Rekomendacje VIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Jako najważniejsze działania, zarekomendowano aktywizację zawodową, wdrożenie jasnych reguł działalności i otoczenia prawnego w życiu gospodarczym, a także reformę finansów publicznych.

Fot. Włodzimierz Amerski.

Pogorszenie koniunktury u głównych partnerów handlowych, ograniczona podaż pracowników i bardzo niekorzystne trendy demograficzne – to największe zagrożenia dla Polskiej gospodarki.

W Sopocie z widokiem na molo z hotelu Sheraton, makroekonomiczne ekspertyzy i prognozy dla Polski od 2018 roku będzie sporządzać i przedstawiać Europejski Kongres Finansowy, który od ośmiu lat w czerwcu odbywa się właśnie w letniej stolicy Polski. Ekspertyzy ogłaszane będą zarówno w czerwcu, jak i grudniu każdego roku. Ich autorami są eksperci EKF, wybitni makroekonomiści, głównie z największych banków oraz instytucji nadzorczych i regulacyjnych, renomowanych firm konsultingowych, a także ze środowiska akademickiego. Eksperci dzielą się pro publico bono swoją wiedzą, doświadczeniem i obliczeniami, wyrażając wyłącznie własne poglądy, a nie instytucji, w których pracują.

 

Pierwsza taka ekspertyza zaanonsowana (na zdjęciu od prawej) przez Monikę Zamachowską, została zaprezentowana podczas ósmej edycji EKF. Makroekonomiczne wyzwania i prognozę dla Polski przedstawili prof. Leszek Pawłowicz, inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego; dr Marta Penczar z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania UG oraz dr Marek Rozkrut, główny ekonomista firmy doradczej EY.

 

– Prognozy i wyzwania dla Polski są opracowane do 2021 roku – mówił prof. Leszek Pawłowicz. Zwróciliśmy się do grupy 34 wybitnych makroekonomistów, aby wzięli udział w zbudowaniu konsensusu, będącego prognozą makroekonomiczną uwzględniającą w znacznie większym stopniu czynniki jakościowe i behawioralne. Z tej makroekonomicznej, grupowej prognozy wynika, że okres dobrej koniunktury już się kończy. Większość ekspertów przewiduje spadek inwestycji i spożycia wewnętrznego.

 

Dr Marek Rozkrut uznał, że jak powszechnie się oczekuje, wzrośnie WIBOR i ryzyko stopy procentowej. Prognozy mówią także, że tempo wzrostu PKB w Polsce z 4,5 proc. obniży się w 2021 roku do poniżej 3 proc. Dynamika wzrostu inwestycji spadnie do poziomu 4 proc. rok do roku, a inflacja w prognozowanym okresie ustabilizuje się na poziomie 2,5 proc.

 

Autorzy ekspertyz określili także najważniejsze zagrożenia dla utrzymania wzrostu gospodarczego Polski. Najważniejsze, to pogorszenie koniunktury u głównych partnerów handlowych, ograniczona podaż pracowników i bardzo niekorzystne trendy demograficzne przy wzroście osób starszych i niedoborze młodych. Niepokoi też wzrost niepewności, co do krajowej polityki gospodarczej. Wśród największych zagrożeń dla sektora finansowego wymieniono nadmierny udział państwa w sektorze bankowym i ryzyko upolitycznienia kredytu. Wspomniano też o prawdopodobieństwie upadłości SKOK-ów oraz banków spółdzielczych, a także spekulacyjny i znaczący wzrost cen nieruchomości. Jako najważniejsze postulowane działania, zarekomendowano aktywizację zawodową, wdrożenie jasnych reguł działalności i otoczenia prawnego w życiu gospodarczym, a także reformę finansów publicznych i doprowadzenie do zwiększenia poziomu oszczędności przez polskie społeczeństwo.

Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *