Powstaje Tarcza 6.0. Zgłoś uwagi do tego projektu nowelizacji ustawy – zachęca prezes Pracodawców Pomorza. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego

Na zdjęciu: Spotkanie z reprezentantami biur podróży w siedzibie Pracodawców Pomorza. Fot. Kazimierz Netka.

Termin składania propozycji do nowej osłony przed następstwami COVID-19 upływa jutro

Powstaje szóste koło ratunkowe dla firm, mające sprawić, by przedsiębiorstwa nie „utonęły”, nie zbankrutowały z powodu pandemii. Przygotowywana jest bowiem Tarcza 6.0. Jej moc i zasięg zawiera poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ciągu najbliższych dni, projekt może stać się aktem prawnym, przyjętym przez Sejm. Jest jeszcze szansa na wniesienie poprawek do najnowszego projektu nowelizacji ustawy.

Dotychczas, w Pomorskiem najbardziej cierpią biura podróży. Podczas dotychczasowych pięciu „tarcz” ta część firm turystycznych uzyskała najmniejszą pomoc. Rozmowy przedstawicieli biur podróży na temat sposobów ratowania się przez upadłością odbywały się do tej pory w siedzibie Stowarzyszenia „Pracodawcy Pomorza. Podczas jednego z takich spotkań, Tomasz Limon – prezes zarządu stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza doradzał, co biura podróży powinny zrobić, by ustawodawca uwzględnił ich potrzeby. Chodziło m.in. o przeanalizowanie zapisów Traczy 5.0 i zgłoszenie uwag do kolejnego aktu prawnego, czyli do powstającej teraz Tarczy 6.0. Prezes Tomasz Limon apelował o to m.in. 14 października 2020 roku. Uczestniczyliśmy w tym spotkaniu.

Teraz, prezes Tomasz Limon po raz kolejny zaapelował, do wszystkich branż. Oto treść owego apelu:

Zgłoś uwagi do Tarczy 6.0 (branżowej)

Szanowni Państwo, do  Sejmu RP wpłynął poselski projekt, którego celem jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji (druk  nr 704)  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=190148C193AE4308C125860D006F964D

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS (1 miesiąc) dla podmiotów, które wskazały jako rodzaj przeważającej działalności:

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

56.10.A (restauracje)

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)

74.20.Z (działalność fotograficzna)

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

86.90.D (działalność paramedyczna)

90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)

90.02.Z (wspomaganie przedstawień)

93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)

93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

93.29.A (działalność pokojów zagadek)

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Świadczenie postojowe (max. 2400 złotych miesięcznie) jest ograniczone tylko  do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (bez osób wykonujących umowy cywilnoprawne), o ile jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w  październiku albo listopadzie 2019 r.

Zwolnienie ze składek  ma dotyczyć okresu od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Proponuje się nadanie ZUS uprawnień do przeprowadzania kontroli zasadności wypłaty świadczeń postojowych.

Proponuje się zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Będę  zobowiązany za ewentualne uwagi przekazane na mój adres  t.limon@pracodawcypomorza.pl

do jutra 28.10.2020. Jeżeli nie uda się ich wprowadzić  w Sejmie RP, ze względu na tempo prac – projekt może być przyjęty na tym posiedzeniu do jutra, będziemy je podtrzymywać w Senacie – zapewnia Tomasz Limon – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *