Powstanie szlak kolejowy Luksemburg – Polska? Taką informację podał w czwartek, 21 czerwca 2018 roku, w Gdańsku, prof. Benny Martin, dyrektor Luxembourg Centre for Logistics and Supply Chain Management.

Fot. Kazimierz Netka.

Sprawny transport towarów najkrótszą trasą, tanimi i szybkimi pojazdami, bez nadmiernych szkód w środowisku – to przyszłość przewozów światowych. Temu problemowi w głównej mierze była poświęcona konferencja morsko – logistyczna, zorganizowana w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.

Czy inteligentne specjalizacje Pomorza będą generować rozwój regionu?

Szybkość transportu odgrywa z coraz większa rolę. Pozwala na uzyskanie przewagi nad konkurentami. Produkcja ma być coraz bliżej odbiorców towarów i usług. Tak planuje postąpić jedne z bardzo znanych wytwórców butów na świecie, zamierzający uruchamiać fabryki w większych miastach i sprowadzać tam surowiec. Analizy przewozu towarów na świecie i opowiedział o tym w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER prof. Benny Martin – dyrektor Luxembourg Centre for Logistics and Supply Chain Management. Powiedział, że w Luksemburgu udało się stworzyć system sprawnego przeładunku i europejski hub transportowy. Na tym ma szanse skorzystać także Polska. Luksemburg planuje bowiem stworzenie bezpośredniego połączenia przewozowego do Polski, z pominięciem Niemiec.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na pytanie, jak to można zrobić, wszak terytorium Niemiec bardzo wyraźnie oddzielają obydwa kraje. Prof. Benny Martin odparł, że do tego posłuży transport kolejowy, który może się odbywać po torach, dostępnych dla każdego w Unii Europejskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Można było odnieść wrażenie, że słowa, które wypowiedział prof. Benny Martin były niespodzianką dla zgromadzonych na konferencji morsko – logistycznej ISP-1, czyli dotyczącej Inteligentnej specjalizacji Pomorza nr 1 – Technologie offshore i portowo – logistyczne. Na konferencje tę zaprosili uczestników: Rada Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER – w którego siedzibie odbywało się owo spotkanie kilkudziesięciu reprezentantów firm, instytucji, uczelni, organizacji, zainteresowanych rozwojem inteligentnych specjalizacji Pomorza.

 

Fot. Kazimierz Netka

Spotkanie było okazją do zapoznania się z prezentacjami startupów oraz projektem Polski Port Community System; do podsumowań i refleksji nad aktualnym stanem zaawansowania projektów, dalszymi perspektywami rozwoju oraz współpracy. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonały Jowita Zielinkiewicz – przewodnicząca Rady ISP 1 oraz dyrektor Działu Innowacji i Pozyskiwania Funduszy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A., Marcin Osowski – wiceprezes zarządu ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

O działalności Inkubatora STARTER oraz o jego roki jako animatora ISP1 mówił Tomasz Szymczak – prezes zarządu Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Sytuację transportową w Kanadzie, USA oraz w Europie przedstawił wspomniany już na wstepie gość specjalny – prof. Benny Martin – dyrektor Luxembourg Centre for Logistics and Supply Chain Management, podczas wykładu pt. „European Logistics and Multimodality”.

 

Fot. Kazimierz Netka

Co to jest Polski Port Community System poinformował Andrzej Zelek – prezes zarządu tej spółki.

 

Fot. Kazimierz Netka

Odbyły się też prezentacje innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez start-upy. Dwie z nich powstały w ramach programu akceleracyjnego Space3ac. Parkanizer – „System zarządzania ruchem pojazdów” przedstawił Marcin Musioł – Business Development Manager.

 

Fot. Kazimierz Netka

O Seadata – „Zastosowanie sensorów sztucznej inteligencji w branży morskiej” – omówił Rafał Wolak – prezes zarządu.

Program konferencji przewidywał też wystąpienia podmiotów proponujących nowatorskie rozwiązania dla ISP 1. Oto owe wystąpienia:

 

Fot. Kazimierz Netka

Rogum Kable Sp. z o.o.: „Przewody specjalistyczne – nowe rozwiązania technologiczne na przykładzie kabli górniczych z zastosowaniem w portach” – autorstwa Pawła Zaremby – technologa.

 

Fot. Kazimierz Netka

Siemens Sp. z o.o.: „Smart port – nowoczesna gospodarka energią w porcie” przedstawili Ewa Mikos-Romanowicz – dyrektor ds. rozwoju biznesu oraz Tomasz Musielak – kierownik sprzedaży Siemens Sp. z o.o. Energy Management.

Program przewidywał też prezentacje: NMG S.A.: „Zaawansowane rozwiązania do zarządzania infrastrukturą oraz optymalizacji efektywności energetycznej” – autor Robert Duszka – dyrektor rozwoju biznesu; GSC Sp. z o.o. Sp.k.: „Kontenery składane – większe możliwości niż dotychczas. Rozwiązania innowacyjne” – autorzy Rafał Drewnicki – prezes zarządu ICS Sp. z o.o oraz Marek Łupina – prezes zarządu GSC Sp. z o.o. Sp.k.

O inteligentnych specjalizacjach Pomorza (ISP)

ISP 1 – Technologie offshore i portowo – logistyczne ma sprzyjać efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej dla środowiska eksploracji i eksploatacji zasobów morza dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza; b) pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym; c) urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza; d) nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych związków produkowanych przez organizmy morskie; e) technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu i przedpolu.

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie ma sprzyjać efektywności i bezpieczeństwu różnorodnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) multimodalne interfejsy człowiek-maszyna; b) systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy; c) przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych; d) inżynieria kosmiczna i satelitarna.

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie ma na celu doprowadzić do spadku energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle; b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka; c) technologie „smart grid” w dystrybucji energii; d) magazynowanie energii; e) środki transportu o napędzie alternatywnym; f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych.

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia służy redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) nowoczesne rozwiązania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia; b) nowoczesne rozwiązania w diagnostyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia; c) nowoczesne rozwiązania w terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia; d) systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Wymienione wyżej obszary ISP zostały uznane za istotne dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie (źródło: Uchwała nr 316/31/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zmieniona uchwałą nr 71/110/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku).

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *