Urząd Statystyczny (US) w Gdańsku zapowiada niewesołą przyszłość Pomorza.  Taka jest nasza interpretacja prognoz liczbowych US. Widać jednak również korzyści

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku, „Województwo Pomorskie w liczbach 2020”.

Na razie jesteśmy młodzi, ale za 30 lat: starość nie radość…

Poznaliśmy najnowsze dane statystyczne dotyczące jednego z najbardziej niezwykłych regionów: województwa pomorskiego. Dostarcza te wiadomości Urząd Statystyczny w Gdańsku, w formie publikacji pt. „Województwo pomorskie w liczbach 2020”. Informacje w niej zawarte dotyczą głównie stanu z roku 2019 i z lat wcześniejszych, ale prognozy sięgają roku 2050, czyli wskazują co nas czeka za około 30 lat.

Dlaczego Pomorskie można uznać za region niezwykły? Chodzi o jego położenie geograficzne, sytuację gospodarczą, a także ze względu na sąsiedztwo i związaną z nim przyszłość.

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku, „Województwo Pomorskie w liczbach 2020”

Szanowni Państwo, przekazuję link do opracowania Urzędu Statystycznego w Gdańsku: 

Województwo pomorskie w liczbach 2020

Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2020 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Opracowanie przedstawia także ważniejsze dane o województwie pomorskim na tle kraju oraz o miastach na prawach powiatu: Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie –
napisała Małgorzata Miryn – Specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku, „Województwo Pomorskie w liczbach 2020”

Warto też wiedzieć, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny. Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl

woj_pomorskie_w_liczbach_2020

Analizując sytuację społeczno – gospodarczą Pomorskiego, już w najbliższych latach baczniejszą uwagę trzeba będzie zwracać na otoczenie tego województwa. We wschodniej jego części i w zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, może rozwinąć się nowy, silny obszar gospodarczy. Ta się może stać po wybudowaniu kanału żeglugowego z Bałtyku, w poprzek Mierzei Wiślanej, do Morskiego Portu w Elblągu. Przekop przez Mierzeję może być istotnym impulsem dla wzmocnienia ekonomicznego obszaru Zalewu Wiślanego, a na lądzie teren od Braniewa, Elbląga po Sztum, Gniew, Tczew i Gdynię. Obszar ten ju,z otrzymał nazwę: Metropolia ujścia Wisły – takie miano istnieje w koncepcji budowy centralnego portu komunikacyjnego (autor: Patryk Wild), czyli m.in. lotniska, w Baranowie. Na rozwój delty Wisły i przyległych do niej województw, mogą mieć niebagatelny wpływ zarówno wspomniany kanał żeglugowy jak i centralny port komunikacyjny. To warto uwzględnić planując przedsięwzięcia gospodarcze, w rejonie trójkąta Gdynia – Braniewo – Kwidzyn.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.