Port Gdynia współpracuje już z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM) w rozwoju  technologii usług dronowych na rzecz infrastruktury krytycznej. Teraz chcą wspólnie działać na rzecz wzmocnienia polskiego eksportu. Podpisane porozumienie przewiduje wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju sieci transportowej – głównie autostrady A1 oraz międzynarodowej linii kolejowej C-E 65.

Fot. z Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce wspierać obecność polskich firm na rynkach światowych. Będzie współpracować z Portem Gdynia – ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju sieci transportowej łączącej Metropolię z nadmorskim miastem, wsparcie współpracy firm z GZM z Portem Gdynia, wymiana wiedzy na temat działań badawczo rozwojowych w dziedzinie logistyki i transportu – to jedne z głównych punktów podpisanego dzisiaj (27 listopada) porozumienia między Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. Ma ono dotyczyć współpracy przy rozwoju sieci transportowej – poinformował Dział Marketingu w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPGdynia). Oto ciąg dalszy komunikatu:

 Podpisanie Listu intencyjnego w zakresie współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych pomiędzy GZM, a ZMPG S.A. jest ważnym etapem, który pokazuje, że Port Gdynia ciągle się rozwija, nieustannie poszukując innowacyjnych rozwiązań. Już mieliśmy okazję współpracować z GZM w kwestii rozwoju technologii usług dronowych w obszarze infrastruktury krytycznej. Zależy nam na nawiązywaniu współpracy z podmiotami zaangażowanymi w innowacje. Liczymy, że podjęta kooperacja oparta m.in. na wymianie wiedzy o najlepszych praktykach, może stać się w przyszłości zalążkiem nowych wspólnych przedsięwzięć – komentuje Prezes ZMPGdynia Adam Meller

Fot. z Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdynia

– Chcemy tworzyć dobre warunki na rzecz wspierania inwestorów. Atutem Metropolii jest jej strategiczne położenie na przecięciu szlaków komunikacyjnych Europy oraz rozwinięta infrastruktura transportowa i logistyczna – tłumaczy Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

– Bardzo ważne jest pozyskiwanie do współpracy strategicznych w skali Polski partnerów zarządzających kluczowymi węzłami w infrastrukturze transportowej jak Port Gdynia – dodaje.

Podpisane porozumienie zakłada wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju sieci transportowej – głównie autostrady A1 oraz międzynarodowej linii kolejowej C-E 65. Metropolia oraz Port Gdynia zakładają także wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań i technologii, głównie w dziedzinie transportu i logistyki.

Fot. z Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym. Specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, czyli na statkach dostosowanych do przewozu pojazdów drogowych i szynowych, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe. Port Gdynia jest ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Po 10 miesiącach 2019 roku Port Gdynia notuje znakomite wyniki. Z najnowszych statystyk wynika, że wskaźniki wzrostu wolumenu przeładunków są bardzo wysokie w prawie każdej grupie towarów. Łącznie Port Gdynia przekroczył już granicę 20 mln ton ładunków.  W najbliższych latach zwiększa się zdolności przeładunkowe portu. Na sztucznym lądzie powstanie głębokowodny Port Zewnętrzny. Zdolności przeładunkowe kontenerów zwiększą się aż o 2,5 mln TEU – wynika z informacji, które przekazał nam  Dział Marketingu w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *