Interim menedżerowie – eksperckie pogotowie ratunkowe dla biznesu w trudnej sytuacji. W Gdańsku  przedstawiono możliwości ich działania, dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość.

Fot. Kazimierz Netka

Czy pomorskie przedsiębiorstwa potrzebują interim menedżerów – ludzi do zadań specjalnych w zarządzaniu firmami?

„Żeby tak znalazł się ktoś taki, kto wiedziałby jak moją firmę wyprowadzić z kryzysu” – to marzenie wielu właścicieli przedsiębiorstw, którzy borykają się z trudnościami na rynku. W związku ze światowym spowolnieniem gospodarczym, kłopoty może mieć coraz więcej pomiotów gospodarczych. Czy nie ma nikogo, kto byłby w stanie im pomóc, wyprowadzić na bezpieczny poziom, a potem przekazać w dalsze zarządzanie właścicielom? Okazuje się, że są tacy ludzie: interim menedżerowie (IM).

O tym, jak działają interim menedżerowie, kim są jakie posiadają doświadczenia, gdzie ich szukać, mówiono 28 listopada 2019 roku w Gdańsku, podczas konferencji, na której szukano odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy pomorski rynek pracy jest gotowy na zatrudnianie interim menedżerów?”

Fot. Kazimierz Netka

Na wspomnianą konferencję zaproszenia wystosowało trójmiejskie Stowarzyszenia Interim Managers (SIM). Podczas spotkania przybliżono przedstawicielom mediów oraz biznesu m.in. następujące zagadnienia: kim jest interim menedżer i czym różni się od zwykłego menedżera?; jakich kompetencji i pracowników potrzebują pomorscy przedsiębiorcy i czy interim menedżerowie mogą w tym pomóc?; w jakich sektorach biznesu jest najwięcej projektów IM w Europie i w Polsce oraz jakie sektory pomorskiego biznesu mogą być szczególnie zainteresowane skorzystaniem z usług IM?; czy IM może być remedium na przejściowe trudności w organizacjach?

Fot. Kazimierz Netka

Po jednej stronie zasiedli reprezentanci organizacji biznesowych, a wśród zaproszonych z tego gremium byli m.in.: Tomasz Słupek – Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance; Ilona Wolszleger-Dunajska – Stowarzyszenie Interim Managers; Małgorzata Gwozdz – Dyrektor ds. personalnych, Olivia Business Centre; Małgorzata Tobiszewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA; Jolanta Szydłowska – Wiceprezes Zarządu GFKM, Prezes Zarządu Pomorskiego Zawiązku Pracodawców Lewiatan; Krzysztof Luty – Dyrektor Global Support Center MacGregor Poland; Przemysław Sola – Prezes Zarządu Aligo Venture Capital; Ewa Podgórska-Rakiel – Liderka na Pomorze Polskiego Stowarzyszenia HR, prawniczka; Dorota Sobieniecka-Kańska – Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. Nie wszyscy mogli przybyć.

Fot. Kazimierz Netka

O pracy interim menedżerów mówili m.in.: Wojciech Iwulski – członek Rady Dyrektorów SIM, Dyrektor Regionu Trójmiasto Stowarzyszenia Interim Managers; Anna Gapińska – Interim Manager, Stowarzyszenie Interim Managers; Artur Kolibski, Interim Manager, prezes Entra Group Engaged Transformation; Katarzyna Pamuła-Prud – Stowarzyszenie Interim Managers; Małgorzata Knut – Stowarzyszenie Interim Managers; Ewa Podgórska-Rakiel – Polskie Stowarzyszenie HR; Agnieszka Socha – Stowarzyszenie Interim Managers; Beata Filipkowska – Stowarzyszenie Interim Managers; Adam Antczak – Stowarzyszenie Interim Managers.

Poniżej przedstawiamy główne tezy wypowiedzi uczestników spotkania.

Fot. Kazimierz Netka

Interim menedżerowie pragną na stałe zagościć w tkance biznesowej Trójmiasta. To się bardzo biznesowi opłaci, gdyż szuka on ogromnej liczby rozwiązań problemów. Właśnie stowarzyszenie skupiające interim menedżerów ma zamiar pomagać biznesowi w tym zakresie. Stowarzyszenie na szczeblu ogólnopolskim istnieje już 10 lat. W zeszłym tygodniu w Warszawie odbyła się jubileuszowa konferencja. Stowarzyszenie stawia sobie m.in. następujące cele: edukacja rynku, edukacja interim menedżerów, by ich kompetencje znajdowały akceptację po stronie biznesmenów.

Trójmiejskie Stowarzyszenie Interim Managers liczy około 40 członków. Spotykają się oni m.in. w siedzibie DNV.

Fot. Kazimierz Netka

Interim menedżerowie zatrudniani są przez firmę którą mają uzdrowić. Kontrakty mogą trwać np. 6, 9, 12 miesięcy. Cele, jakie stawiane są interim menedżerowi powinny być ściśle określone. Kiedyś z usług IM korzystały przede wszystkim duże firmy. Teraz, IM są zatrudniani także przez małe przedsiębiorstwa, a także przez startupy.

W jakich okolicznościach i kiedy firmy mające kłopoty, decydują się na zatrudnienie interim menedżera? Ważne jest, by właściciel przedsiębiorstwa uświadomił sobie, że aby coś dostać, trzeba najpierw coś zasiać. W jednej z firm, osoba poszła na urlop macierzyński. Pracownik, który ją zastąpił, wszystko kontestował. Inni starali się pomóc, ale następca złożył wypowiedzenie i zaczęto szukać kogoś na zewnątrz. Zgłosił się konsultant i został zatrudniony na kontrakcie menedżerskim. Odszedł jednak. Wtedy firma postanowiła zatrudnić Interim menedżera – kobietę. To była dobra decyzja.

Interim menedżer to osoba o dużo większych kompetencjach niż zatrudnieni na stałe w firmie.

Fot. Kazimierz Netka

Interim menedżer uratował też jedną z hut działającą niedaleko Bydgoszczy. Został zatrudniony przez bank, będący właścicielem zakładu. Hutę udało się wyprowadzić z impasu. Na 150 zatrudnionych zwolniono tylko kilka osób. Spłacono wiele długów. Poprawiono ściągalność wierzytelności. Ulepszono strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Zwiększono sprzedaż. Uratowano zakład, o tradycji działalności liczącej 180 lat.

Reprezentanci organizacji biznesowych pytali o to, jak są weryfikowani interim menedżerowie, kto daje za nich gwarancje, kto może stać się interim menedżerem.

Stowarzyszenie Interim Manager jest organizacją wdrażającą standardy pracy IM. Interim menedżer musi uzyskać ogólnopolską certyfikację.

W Europie zachodniej interim menedżerowie weryfikowani są przez head hunterów. W Niemczech ten rynek liczy około 60 agencji. Stowarzyszenie Interim Menedżerów w Polsce nie jest pośrednikiem w zatrudnianiu. Jedynie poleca osoby. Doprecyzowanie warunków pracy, ewentualnych roszczeń, jest po stronie pracodawcy i interim menedżera.

Fot. Kazimierz Netka

Certyfikacja kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Osoba, chcąca być interim menedżerem, musi mieć 12-letnie doświadczenie w działalności menedżerskiej. Interim menedżer powinien umieć w krótkim czasie dopasować się do organizacji, którą ma zarządzać – to w zawodzie IM odgrywa ważna rolę. Gwarancją sukcesu jest m.in. to, by osoba zatrudniająca interim menedżera, wiedziała, czego chce. Trzech rzeczy nie da się połączyć: dobrze, tanio, szybko.

W Polsce z usług interim menedżerów korzystają głównie prywatne firmy. W Wielkiej Brytanii 30 procent IM pracuje także dla sektora publicznego. W Londynie interim menedżer zarabia trzy razy więcej niż na tym samym stanowisku dostaje etatowy operator biznesowy.

Reprezentanci organizacji biznesowych, podczas spotkania, akcentowali potrzebę zagwarantowania zachowania poufności przez interim menedżerów. To ma znaczenie przy zatrudnianiu IM przez małe, prywatne firmy, bojące się ujawnienie sekretów firm, ich dorobku, własności intelektualnej w tym przemysłowej.

Kiedy interim menedżerowie mogą najbardziej się przydać? W jakich sytuacjach? Z dotychczasowej praktyki wynika, ze np. wówczas, gdy osoba, która najlepiej się zna na prowadzeniu firmy, nagle zachoruje. Interim menedżer może być także bardzo pomocny przy przekazywaniu firmy, przy tzw. sukcesji – oddawaniu jej w dalsze prowadzenie komuś z rodziny, a dotychczasowy właściciel nie może przedsiębiorstwa prowadzić, zaś syn lub córka nie mogą się zdecydować na przejęcie firmy.

O szczegółach dotyczących interim menedżmentu dowiadujemy się z komunikatu, który przekazała nam Anna Gapińska – Interim Manager, Stowarzyszenie Interim Managers:

Co to jest interim management?

Interim Management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku – w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu.

Mówiąc prościej, interim management to rozwiązanie dla firm, które poszukują doświadczonych menedżerów lub konsultantów do przeprowadzenia określonych działań w firmie, w ustalonym czasie. Jest to sposób na osiąganie przewagi konkurencyjnej firmy przez dostęp do umiejętności, doświadczenia i wiedzy eksperckiej, których organizacja nie tworzy wewnętrznie. Jest to forma zewnętrznego wsparcia.

Kim jest Interim Manager?

Interim Manager to wysokiej klasy specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania, gotowy zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych zadań. W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji.

Interim Manager, wraz z gronem innych specjalistów, może także przejąć na jakiś czas zarządzanie firmą w celu realizacji przygotowanego wcześniej planu. Celem jego pracy jest podniesienie wartości firmy. Interim manager, poza zaproponowaniem działań, jest uczestnikiem procesu, wdraża rozwiązanie, ma uprawnienia do zarządzania zasobami, na czas projektu staje się częścią organizacji. Interim często jest określany jako menedżer do zadań specjalnych

Różnice pomiędzy IM a konsultantem

Fot. Kazimierz Netka

Interim manager: uzyskuje uprawnienia i bierze udział w działalności firmy; podejmuje decyzje i wdraża zmiany; zarządza zespołem; bierze odpowiedzialność za wcześniej określone ryzyko/cele.

Konsultant: analizuje, planuje i zleca rozwiązania istniejącej w firmie kadrze kierowniczej; nie podejmuje decyzji; ma ograniczona odpowiedzialność, zdefiniowana zgodnie ze świadczonymi usługami.

Typowy profil interim managera:

Liczne osiągnięcia w toku pracy zawodowej; praca na różnych stanowiskach o dużym stopniu odpowiedzialności; elastyczność pozwalająca na dostosowywanie się do nowych warunków, zmian i niepewności, szybkość uczenia się i nawiązywania kontaktów; doskonała komunikatywność niezbędna do przekazania właściwych informacji partnerom biznesowym, zarządzania zespołem i jego integracji, zaangażowania pracowników; nastawienie na ciągły wzrost, dążenie do doskonałości; wysokie kompetencje w zakresie zarządzania projektami i zmianą; koncentracja na osiąganiu wyników; myślenie strategiczne.

Korzyści dla firmy ze współpracy z interim managerem:

Wzmocnienie lub uzupełnienie zarządzania w całej firmie lub w poszczególnych jej działach; usprawnienie poszczególnych procesów biznesowych; skuteczny sposób na rozwiązanie konkretnego problemu w firmie; możliwość współpracy z najlepszymi menedżerami nie tylko z Polski; czerpanie z szerokiej wiedzy i doświadczeń Interim Managera; oszczędność czasu i pieniędzy na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika; brak kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika na etat; możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu; brak długoterminowych zobowiązań; bezpieczeństwo osiągnięcia zamierzonego rezultatu oparte na doświadczeniu i sprawdzonych wzorcach; możliwość podejmowania decyzji bez obciążeń relacjami interpersonalnymi w organizacji; możliwość korzystania ze standardów i best practices spoza swe branży; maksymalizacja kontroli nad wykorzystaniem kadr (możliwość natychmiastowego zatrudniania i zwalniania; obiektywna ocena sytuacji firmy przez eksperta z zewnątrz.

Fot. Kazimierz Netka

Sytuacje, w których warto podjąć współpracę z interim managerem:

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa; stworzenie nowej perspektywy rozwoju firmy poprzez określenie jej obecnego miejsca i dróg rozwoju oraz zaproponowanie konkretnych zadań do realizacji; sytuacje kryzysowe; przygotowanie do zmiany struktury własności firmy; zbudowanie i wdrożenie nowych struktur niezbędnych do realizacji zadań dotychczas nie realizowanych przez firmę, oraz integracja nowych struktur z resztą firmy; wsparcie konkretnego menedżera fachową wiedzą i doświadczeniem; potrzeba zbudowania profesjonalnego zespołu do pracy nad projektem; konieczność zastąpienia nieobecnego menedżera; analiza i diagnoza kultury organizacyjnej, wdrożenie nowej struktury; optymalizacja produkcji; ekspansja na nowe rynki.

Kiedy zatrudnić interim managera?

Jeśli stały pracownik nie jest w stanie poradzić sobie z obciążeniami lub ograniczeniami czasowymi; jako pomoc w przypadku szybkiego wzrostu; jako trenera lub mentora dla członka zespołu; globalna ekspansja, rozwój firmy, rynku lub produktu; usprawnianie procesów, restrukturyzacja i poprawa działalności; zastępstwo w przypadku choroby, urlopu macierzyńskiego lub długiego czasu wymaganego na zatrudnienie nowego pracownika.

Interim manager a manager etatowy

Dodatkowe niemierzalne korzyści wynikające z zatrudnienia interim managera. IM zatrudnia się, by osiągnąć zamierzony cel, pracownik zaś sprzedaje swój czas i zobowiązuje się dokładać należytej staranności w trakcie realizacji przydzielonych obowiązków. W przypadku IM kupuje się konkretne profilowane doświadczenie, gdy zaś chodzi o pracownika, to kupuje się jego potencjał. Analiza przeprowadzona przez interim managera może być mniej profesjonalna od analizy firmy konsultingowej, ale zalecenia będą uwzględniały możliwości wdrożeniowe, ponieważ to IM będzie te zalecenia wdrażał. Szkolenia prowadzone przez IM są realizowane w czasie i w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, a zdobyta wiedza niezwłocznie utrwalana w czasie codziennej pracy.

Nowa jakość

W przypadku interim managementu istotne jest nie „co?”, ale „jak?”. Nowa jakość, która związana jest z pojawieniem się intererim managementu, odzwierciedla zmieniający się charakter potrzeb rynku – bardzo wysokie kompetencje i doświadczenie potrzebne na krótkie okresy (wdrożenie zmian, podniesienie rentowności, zwiększenie sprzedaży, wprowadzenie nowego produktu na rynek, relokacja zakładu).

Korzyść z zatrudnienia IM odzwierciedla też następujące powiedznie: „Jeżeli chcesz się napić mleka, nie musisz kupować krowy”.

Liczby

Stowarzyszenie Interim Managers ocenia, że w ostatnich latach kilkukrotnie zwiększyła się liczba aktywnych interim managerów i urosła z około 300 – 400 osób do prawie 2000. Dla porównania: w Wielkiej Brytanii pracuje interimowo około 20 000 managerów, a w Niemczech około 15 000 – poinformowała Anna Gapińska – Interim Manager, Stowarzyszenie Interim Managers.

Więcej wiadomości znajduje się na stronie internetowej: http://stowarzyszenieim.org/ .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *