Port Gdynia staje się jednym z najważniejszych ośrodków rozwoju nowego polskiego przemysłu: offshore. Zarząd Portu ogłosił przetarg ograniczony na budowę terminala kontenerowego i instalacyjnego dla farm morskich elektrowni wiatrowych

Fot. Tadeusz Urbaniak.

66 hektarów do wykorzystania. Termin składania ofert upływa 15 października br. Oceniane będą m.in. koncepcje przeładunku elementów morskich farm wiatrowych

Ze względu na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA (ZMPGdynia), zmodyfikował plany rozwojowe w związku z pojawieniem się potrzeby przeładunku kolejnej grupy towarów, jaką są elementy morskich farm wiatrowych.

Fot. Tadeusz Urbaniak.

ZMPGdynia S.A. zmodyfikował plany i ogłosił przetarg na dzierżawę terenów o powierzchni 660 tys. mkw, powiększając teren obecnie zajmowany przez BCT o prawie 1/3, na terminal przeładunkowy kontenerów oraz elementów morskich farm wiatrowych, co jest elementem tymczasowego portu instalacyjnego według zapisów uchwały Rady Ministrów na wniosek Ministra Infrastruktury. Strategia energetyczna kraju na najbliższe lata zakłada pozyskanie nowych źródeł energii. Niezwykle ważnym elementem strategii jest również wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w polskim miksie energetycznym, czego elementem jest m.in. budowa farm wiatrowych, przede wszystkim na wodach Bałtyku – poinformował Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.:

Przystępując do realizacji unijnych celów klimatycznych a tym samym procesu transformacji energetycznej w Polsce, Rząd RP przypisał szczególną rolę morskiej energetyce wiatrowej czego wyrazem są zapisy zawarte w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

KPO zakłada zainstalowanie 5,9 GW mocy do roku 2030 i ok. 11 GW do 2040 r. Oznacza to, że udział produkcji energii elektrycznej pochodzącej z morskich elektrowni wiatrowych (MFW) w 2030 r. będzie wynosił ok. 13,3%, zwiększając ten udział do 19,3% w 2040 r.

Fot. Tadeusz Urbaniak.

Jednym z czynników determinujących rozwój morskich farm wiatrowych jest budowa infrastruktury terminalowej, na lokalizację której wskazano Port Gdynia – jako port instalacyjny.

Postępowanie na wybór operatora terminalu kontenerowego i instalacyjnego zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Postępowaniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wraz z ofertami wstępnymi mogą składać wszyscy zainteresowani Dzierżawcy, a oferty ostateczne mogą składać wyłącznie Dzierżawcy zaproszeni do składania ofert ostatecznych.

Oferty będą oceniane pod kątem m.in. oszacowanych przychodów, liczby przeładowanych kontenerów oraz oceny koncepcji przeładunku elementów morskich farm wiatrowych. Oferenci zobligowani będą do kontaktu z właścicielami polskich koncesji morskich farm wiatrowych na Bałtyku celem ustalenia warunków niezbędnych do przedstawienia ofert zagospodarowania terenu.

Umowa będzie obowiązywać od 1 czerwca 2023.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertą wstępną, upływa dnia 15.10.2021 r.

Więcej informacji:

https://www.port.gdynia.pl/pl/przetargi/przetargi-nieelektroniczne/1989-informacja-o-postepowaniu-przetargowym – poinformował Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

2.1_Załącznik_nr_1_do_Memorandum_Informacyjnego_-_Przedmiot_dzierżawy

Źródło ilustracji: ZMPGdynia S.A.

Port instalacyjny elementów farm morskich elektrowni wiatrowych ma powstać w Porcie Gdynia, w rejonie gdzie teraz jest przystań promowa (m.in. jednostek Stena Line) i tereny BCT – Baltic Container Terminal – w rejonie nabrzeży Puckiego, Helskiego, Bułgarskiego oraz na terenie Doliny Logistycznej (m.in. w sąsiedztwie ul. Kwiatkowskiego, Kontenerowej, Logistycznej). Nowy dworzec promowy – Publiczny Terminal Promowy – jeszcze w tym roku ma być oddany do użytku w innym miejscu: przy Nabrzeżu Polskim, niedaleko Muzeum Emigracji w Gdyni.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.