Powstaje Baza danych infekcji towarzyszących COVID-19. W tym celu  realizowany jest, przez dr. Łukasza Rąbalskiego, projekt naukowy na Uniwersytecie Gdańskim. Dofinansowanie dał minister nauki i szkolnictwa wyższego

Fot. Kazimierz Netka.

Zagadnienie istotne dla realizacji polityki naukowej państwa

Projekt dra Łukasza Rąbalskiego z Uniwersytetu Gdańskiego „Infekcje towarzyszące przy zakażeniach SARS-CoV-2. Baza Infekcji Towarzyszących COVID-19” uzyskał finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 985 tys. zł, które zostało przekazane w formie dodatkowej subwencji dla Uniwersytetu Gdańskiego. Baza danych, która powstanie w ramach projektu będzie istotnym źródłem informacji w zakresie występowania i wpływu infekcji mieszanych na zdrowie pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 – poinformowała dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem badań prowadzonych przez dra Łukasza Rąbalskiego (Zakład Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) jest określenie, w jakim stopniu infekcje towarzyszące przy zakażeniach SARS-CoV-2 mają wpływ na obraz kliniczny choroby COVID-19 oraz przygotowanie bazy danych tych infekcji. W stworzeniu bazy informatycznej będą uczestniczyć naukowcy z agendy badawczej – Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science, ICCVS), powołanego na Uniwersytecie Gdańskim.

Jak oceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

„W obecnej sytuacji epidemicznej projektowana baza danych stanowić będzie cenne źródło informacji w zakresie występowania infekcji mieszanych i ich wpływu na zdrowie pacjentów zarówno dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo epidemiologiczne, jak i służb medycznych. Ponadto, zebrane dane będą mogły wspomóc lekarzy w procesach decyzyjnych, dotyczących m.in. sposobu leczenia chorych, czy ustalania procedur postępowania.

Z uwagi na postępujące zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz nadchodzący okres wzmożonych zakażeń wirusem grypy, którego nałożenie się na okres pandemii koronawirusa może sprzyjać wzrostowi śmiertelności zakażonych, przedstawione we wniosku zagadnienie należy uznać za istotne w kontekście realizacji polityki naukowej państwa”.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *