Powszechny Spis Rolny dotyczy nie tylko mieszkańców wsi czy gmin wiejskich. Obejmuje rolników nawet w takich dużych miastach jak Gdańsk i z uzdrowisk, takich jak Sopot. Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował film z wypowiedziami szefów niektórych gmin

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku – film.

Unijne rejestrowanie zasobów do produkcji żywności

Trwa Powszechny Spis Rolny. Ta rejestracja zasobów nie tylko na wsi, ale również w dużych miastach, przeprowadzana jest nie tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczęła się u nas  1 września i potrwa do 30 listopada 2020 roku. Dotyczy stanu, istniejącego 1 czerwca 2020 r.

Spisywane są zasoby gospodarstw, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą – dowiadujemy się z informacji zawartej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/wydarzenia/powszechny-spis-rolny-psr-2020 .

Spis rolny dokonywany jest nie tylko na terenach wiejskich, ale na przykład w Pomorskiem – również w stolicy tego województwa – w Gdańsku, oraz w znanym uzdrowisku Sopot. Na terenach miast również znajdują się gospodarstwa rolne i one muszą zostać „spisane”. Głównie jednak spisowe dane pochodzą z obszarów wiejskich.

Fot. Kazimierz Netka.

O tym, jak w Pomorskiem przebiega Powszechny Spis Rolny, poinformowali nas Bogdan Kwapisiewicz – ekspert w Wydziale Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz Małgorzata Miryn – specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Otrzymaliśmy m.in. film promujący Powszechny Spis Rolny 2020 z udziałem przedstawicieli 11 gmin województwa pomorskiego:

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku – film.

Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=-9jC90DgZRQ

Oto podstawowe wiadomości:

Spis Rolny to jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy.

W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

Oto ciąg dalszy informacji, zawartych na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/wydarzenia/powszechny-spis-rolny-psr-2020 :

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W spisie rolnym odpowiedzieć trzeba na pytania m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierane są dane dotyczące m.in. liczby ciągników, maszyn rolniczych; budynków gospodarskich – tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.

W spisie  nie ma pytań o:

majątek rolników – podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne i składowe elementy gospodarstwa rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość).

zarobki rolników, czy wartości przychodów – zbierane są informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej. Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. 

sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty – tylko o to, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych; trzeba tu udzielić jedynie odpowiedzi twierdzącej lub zaprzeczającej – wynika z informacji na stronie https://spisrolny.gov.pl/wydarzenia/powszechny-spis-rolny-psr-2020 .

Więcej informacji znajduje się na stronie:  https://spisrolny.gov.pl/

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *