Powiat lęborski wolny od koronawirusa. W Gdańsku, wieczorem, liczba zakażonych zwiększyła się o 8 osób. Telekonferencja z wojewodą pomorskim. Powstanie drugie centrum testowego COVID-19 drive-thru

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Zostanie powołany koroner – urzędnik (lekarz, prawnik) uprawniony do stwierdzania zgonów?

Powiat lęborski do dnia dzisiejszego (17.04.2020) jest jednym z nielicznych powiatów w województwie pomorskim wolnym od przypadków zachorowania na COVID-19, chorobę wywoływaną patogenem SARS-CoV-2.

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska jest w stałym kontakcie telekonferencyjnym z Wojewodą Pomorskim i pozostałymi starostami regionu, by w skoordynowany sposób realizować procedury ochronne, a także zgłaszać inicjatywy w celu łagodzenia skutków społecznych i gospodarczych ograniczeń – poinformowała nas Iwona Juchniewicz z Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego  w  Lęborku.

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku

Podczas telekonferencji z wojewodą, ujawnione zostały dane dotyczące zachorowań na terenie województwa pomorskiego. Zakażonych jest w sumie 185 osób, w tym 31 przypadków stanowią medycy. Jeden przypadek zachorowania dotyczy pracownicy gdańskiego DPSu przy ul. Polanki. W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych wojskowi medycy pobrali próbki od wszystkich pracowników i przebywających tam seniorów. Od początku trwania pandemii w pomorskim zmarły 2 osoby, ale również u 25 ustąpiły objawy i nastąpiło wyzdrowienie. Powiat lęborski znalazł się w szczęśliwej grupie 5 z 16 pomorskich powiatów, w których do zachorowań nie doszło. Ważne jest jednak stosowanie się do zalecanych procedur, pozostawanie w domach, ograniczając wyjścia do absolutnie niezbędnych, stosowanie zasad higieny i używanie obowiązkowych w przestrzeni publicznej środków ochrony osobistej.

Województwo pomorskie przygotowuje się również do otwarcia drugiego centrum testowego COVID-19 drive-thru. Pierwsze funkcjonuje przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Drive-thru oznacza, że podczas badania pacjent pozostaje cały czas w swoim samochodzie, ograniczając do minimum kontakty międzyludzkie. Kwalifikacja do badania odbywa się telefonicznie pod nr: 583491888. Zarówno infolinię jak i punkt pobierania wymazów obsługują w ramach wolontariatu studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kolejny stały punkt ma powstać przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Uzupełnieniem punktów stałych jest 9 operujących w województwie mobilnych zespołów wymazowych. W związku ze specyfiką funkcjonowania domów pomocy społecznej, Starosta Lęborski prowadzi rozmowy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, których efektem ma być przeprowadzenie badań przesiewowych wszystkich osób w obu powiatowych DPS-ach.

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku

Podczas piątkowej telekonferencji wrócił poruszony podczas rozmów 2 kwietnia temat powoływania koronera, uprawnionego do stwierdzania zgonu. W najbliższym czasie ma powstać ustawa o zawodzie koronera, która będzie regulowała zasady powoływania osób na stanowisko (to uprawnienie będą posiadały powiaty) i finansowania tego stanowiska – pieniądze na ten cel mają pochodzić ze środków będących w dyspozycji wojewody. Dotychczas brak było konkretnych przepisów w tym zakresie, a częściowo regulowała to archaiczna ustawa z lat 50. ub. wieku.

Uczestnicy piątkowej wideokonferencji rozmawiali również z Marleną Maląg, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz rozporządzeniem MPiPS, zgodnie z wnioskiem Starosty zaopiniowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego, z rezerwy ministra, lęborski Powiatowy Urząd Pracy uzyskał 4.411,7 tys. zł dodatkowych środków z Funduszu Pracy. Zdaniem Małgorzaty Dominieckiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, PUP w Lęborku dysponuje odpowiednimi środkami i nie ma zagrożenia finansowego, które mogłoby być powodem niezrealizowania części wpływających wniosków. Ważne jest jednak, by uzyskać stosowną wykładnię dotyczącą podziału tych środków na obsługę działań związanych z realizacją zapisów Tarczy Antykryzysowej i na finansowanie wniosków. Tematyka zapisów dotyczących Tarczy stała się znaczącym punktem dyskusji z szefową resortu MRPiPS.

Samorządowcy zgodnie czekają na kolejne propozycje rządu, które mają być zawarte w Tarczy Antykryzysowej 2. Wicemarszałek Pomorski Wiesław Byczkowski poinformował, że Zarząd Województwa Pomorskiego, dzięki pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, przeznaczył środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na walkę z epidemią. Wolą Zarządu Województwa jest wsparcie podmiotów medycznych dla których organem prowadzącym są powiaty oraz miasta/gminy.

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku

Formuła wsparcia dla Powiatu Lęborskiego, o którą wnioskowała starosta Alicja Zajączkowska, polegać ma na zwiększeniu zakresu rzeczowego realizowanego w powiecie projektu pod nazwą: „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia przez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” w ramach poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia w ramach RPO WP. Powiat Lęborski wesprze w tej kwestii sąsiedni Powiat Kartuski, który nie zawarł umowy z Instytucją Zarządzającą w ramach RPO WP, a dokładnie Szpital Powiatowy w Kartuzach – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jako partnera realizowanego przez Powiat Lęborski projektu. RPO WP zrefunduje wydatki związane na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych w wysokości do 100 proc. Dodatkowo, ustawa „anty-COVID-19” znosi warunek uzyskania opinii o celowości inwestycji – poinformowała Iwona Juchniewicz z Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego  w  Lęborku.

W piątek wieczorem liczba zakażonych koronawirusem z w Pomorskiem zwiększyła się.

Zaczęło się w poniedziałek, 13 kwietnia 2020 roku, w jednym z Domów Pomocy Społecznej w Gdańsku. Pracownik tego DPS schodzący z dyżuru zgłosił złe samopoczucie. Zgodnie z procedurą skontaktował się z sanepidem, który skierował go na test w kierunku koronawirusa. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu został objęty kwarantanną domową.

W związku z chorobą pracownika w domu pomocy społecznej zostały wdrożone odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Pracownicy jednej zmiany zostali zatrzymani w pracy, a po zgłoszeniu dyrekcji placówki do sanepidu, od wszystkich pracowników zostały pobrane wymazy. Zarówno od tych, którzy przebywali na zmianie w placówce jak i od pracowników przebywających na kwarantannie domowej.

Wieczorem, w piątek, 17 kwietnia 2020 roku, sanepid przekazał wyniki, wśród których znalazło się 8 zarażeń COVID-19. Wśród zarażonych osób jest 7 podopiecznych oraz 1 pracownik Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku – poinformowała Olimpia Schneider z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Wszystkie procedury bezpieczeństwa zostały wdrożone i ściśle współpracujemy ze służbami sanitarnymi i wojewódzkimi – zapewniła.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *