Porty morskie w Trójmieście uzyskują coraz sprawniejsze połączenia pociągami z producentami i odbiorcami towarów w głębi lądu Polski oraz innych krajów Europy. W Gdyni podsumowano dotychczasowe dokonania. W Zajączkowie Tczewskim na Kociewiu, ma powstać „suchy” port

Fot. z Archiwum Ministerstwa Infrastruktury.

Zwiększył się kolejowy dostęp do morskich bram w Gdyni i Gdańsku

Najlepszymi przedłużeniami dróg morskich są żelazne szlaki. Pociągami bowiem można szybko transportować towary w głąb lądu i przywozić je od producentów do producentów, by eksportować statkami. Kolej jest mało uciążliwa środowisku. Dlatego, rozbudowa kolei jest bardzo ważna dla gospodarki. W Polsce, ciągle są usprawnianie owe połączenia morskich polskich bram na świat z zapleczem lądowym.

W piątek, 8 kwietnia 2022 roku, poinformowano o dokonaniach w portach Trójmiasta. O szczegółach poinformowali nas Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury oraz Mirosław Siemieniec – rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

Dzięki inwestycjom PLK zwiększają się możliwości morskich portów w Gdyni i Gdańsku

Półmetek osiągnęły prace przy poprawie kolejowego dostępu do portu morskiego w Gdyni. Dzięki zakończonym pracom w Gdańsku, po nowych, zelektryfikowanych torach do nabrzeży dojeżdżają pociągi z ładunkami. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. konsekwentnie poprawiają warunki przewozu towarów do nadbałtyckich portów. Modernizacja infrastruktury jest współfinansowana ze środków europejskich, z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Inwestycje PLK o wartości ponad 2,6 mld zł poprawiają skomunikowanie nabrzeży w Gdyni i Gdańsku z siecią kolejową. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Do nabrzeży dojeżdżają dłuższe pociągi z towarami – nawet 750-metrowe, cięższe składy o nacisku 221 kN na oś.

Fot. z Archiwum Ministerstwa Infrastruktury.

– Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekty poprawiające kolejowy dostęp do polskich portów morskich, zwiększają ich potencjał, co przyczynia się do rozwoju gospodarki kraju. Istotny jest aspekt ekologiczny, ponieważ przewóz ładunków z wykorzystaniem nowoczesnej kolei to alternatywa dla transportu drogowego. Realizowane w Trójmieście prace efektywnie wykorzystują środki unijne instrumentu CEF „Łącząc Europę” – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Porty w Gdańsku i Gdyni, konkurencyjne wobec innych portów na Bałtyku, to nasza chluba. Nie tylko Pomorza, ale i całej Polski. Dzięki modernizacji i budowie przejazdów kolejowych porty będą mogły pozyskać nowych kontrahentów, zwiększą przeładunki, które już dziś biją rekordy. Rozbudowa obwodnicy, S6, czy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną to rama transportowa, która dla portów również ma kolosalne znaczenie. Gdyby nie rozwój dróg, nie miałyby takich perspektyw. To bardzo ważne, że modernizacji dróg towarzyszą inwestycje kolejowe. Pomorskie jest na dobrym torze!  – mówi Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski.

– Inwestycje usprawniające kolejowy dostęp do trójmiejskich portów morskich zwiększają możliwości transportu ładunków koleją. Do nabrzeży dojeżdżają dłuższe i cięższe pociągi, które tym samym przewożą więcej towarów. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przewozu ładunków koleją, najbardziej ekologicznym środkiem transportu, to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

– Inwestycje kolejowe w ramach instrumentu CEF w dwóch głównych portach morskich Gdańsku i Gdyni zakończyły się sukcesem. Widoczne są wymierne efekty. Wykonanie prac przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pociągów świadczy o pełnym zaangażowaniu w terminową realizację projektów. Dzięki nowym torom i nowoczesnemu sterowaniu z nastawni LCS, ruch kolejowy i przeładunek towarów w korytarzu sieci bazowej Bałtyk-Adriatyk stają się bardziej ekologiczne, wydajniejsze i bezpieczniejsze – mówi Morten Jensen, Head of Unit at CINEA.

–  Dzięki projektowi realizowanemu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Porcie Morskim Gdynia nastąpi zwiększenie ilości ładunków przewożonych po torach względem przewożonych transportem drogowym. Umożliwi to utrzymanie dynamiki wzrostu przeładunku. Inwestycja kolejowa sprzyja „zielonym rozwiązaniom” w transporcie  – powiedział Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

–  Stan kolejowych połączeń do Portu Gdańsk w ostatnich latach uległ diametralnej poprawie dzięki inwestycjom Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zwiększyły się możliwość transportu, a to ma realny wpływ na wzrost przeładunków oraz poprawę konkurencyjności i umacnianie pozycji Portu Gdańsk wśród nadbałtyckich portów morskich – powiedział Kamil Tarczewski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Dostęp pociągów do portu podczas prac jest utrzymany

Z nowego Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port – oddanego do użytku w marcu 2022 r. – prowadzony jest ruch pociągów do nabrzeży gdyńskiego portu. W ciągu doby dyżurni ruchu zapewniają sprawne i bezpieczne przejazdy około 50 pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających z portu z ładunkami oraz podczas około 230 jazd manewrowych. Prace kolejarzy wspierają nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Informacje o sytuacji na torach dojazdowych do portu i na stacji towarowej obserwowane są na monitorach. Komputerowe urządzenia umożliwiają pracę manewrową, nadzór nad zestawianiem i przygotowaniem pociągów do jazdy. Z nowej nastawni Gdynia Port P1 prowadzony jest ruch z jazdami manewrowymi składów z ładunkami (w ciągu doby około 100 składów).

Prace w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” osiągnęły półmetek. Zabudowano blisko 70 km nowych torów oraz 166 rozjazdów. Prace wkraczają w kolejną fazę. Prowadzone są roboty ziemne wzmacniające i stabilizujące podłoże. Układane są nowe tory, zabudowywane rozjazdy oraz montowane elementy sieci trakcyjnej. Tymczasowe połączenia między torami umożliwiają płynne prowadzenie prac przy utrzymaniu stałego dostępu pociągów do torów na terenie portu. Na stacji Gdynia Port gotowa jest sieć ciepłownicza, przebudowywana jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Gotowych jest 11 podziemnych zbiorników retencyjnych, kolejne dwa są w budowie. Funkcjonuje publiczna ładownia.

Budowane są dwa nowe wiadukty kolejowe, które usprawnią przejazd do portu. Na pierwszym z nich, na którym ułożone zostaną cztery tory, betonowane są ściany oporowe oraz wykonywane zbrojenia i betonowanie kolejnych części konstrukcji obiektu. Na drugim, dłuższym – na którym będzie jeden tor, a pod nim aż siedem – powstaje konstrukcja przyczółków i podpór. Wyremontowano most nad rzeką Chylonką. Zakończenie prac planowane jest w II połowie 2023 r.

Nowe urządzenia zapewniają sprawny i bezpieczny ruch pociągów

Zakończone zostały zasadnicze prace projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”. Pociągi jeżdżą po zmodernizowanych torach z nową siecią trakcyjną w obrębie stacji Gdańsk Zaspa Towarowa, Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Wiślany oraz na liniach Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa Towarowa i Gdańsk Zaspa Towarowa – Gdańsk Wiślany (lk 227, 249 i 722). Wykonawca zabudował 72 km nowych torów i 233 rozjazdy.

Od grudnia 2021 r. kierowcy korzystają z nowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu. Stumetrowy obiekt zastąpił przejazd kolejowo – drogowy między stacjami Gdańsk Kanał Kaszubski i Gdańsk Port Północny, poprawił bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawnił komunikację w tej części miasta. Realizacja zadania zapewniła sprawny dojazd pociągów i samochodów do gdańskiego portu.

Poprawa kolejowego dostępu do portu Gdańsk to także modernizacja 13 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przebudowa obiektów inżynieryjnych: 3 mostów, 2 wiaduktów i 18 przepustów. Rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania o nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia i systemy telekomunikacyjne zapewniła sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie br. – poinformował Mirosław Siemieniec – rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Konferencja podsumowująca dokonania w budowie połączeń szynowych morze – ląd, odbyła się na terenie Morskiego Portu Gdynia. Warto wiedzieć, że ważne inwestycje planowane są również w głębi lądu. Na przykład, w Zajączkowie Tczewskim na Kociewiu, przygotowywana jest budowa dużego „suchego” portu. Zajączkowo tczewskie już teraz jest liczącym się w dla portów Trójmiasta węzłem kolejowym. W przyszłości, po modernizacji, jeszcze bardziej usprawni obsługę pociągów i statków w portach Trójmiasta.

Kazimierz Netka.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *