeden oferent, który wybuduje i będzie jednocześnie operatorem Portu Zewnętrznego.

Już dziś realizowanych jest szereg inwestycji dostępowych oraz ułatwiających obsługę przyszłego terminalu. Bieżące inwestycje w infrastrukturę kolejową w Porcie Gdynia i na jego zapleczu opiewają na blisko 400 mln euro (ponad 1,5 mld zł) a ich przepustowość pozwoli na obsługę Portu Zewnętrznego. Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni w ramach zaprojektowania i wybudowania nowych falochronów jako infrastruktury dostępowej do Portu Gdynia. Warta ponad 673 mln PLN inwestycja jest kamieniem milowym w realizacji Portu Zewnętrznego oraz dalszego rozwoju Portu Gdynia. W planach inwestycyjnych jest również budowa Drogi Czerwonej, która będzie głównym węzłem komunikującym Port Zewnętrzny z głównymi, krajowymi szlakami: Autostradą A1, drogą ekspresową S6 i drogą ekspresową S7. W ostatnim kwartale 2020 Zarząd Portu Gdynia wraz z miastem Gdynia uzgodnił ostateczny przebieg tej strategicznej arterii. Również budowa realizowana obecnie budowa placów składowych na zapleczu portu, jest elementem strategii i będzie pełnić funkcję zaplecza logistycznego dla Portu Zewnętrznego.

Chcemy kontynuować wizję budowniczych inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju – mówił Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

W Porcie Gdynia wszystkie inwestycje kontynuowane są zgodnie z harmonogramem.

Do największych należą „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” oraz „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”, budowa Publicznego Terminalu Promowego oraz przebudowa infrastruktury kolejowej. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

Nowy Publiczny Terminal Promowy

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie prac przy budowie Nowego Publicznego Terminalu Promowego w nowej, funkcjonalnej i prestiżowej lokalizacji. Nowy obiekt będzie mógł obsługiwać promy o długości 240 m i zapewni krótszy czas obsługi dzięki czemu port zyska nowych armatorów w rozwijającym się segmencie ro- ro. Przy realizacji inwestycji w ramach zrównoważonego rozwoju i idei #greenport od 2021 możliwe będzie zasilania statków w czasie postoju z lądu, co spowoduje całkowitą redukcję spalin.

Budynek terminalu, magazyn oraz galeria pasażerska są już na ukończeniu, obecnie prowadzone są prace instalacyjne wewnątrz. Zakończono roboty konstrukcyjne związane z przebudową Nabrzeża Polskiego oraz rampy Ro-Ro. Konstrukcja estakady najazdowej wraz z nawierzchniami bitumicznymi jest ukończona, prowadzony jest obecnie montaż wyposażenia, wykonywane są nawierzchnie betonowe. Roboty kolejowe zostały całkowicie ukończone, zaś nawierzchnie drogowe placów i parkingów wykonano w ok. 90%.

Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Dzięki realizowanym inwestycjom wzmacniamy rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowej.

Jacek Sadaj, wiceprezes ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wyniki finansowe za rok 2020 potwierdzają doskonałą kondycję spółki. Posiadamy zdolność generowania kapitałów, które służą dalszemu rozwojowi portu w interesie wszystkich jego interesantów. Bardzo dobre wyniki ZMPG SA, to dowód na wysoką jakość usług, oferowanych przez terminale portowe oraz efekt polityki inwestycyjnej Spółki.

Maciej Bąk, wiceprezes ds. finansów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

#Dzielmysiędobrem

Posiadając realny wpływ na otaczające środowisko, w szczególnie wyjątkowym czasie, jakim jest światowa pandemia władze Spółki zainicjowały akcję „Dzielmy się Dobrem”, której ideą jest pomoc lokalnej społeczności, szpitalom, przedsiębiorcom w walce z niewidzialnym wrogiem.

Decyzją Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. opieką otoczone zostały osoby starsze ze stowarzyszeń, z którymi ZMPG S.A. pracuje, członków Światowego Związku Armii Krajowej, z którymi współpracuje od lat, wspierając działania statutowe, jak i uczestników Powstania Warszawskiego mieszkających w Gdyni. Każdego dnia dostarczane są posiłki oraz niezbędne artykuły i zakupy, tym kombatantom, którzy są w grupie dużego ryzyka i nie powinny wychodzić z domu.

Podczas konferencji wynikowej, Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzymał nagrodę „Latarnie Gospodarki Morskiej 2021”.

„Latarnie Gospodarki Morskiej” to cykliczna nagroda portalu GospodarkaMorska.pl wyróżniająca firmy i ludzi z branży morskiej.  Co roku Kapituła nagrody przyznaje „Latarnie” w kilku kategoriach. Zarząd Morskiego Portu Gdynia został laureatem nagrody w kategorii „Porty morskie, Logistyka morska”

Uzasadnieniem tegorocznego wyboru są wyróżniające się wyniki Portu Gdynia w wielu sferach działalności jednocześnie. Port Gdynia mimo pandemii, jako nieliczny w regionie i jedyny w kraju odnotował w 2020 wzrost i jednocześnie rekord w przeładunkach. Zarząd Portu okazał się równie skuteczny w zakresie realizowanych inwestycji, utrzymując ich tempo, pomimo wielu trudności wynikających z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Port Gdynia wykazał się również, w tak ważnym aspekcie w dzisiejszym czasach, jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Od początku pandemii Zarząd Morskiego Portu Gdynia angażuje się w pomoc w walce z jej skutkami poprzez zakup sprzętu medycznego, pomoc najbardziej potrzebującym, osobom starszym i kombatantom ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – informuje Mateusz Kowalewski wydawca portalu GospodarkaMorska.pl

Coroczna nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, składającą się z ekspertów branży morskiej, za całoroczne osiągnięcia na rzecz gospodarki morskiej.

Zarząd spółki Gospodarka Morska Sp. z o.o. przyznał nagrodę ZMPG-a SA za:

skuteczność – jedyny polski port z rekordem przeładunków w 2020 roku, mimo pandemii COVID-19,

efektywność – utrzymanie tempa inwestycji w tym budowy Publicznego Terminalu Promowego,

realizację polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w tym pomoc najbardziej potrzebującym w czasie pandemii.

– napisano w komunikacie.

Szczególnie ważne dla Polski oraz regionu jest planowane budowanie polskich farm morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Port Gdynia bardzo nadaje się do tego, by przygotowywano w nim podzespoły elektrowni. W Gdyni powinien powstać, tzw. port instalacyjny.

Niezmiernie istotny jest plan budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni. Polska uzyska nowy impuls do rozwoju handlu zagranicznego. Zmodernizowanie linii kolejowej nr 201 oraz rozbudowa systemu torów I dróg w Porcie Gdynia, uczyni to okno na świat o wiele łatwiej dostępnym zarówno dla kontrahentów lądowych jak i zamorskich.

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *