Powstanie Park Logistyczny w Małaszewiczach. To nowe otwarcie Polski, w tym Trójmiasta, na Daleki Wschód. Małaszewicze są ważnym miejscem przeładunkowym na Nowym Jedwabnym Szlaku zwłaszcza kolejowym, z Chin do Europy Zachodniej

Na zdjęciu: Uroczyste powitanie Euro China Train (ECT) – pierwszego pociągu towarowego, który 21 listopada 2019 roku z Chin dotarł do DCT w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Prawdziwy park wyróżnia się się tym, że w nim i w jego otoczeniu jest spokojnie

Od lat istnieje bezpośrednie, oceaniczno – morskie, statkowe połączenie kontenerowe Gdańska z portami w Chinach. Największe jednostki mogą przewieźć nawet ponad 23 000 TEU – znormalizowanych kontenerów 20-stopowych (TEU – twenty-foot equivalent unit – jednostek przeliczeniowych) z Azji do Europy. Warto jednak zadbać również o transport lądowy, kolejowy. Przeszkodą jest różny rozstaw szyn na torach. Potrzebne są miejsca sprawnych przeładunków. Problem ten zostanie częściowo rozwiązany w Polsce – wynika z wiadomości, które dotarły do nas z Ministerstwa Infrastruktury:

Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję o pozwoleniu na budowę Parku Logistycznego Małaszewicze. Inwestycja, którą realizuje PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy ze spółką Cargotor, umożliwi zwiększenie obrotu towarowego, prowadzonego pomiędzy państwami Europy i Azji – poinformował Szymon Huptyś – Rzecznik Prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Oto ciąg dalszy:

– Przejście graniczne między Europą i Azją jest najważniejszym punktem na mapie Nowego Jedwabnego Szlaku. Zwiększenie jego możliwości przepustowych z założenia powinno zapewnić miejsca pracy, przyczynić się do rozwoju gospodarczego w oparciu o zielone środki transportu, doprowadzić do wzrostu konkurencyjności transportowej kraju oraz zwiększyć dochody podatkowe dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Wydanie pozwolenia na budowę to krok milowy w przygotowaniach do stworzenia Parku Logistycznego w Małaszewiczach. PKP Polskie Linie Kolejowe i spółka Cargotor są przygotowane do rozpoczęcia prac w terenie. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do końca tę niezwykle ważną dla polskiej gospodarki oraz Polski wschodniej inwestycję – stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Park Logistyczny Małaszewicze, który powstanie na terenach gmin Terespol, Zalesie i Piszczac, docelowo ma być najnowocześniejszym i największym hubem przeładunkowym w Europie. To kluczowe miejsce na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję ze Starym Kontynentem. Właśnie tędy do europejskich odbiorców trafiać będą transportowane koleją ładunki z Chin, Japonii czy Korei Południowej.

– Z radością przyjmuję decyzję Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowi to kolejny krok w kierunku dalszego umocnienia Państwa Polskiego na terenach stanowiących granicę państwową i granicę zewnętrzną Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Sokolewicz, prezes spółki Cargotor.

 Ważne wydarzenie miało miejsce jeszcze przed pandemią, w Morskim Porcie Gdańsk, na Deepwater Container Terminal (DCT Gdańsk). Pierwszy bezpośredni pociąg z Chin wjechał na bocznicę Deepwater Container Terminal DCT), przy ul. Kontenerowej 7 w Gdańsku, około godziny 11, w dniu 21 listopada 2019 roku. Pociąg nazwano: Euro China Train (ECT) i był to pierwszy transkontynentalny pociąg, jadący z miasta Xi’an w Chinach, przez Małaszewicze do Gdańska. Czas przejazdu kolejowego towarów z Chin do Gdańska wyniósł 12 dni.

Już wtedy mówiono, jak ważny jest dla kontaktów handlowych Polski z Chinami port kolejowy w Małaszewiczach. Teraz, kontenery z Chin dostarczane są do DCT Gdańsk, olbrzymimi statkami – kontenerowcami. Chiny, wspólnie z kilkunastoma państwami europejskimi, działają na rzecz stworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku Belt & Road Initiative (BRI).

Naszym zdaniem, żeby Park Logistyczny w Małaszewiczach mógł dobrze i wydajnie funkcjonować, to muszą zostać uspokojone nieporozumienia w relacji Polska, Unia Europejska – Białoruś, Rosja. To bowiem przez Rosję i Białoruś przyjeżdżają pociągi ze wschodu, m.in. z Chin do Małaszewicz w Polsce.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *