Potrzebna jest przebudowa, rewolucja systemu funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej? Spostrzeżenia z okresu pandemii wskazują na taką konieczność. W najbliższej przyszłości Rada Europejska powinna zobowiązać się do przeprowadzenia reform uzgodnionych podczas konferencji – poinformowano podczas seminarium dla dziennikarzy

Na zdjęciu: Gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka.

Parlament wzywa Radę do „niezwłocznego przedstawienia stanowiska w sprawie formatu i organizacji konferencji”, dzięki której wysłuchane zostaną głosy obywateli

Na zdjęciu: Siedziba Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka

Unia Europejska posiada sprawny, stały system przekazu informacji wszystkim obywatelom. Transmisje najnowszych wiadomości odbywają się m.in. dzięki funkcjonującym w każdym państwie przedstawicielstwom m.in. Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

W Polsce takie przedstawicielstwa znajdują się w Warszawie – u zbiegu ulic Jasna i Świętokrzyska, a także we Wrocławiu, przy ul. Widok.

Te przedstawicielstwa zajmują się też szkoleniem dziennikarzy. Organizują seminaria dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz jej instytucji. Zapraszają również na wizyty studyjne do Brukseli.

We wtorek, 16 lutego 2021 roku, Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprosiło na seminarium dla dziennikarzy piszących w internecie – pracujących dla portali internetowych. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym webinarium – zdalnym seminarium.

O funkcjonowaniu instytucji unijnych; o tym, Jak i nad czym obecnie pracują europosłowie; jak znaleźć informacje o działaniach Parlamentu Europejskiego i aktywności posłów; jakie są cele, rodzaje, zasady moderacji oraz trendy w mediach społecznościowych PE mówili m.in.:

Karolina Woźniak (z Brukseli) – specjalistka w dziedzinie mediów społecznościowych, pracownik działu komunikacji internetowej Dyrekcji do Spraw Komunikacji Parlamentu Europejskiego, wcześniej dziennikarka Telewizji Polskiej, „Wprost” i „Życia Warszawy”:

Bartosz Ochapski – attaché prasowy w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce:

Agnès Wojciechowicz – attachée prasowa w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce, wcześniej dziennikarka mediów francuskich, belgijskich i kanadyjskich:

Przekazujemy trochę wiedzy, która uzyskaliśmy podczas tego webinarium, dotyczącego działalności m.in. Parlamentu Europejskiego. Warto wiedzieć, że Parlament Europejski to największy parlament na świecie:

Bieżąca praca parlamentu europejskiego skupia się obecnie na następujących zagadnieniach:

szczepionki na covid-19:

wieloletni budżet UE:

gospodarka o obiegu zamkniętym i redukcja odpadów:

brexit:

konferencja w sprawie przyszłości Europy:

Przyszłość Europy wiąże się m.in. z przebiegiem pandemii. Zależy od tego, jak długo ten stan sparaliżowania świata potrwa. Jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej i jej instytucji, to zauważono, że trzeba zmienić strukturę organizacyjną układu unijnych instytucji. Pandemia pokazała, że działalność tych ciał trzeba usprawnić, dostosować do takich nagłych zdarzeń jak kryzysy.

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.