Program unijny Polska – Rosja. To współpraca między regionami państw, których rządy mają nieco odmienne  kierunki polityki zagranicznej. Wspólne działania są nie tylko możliwe, ale już trwają i są rozbudowywane. Wiele się jednak zmienia, co nie ułatwia kooperacji: zniknął mały ruch graniczny, jest COVID-19

Źródła ilustracji: Prezentacje, pokazane podczas webinarium.

Interreg, czyli unijne wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych

Powstaje unijny program Polska – Rosja na lata 2021 – 2027. O przygotowaniach do realizacji kolejnego etapu tej współpracy mówiono podczas warsztatu online dotyczącego przygotowania Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027, Nad realizacją założeń projektu czuwa Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Centrum Projektów Europejskich. Z siedzibą w Olsztynie. Organizatorem webinarium była spółka Utila, współpracująca z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas webinarium dotyczącego przygotowania Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027, a zorganizowanego 27 października 2020 roku, mówiono m.in. o stanie prac. Na stronie internetowej: https://www.plru.eu/en/news/651,Online-workshop-on-preparation-of-the-Interreg-Poland-Russia-Programme-2021-2027 znaleźliśmy następującą informację:

Pragniemy poinformować, że przygotowania Programu Interreg Polska-Rosja na lata 2021-2027 są bardzo zaawansowane. Program wspiera transgraniczne procesy rozwojowe poprzez współfinansowanie różnego rodzaju projektów, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców wspieranego obszaru.

W fazie przygotowań do nowej edycji Programu kluczowe znaczenie mają opinie interesariuszy – potencjalnych beneficjentów, instytucji i osób zamieszkujących obszar Programu. Mając to na uwadze, zapraszamy do udziału w warsztatach online. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną główne założenia Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027. Ponadto wspólnie zdiagnozujemy mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia związane z obszarem wspieranym przez Program. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym webinarium.

Źródła ilustracji: Prezentacje, pokazane podczas webinarium

Na tym nie koniec. Zaplanowano następne spotkania zdalne i każdy może w nich uczestniczyć, np. 28 października i 3 listopada.

Warto wiedzieć, że w latach 2007 – 2013 istniał unijny program Litwa -Polska – Rosja. W latach 2014 – 2020 realizowano program Polska Rosja. Tak więc, współpraca transgraniczna Polski z Rosją w ramach unijnego programu Interreg trwa już długo.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.