Instytucje w Unii Europejskiej – jak zdobywać zamówienia stamtąd – Na przykład z Agencji FRONTEX? O tym była mowa podczas kolejnego webinarium z cyklu: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”

Źródła ilustracji: transmisja i prezentacje z webinarium.

Wartość roczna zamówień publicznych na dostawy towarów i usług ma wartość około 400 mld euro

Unia Europejska to olbrzymi rynek zbytu. Liczy około pół miliarda obywateli, mogących stać się nabywcami polskich produktów. Oprócz tego, odbiorcami towarów i usług mogą być instytucje unijne – bardzo solidni kontrahenci.

Drogę do tych zbiorowych nabywców zagranicznych torują nam agencje, wspierające polski eksport. Pomocą w ekspansji gospodarczej do innych krajów eksporterom służy m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z agencją FRONTEX, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityką Insight.

16 lutego 2021 roku wyżej wymienione instytucje zorganizowały kolejne webinarium z cyklu pt.: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”. W zaproszeniu napisano m.in. że instytucje zamawiające w UE ogłaszają średnio rocznie zamówienia publiczne na dostawy i usługi o wartości powyżej 400 mld EUR. Uczestnicy webinarium zapoznają się z zamówieniami publicznymi instytucji UE, w tym systemem zamówień w agencjach unijnych na przykładzie agencji FRONTEX, a także dowiedzą się, jak przygotować firmę do współpracy z UE – zachęcali organizatorzy webinarium.

W Unii Europejskiej instytucje ogłaszają przetargi m.in. na na roboty budowlane, usługi lotnicze; zamówienia w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji; zamówienia w ramach pomocy zewnętrznej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; zamówienia Phare, Tacis i innych z EŚW. Składane są zamówienia w ramach projektów finansowanych przez EBI, EBC, EBOR; zamówienia z EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa członkowskie UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein); ze Szwajcarii. Komisja Europejska rocznie zawiera rocznie około 9 tys. kontraktów w procedurach zamówień publicznych. Poznanie procedur przetargowych stosowanych w systemie UE może pomóc w zyskaniu wartościowego kontraktu oraz stabilnego partnera – informują organizatorzy webinarium. Uczestniczyliśmy w owym szkoleniu.

W programie tej zdalnej konferencji uwzględniono m.in. następujące zagadnienia i prelegentów:

Wprowadzenie

– Wojciech Dzięgiel – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

– Małgorzata Załęcka – Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT

Zamówienia Instytucji Europejskich. Jak zostać dostawcą – Beata Pich, Jakub Dąbrowski – Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Współpraca Systemu ONZ z biznesem i mechanizm włączania firm do przetargów ONZ realizowanych w ramach pomocy rozwojowej i działań humanitarnych instytucji UE – Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland

Współpraca Systemu ONZ z biznesem i mechanizm włączania biznesu w ramach pomocy rozwojowej instytucji UE – Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland

System zamówień publicznych w agencjach unijnych na przykładzie Frontexu – Marek Szostak Procurement Officer, Legal and Procurement Unit, Corporate Governance Division, Frontex

Wsparcie przedsiębiorców w wejściu na rynek międzynarodowych zamówień publicznych oferowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – Agata Kudelska, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Jak przygotować firmę do współpracy z UE? Na podstawie przygotowanego na zamówienie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii raportu pt. Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm – Monika Helak, Polityka Insight.

To było trzecie webinarium z cyklu: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”. Zainaugurowano je 9 grudnia 2020 roku. Wtedy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityką Insight zaprosiły na webinarium, poświęcone zamówieniom w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.  Drugie webinarium, zorganizowane 12 stycznia 2021 roku, dotyczyło procedur udzielania zamówień w systemie NATO.

Źródła ilustracji: transmisja i prezentacje z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *