Port Gdynia – na fali wzrostu. Oprócz rekordu  przeładunków, Port Gdynia osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ogółem ZMPG-a S.A. wzrosły w roku 2019 o 5,2% do ponad 237 mln zł

Fot. z Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Port Gdynia realizuje jedną z kluczowych inwestycji, dzięki której możliwa będzie obsługa dużych promów, długości około 240 metrów

Rok 2019 był czasem bardzo ważnych wydarzeń dla Portu Gdynia – rekordowych przeładunków, inwestycji oraz kluczowych decyzji dotyczących dalszego rozwoju portu. Kolejne kamienie milowe w realizacji inwestycji to budowa Portu Zewnętrznego, Publicznego Terminalu Promowego oraz realizacja inwestycji poprawiających dostęp kolejowy i drogowy do portu, przebudowa nabrzeży i pogłębienie akwenów – poinformowały władze tego przedsiębiorstwa, podczas konferencji, zorganizowanej 5 lutego 2020 roku w centrali Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. Obecni byli też eksperci z zakresu transportu intermodalnego oraz inwestycji.

Szczegóły zawiera komunikat, który przekazała nam Anna Pogorzelska – kierownik projektu, Dział Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia: Port Gdynia kontynuuje tendencje wzrostową uzyskując wynik 24 milionów ton. W 2019 roku przeładowanych zostało 897 125 TEU (kontenerów), co oznacza progres o 11,6 % w stosunku do danych za rok 2018.

2019 KONF PORT

Port Gdynia w 2019 roku sfinalizował wiele strategicznych, z punktu widzenia bezpieczeństwa jak i zaplecza logistycznego inwestycji, które w przeważającym względzie podnoszą walor konkurencyjności Portu Gdynia w basenie Morza Bałtyckiego.

Fot. z Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdynia

– Rok rozpoczęliśmy i zakończyliśmy na rekordach. Najdłuższy kontenerowiec jaki kiedykolwiek zawinął do Portu Gdynia – mv „Charlotte Maersk”- zacumował na terminalu BCT w lutym 2019 roku. Udało się nam również pobić wynik przeładunkowy z 2018 roku o prawie pół miliona ton, co wskazuje na korzystną koniunkturę w transporcie morskim – powiedział Adam Meller- Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Mv „Charlotte Maersk” został zwodowany w 2002 r. i pływa pod duńską banderą. Ma 346,98 m długości i 42,8 m szerokości oraz 109 657 t nośności. Maksymalna pojemność to 9 640 TEU. Jednostka weszła do portu i precyzyjnie zacumowała przy nabrzeżu Helskim dzięki systemowi RTK – najbezpieczniejszego pozycjonowania i naprowadzania statków na świecie, gdyż właśnie Port Gdynia jest jednym z zaledwie trzech portów na świecie korzystającym z poprawek RTK do celów nawigacyjnych, zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm IMO i zaleceń IALA. Tego rodzaju system precyzyjnego wyznaczania pozycji statków, pozwala uzyskiwać dużą dokładność, dosłownie do kilku centymetrów.

Źródło ilustracji: Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdynia

W 2019 roku Port Gdynia oddał do użytku pierwszy z czterech magazynów wysokiego składowania. Nowoczesny magazyn jest jednym z kluczowych elementów Intermodalnego Centrum Logistycznego w Porcie Zachodnim. Zarząd Morskiego Portu Gdynia mając na uwadze stale rosnące wymagania rynku, szczególnie w obszarze zaplecza logistyczno – magazynowego, dba o rozszerzenie oferty placów składowych i pomieszczeń magazynowych. Jest to pierwszy z czterech przewidzianych do realizacji tego typu magazynów w Porcie Gdynia, który już w momencie realizacji inwestycji znalazł najemcę. Kolejny obiekt jest aktualnie w zaawansowanej fazie projektowania.

Źródło ilustracji: Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdynia

– Realizujemy strategię Portu Gdynia uwzględniając kluczowe obszary z poszanowaniem środowiska naturalnego, od bezpieczeństwa aż po strategiczny projekt wyjścia portu w morze czyli budowy Portu Zewnętrznego – dodaje Adam Meller.

Przyjęta na początku sierpnia 2019 roku specustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych wprowadza ułatwienia umożliwiające sprawną realizację projektów rozbudowy portów morskich. Dotyczy ona tzw. portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Ustawa ma wspomóc pełne wykorzystanie potencjału przeładunkowego Portu Gdynia.

Oprócz sprzyjających zmian legislacyjnych Spółka skorzystała również z możliwości efektywnego wykorzystania funduszy unijnych. Realizację portowych inwestycji wspierają konsekwentnie pozyskiwane środki z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Port Gdynia realizuje jedną z kluczowych inwestycji, dzięki której możliwa będzie obsługa dużych promów o długości do ok. 240 m, a także zwiększenie częstotliwości ich zawijania.

Źródło ilustracji: Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Budowa Nowego Publicznego Terminala Promowego wynika z rosnącego ruchu pasażerskiego oraz wymiany handlowej ze Skandynawią. Nowa lokalizacja – przy Basenie im. Marszałka Piłsudskiego, zapewni połączenie z najważniejszymi lokalnymi i krajowymi drogami stanowiącymi istotny element wymiany handlowej – autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona.

Na terenie Terminalu Promowego w Porcie Gdynia, w ramach zrównoważonego rozwoju od 2021 roku możliwe będzie zasilanie statków energią elektryczną, co wyeliminuje emisje spalin podczas postoju. Działanie to jednoznacznie wskazuje, że Port Gdynia konsekwentnie realizuje idee „greenport”.

Oprócz rekordu przeładunków, Port Gdynia osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ogółem ZMPG-a S.A. wzrosły w roku 2019 o 5,2% do ponad 237 mln zł. Przyczyniła się do tego rosnąca kolejny rok z rzędu sprzedaż (w 2019 r. o 2,3%) osiągając rekordowy poziom (195 mln zł). Zadecydował o tym wzrost przychodów z najmu, będący przede wszystkim rezultatem zakupu w 2018 roku nowych terenów portowych. W związku ze wzrostem kosztów działalności, m.in. amortyzacji i kosztów pracy, zysk netto był mniejszy niż w roku poprzednim i wyniósł blisko 54 mln zł.

Środki generowane z podstawowej działalności ZMPG S.A. (obrazowane wskaźnikiem EBITDA – w 2019 r. w wysokości 98 mln zł), powiększone o środki z działalności finansowej i uzupełniane przez fundusze unijne, stanowią główne źródło finansowania programu modernizacji i rozwoju Portu Gdynia.

Przypomnijmy, że Port Gdynia jest jednym z zaledwie dwóch portów na świecie korzystającym z poprawek RTK do celów nawigacyjnych zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm IMO i zaleceń IALA

Należy także zwrócić uwagę na pozytywny aspekt ekologiczny przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, że manewrowanie statkiem odbywa się płynniej, piloci zdecydowanie rzadziej wykonują gwałtowne ruchy manetką co znacząco zmniejsza zużycie paliwa stosowanego do napędzania statków. Płynniejsze i pewniejsze manewry przyczyniają się także do skrócenia czasu potrzebnego na wykonanie samego podejścia do nabrzeża, co naturalnie również zmniejsza spalanie i emisję szkodliwych gazów do atmosfery – wynika z informacji, które przekazała nam Anna Pogorzelska – kierownik projektu, Dział Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *