Ruszył program Agroenergia. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozdają pieniądze  na budowę przez rolników odnawialnych źródeł prądu. W polskich gospodarstwach są olbrzymie możliwości wytwarzania elektryczności

Fot. Kazimierz Netka.

Nie tylko duży farmer może mieć własną fabrykę prądu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Środowiska (WFOŚiGW) w Gdańsku, „rozgrzewają” samowystarczalność energetyczna polskiej wsi. Od dawna wspierają finansowo budowę odnawialnych, lokalnych źródeł energii. 1 października 2021 roku ruszył kolejny unikatowy program wspierania budowy własnych elektrowni i ciepłowni w gospodarstwach rolnych. Mówili o nim reprezentanci WFOŚiGW, już podczas Dnia Elektromobilności, 18 września br.

O szczegółach poinformowano 1 października w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, przy ul, Rybaki Górne 8. Informacji dotyczących nowego programu Agroenergia udzielały m.in. panie: Teresa Jakubowska, zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku; Kamila Kujawska, koordynator programu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Urszula Pakulska – główny specjalista, Dział Rozwoju i Marketingu WFOŚiGW w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym briefingu – krótkim spotkaniu przeznaczonym dla dziennikarzy. Dowiedzieliśmy się, że dużo wiedzy na temat Agroenergii będzie można zdobyć podczas specjalnej, poświęconej temu zagadnieniu, seminarium, 7 października 2021 roku, w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Wstępnie o zakresie i możliwościach udzielania pomocy rolnikom zamierzającym budować własne elektrownie, informuje komunikat z briefingu prasowego, jaki odbył się 1 października, a przekazany nam przez Urszulę Pakulską – Głównego Specjalistę, Dział Rozwoju i Marketingu WFOŚiGW w Gdańsku:

Dotacje na odnawialne źródła energii dla pomorskich rolników

Ruszył program Agroenergia. Rolnicy mogą już składać wnioski o dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. 5,5 mln zł – tyle wynosi budżet programu w województwie pomorskim. Na Pomorzu program realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pomorscy rolnicy coraz chętniej inwestują w odnawialne źródła energii. O 20% wzrosło zainteresowanie OZE w ostatnich latach. Trwa prawdziwy boom inwestycyjny.

Fot. Kazimierz Netka.

– Zapotrzebowanie na ciepło i energię w gospodarstwach rolnych jest bardzo duże. A odnawialne źródła energii pozwalają zmniejszyć koszty zużycia energii. Nic dziwnego zatem, że rolnicy coraz chętniej w nie inwestują. Są szansą na poprawę finansów mieszkańców wsi, ale także stanu środowiska. Dzięki nim zmniejsza się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Instalacje OZE wraz z magazynem energii zabezpieczają rolników przed przerwami w dostawie prądu, spadkami napięcia, gwarantują też odpowiednią jakość prądu – tłumaczy Teresa Jakubowska, zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku.

W ramach Agroenergii rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Dodatkowe wsparcie przysługuje na utworzenie instalacji hybrydowej: fotowoltaiki lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła. Dotacja może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych zadania. Maksymalna kwota dofinansowania to 25 000 zł.

Fot. Kazimierz Netka.

– Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Od kilku tygodni mamy wiele telefonów, emaili, zapytań w sprawie programu Agroenergia. Na Portalu Beneficjenta dostępny jest formularz wniosku o dofinansowanie. Trzeba go pobrać, wypełnić i przesłać do nas. Wniosek należy złożyć zarówno elektronicznie poprzez Portal Beneficjenta, jak i przesłać do nas pocztą wersję papierową lub poprzez platformę ePUAP. Należy pamiętać, że przedsięwzięcie nie może zostać rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku do WFOŚiGW w Gdańsku. Ważne jest także to, że dofinansowania nie można otrzymać na zadanie polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji – wyjaśnia Kamila Kujawska, koordynator programu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Źródło filmu: WFOŚiGW w Gdańsku.

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania budżetu. Środki finansowe pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7 października 2021 WFOŚiGW w Gdańsku organizuje spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych programem Agroenergia. Obowiązują zapisy. Specjalny formularz dostępny jest na stronie www.wfos.gdansk.pl

Szczegóły programu zamieszczone zostały na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl/konkursy/agroenergia

O dofinansowanie mogą starać się posiadacze gospodarstw wielkości do 1 do 300 hektarów i prowadzący je co najmniej od roku. We wdrażaniu programu Agroenergia WFOŚiGW w Gdańsku współdziała z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (PODR).

Fot. Kazimierz Netka.

Program Agroenergia przeznaczony jest jest dla:

– Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.

– Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z) – napisano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2022 .

Więcej informacji znajduje się także na stronie https://www.gov.pl/web/nfosigw/dotacje-i-niskooprocentowane-pozyczki-dostepne-dla-rolnikow-w-nowym-dwuczesciowym-naborze-wnioskow-programu-agroenergia

Przypominamy, że więcej szczegółów poznamy 7 października 2021 roku, w siedzibie, WFOŚiGW w Gdańsku. Fundusz organizuje tego dnia spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych programem Agroenergia.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.